Ο Μιχάλης Αραμπατζής, CEO της Μ. Αραμπατζής ΑΒΕΕΤ - Ελληνική Ζύμη, στο πλαίσιο της ΕΚΕ της εταιρείας και της στήριξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην αντιμετώπιση του Covid-19, παρέδωσε αυτοπροσώπως υγειονομικό υλικό των μονάδων του ΕΟΔΥ, ΑΧΕΠΑ και Παπανικολάου στην Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία διέθεσε το ποσό των 100.000 ευρώ για τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, 5 παρακλίνιους αναπνευστήρες και 20.000 μάσκες 3 Ply Disposable. Επιπρόσθετα, προσέφερε 3 παρακλίνιους αναπνευστήρες, μέσω τους προγράμματος «Προσφέρω στην υγεία» του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αρωγής. Τέλος, προσέφερε 3 κάψουλες απομόνωσης Drawin NoA3/4910 και 20.000 μάσκες στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονίκης.