Η ManpowerGroup ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της τέταρτης ετήσιας έρευνας Έλλειψης Ταλέντου, που αποκαλύπτει ότι το 41% των εργοδοτών στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν δυσκολία στην κάλυψη σημαντικών για την επιτυχία της εταιρείας τους θέσεων.

Η έρευνα πραγματοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο για έκτη χρονιά, και φανερώνει φέτος ότι ένας στους τρεις εργοδότες σε όλον τον κόσμο δυσκολεύεται να καλύψει σημαντικές κενές θέσεις εργασίας. Στην Ελλάδα, οι εργοδότες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δυσκολία στην κάλυψη θέσεων Επαγγελματιών Πωλητών, με δεύτερη ειδικότητα τους Τεχνικούς.

Την τρίτη θέση κατέχουν φέτος τα Υψηλόβαθμα Στελέχη, παρά το γεγονός ότι την ίδια στιγμή καταγράφονται εκατοντάδες που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός ότι στην Ελλάδα οι εργοδότες δυσκολεύονται να βρουν τους κατάλληλους εργάτες, θέση που δεν απαιτεί τυπικά προσόντα.

Στην ερώτηση ποια θέση θεωρούν ότι είναι δυσκολότερο να καλυφθεί, οι εργοδότες στην Ελλάδα απάντησαν ότι είναι αυτές των Επαγγελματιών Πωλητών, των Τεχνικών και των Υψηλόβαθμων Στελεχών.

Το Προσωπικό όλων των βαθμίδων για λογιστήρια και οικονομικές υπηρεσίες όπως και οι Μηχανοτεχνίτες διατηρούνται περίπου στις ίδιες θέσεις σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, ενώ η ζήτηση σε Εργάτες και Χειρώνακτες έχει ανεβεί στη λίστα.

Το Προσωπικό Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης παρουσιάζει μικρότερο βαθμό δυσκολίας σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ για πρώτη φορά μπαίνουν στη λίστα με τα δέκα επαγγέλματα που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην εύρεση προσωπικού οι Οδηγοί και Χειριστές Βαρέων Οχημάτων και οι Επόπτες. Όταν οι εργοδότες ερωτήθηκαν σχετικά με τους λόγους για τους οποίους δυσκολεύονται να καλύψουν τις θέσεις εργασίας, ο πρώτος που ανέφεραν ήταν η Έλλειψη Εμπειρίας, σε ποσοστό 34%, ακολουθούμενος από την Έλλειψη Κατάλληλων Υποψηφίων σε ποσοστό 28%.

Ακολουθεί η Έλλειψη Γνώσης της συγκεκριμένης (κατά περίπτωση) Αγοράς ή η έλλειψη Τυπικών Προσόντων ή Πιστοποιήσεων, με 24%. Οι εργοδότες, όμως απάντησαν και σε μια ακόμη ερώτηση, σχετικά με τις στρατηγικές αντιμετώπισης των δυσκολιών στην προσπάθεια για κάλυψη θέσεων. Με μεγάλη διαφορά, πρώτη βγήκε η προσφορά επιπλέον εκπαίδευσης στο προσωπικό, με 39%, ενώ δεύτερη στρατηγική είναι η εστίαση στη διακράτηση προσωπικού στις συγκεκριμένες θέσεις με 17%.

Επίσης σημαντικές στρατηγικές, τρίτη και τέταρτη στις προτεραιότητες των εργοδοτών με 15% και 14%, είναι ο επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων αξιολόγησης, για να περιληφθούν και υποψήφιοι χωρίς τα τυπικά προσόντα που είχαν οριστεί και η τοποθέτηση ανθρώπων που δεν έχουν τα προσόντα εκείνη τη στιγμή.