Διαγωνισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, στο πλαίσιο του έργου «VET_Excellence», διοργανώνει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδας.

Ειδικότερα, ο εν λόγω Διαγωνισμός είναι αφιερωμένος κυρίως στις εταιρείες που εμπλέκονται στην υλοποίηση προγραμμάτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και πιο συγκεκριμένα σε προγράμματα μαθητείας στην Ελλάδα.

Στόχος είναι το 2024 να λάβει χώρα η βράβευση επιχειρήσεων, θέτοντας στο επίκεντρο τη σπουδαιότητα και τα οφέλη της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με σκοπό να ενδιαφερθούν περαιτέρω επιχειρήσεις για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, θα δοθούν βραβεία αφενός σε επιχειρήσεις που εκπαιδεύουν νέους στο πλαίσιο της μαθητείας («Μεταλυκειακό έτος – τάξης μαθητείας» των ΕΠΑ.Λ., Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ, Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές (Π.ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ), και αφετέρου σε εκπαιδευτές στις επιχειρήσεις.

Επισημαίνεται ότι το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο έχει οργανώσει μια ανεξάρτητη Επιτροπή, τα μέλη της οποίας βρίσκονται σε τακτή επικοινωνία μηνιαίων συναντήσεων, ώστε να σχεδιάσουν τα κριτήρια αξιολόγησης του Διαγωνισμού, βάσει των οποίων επιχειρήσεις και εκπαιδευτές θα βραβευτούν, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) στις 7-15 Σεπτεμβρίου 2024. Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι τις 28 Ιουνίου.