Ως ευκαιρία ανάπτυξης αντιμετωπίζουν την πανδημική κρίση οι 6 στις 10 εταιρείες-μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Αναλυτικότερα, σε σχετική έρευνα, το 58,82% δήλωσε ότι αξιοποίησε την κρίση του Covid-19 ως ευκαιρία έντασης της επιχειρηματικής του δράσης, επαναπροσδιορίζοντας τη στρατηγική του(51,52%), διευρύνοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του (27,27%), επιδιώκοντας συνέργειες – συνεργασίες με τρίτες εταιρείες(9,09%), δίνοντας έμφαση στις εξαγωγές (6,06%) και προχωρώντας σε νέες επενδυτικές κινήσεις (6,06%).

Επιπροσθέτως, τo 40% αξιοποίησε το μέτρο της τηλεργασίας, το 22% έδωσε έμφαση στην ψηφιοποίηση των υποδομών και των διαδικασιών, το 12% αξιοποίησε το «Συν-Εργασία» και την Αναστολή Σύμβασης Εργασίας, το 12% προ’εβη σε μείωση των έιτουργικών εξόδων, το 10% έκανε χρήση κάποιων εκ των μέτρων–εργαλείων τόνωσης της ρευστότητας, το 2% αξιοποίησε το μέτρο περί μείωσης των ενοικίων και το 2% έδωσε έμφαση στη μερική απασχόληση. Επισημαίνεται, τέλος, ότι, στο σύνολό τους οι εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, δεν προέβησαν σε μείωση του ανθρώπινου δυναμικού τους, προκειμένου να περιορίσουν τα κόστη τους.