Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β' τριμήνου 2019, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β' τριμήνου 2018, παρουσιάζει αύξηση κατά 1,5% έναντι αύξησης 3,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 προς το 2017.

Αντίστοιχα, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β’ τριμήνου 2019, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β’ τριμήνου 2018, παρουσιάζει αύξηση κατά 2,2% έναντι αύξησης 2,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 προς το 2017.

Τέλος, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β’ τριμήνου 2019, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργάσιμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β’ τριμήνου 2018, παρουσιάζει αύξηση κατά 2,5% έναντι αύξησης 3,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 προς το 2017.

Μείωση της ανεργίας
Παράλληλα, στο 16,9% υποχώρησε το ποσοστό της ανεργίας το δεύτερο τρίμηνο, μειωμένο κατά περισσότερο από δύο μονάδες σε σχέση τόσο με το προηγούμενο όσο και ένα χρόνο νωρίτερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το εν λόγω ποσοστό ήταν 19,2% το πρώτο τρίμηνο και 19% το δεύτερο τρίμηνο του 2018.

Φέτος, το δεύτερο τρίμηνο η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3,7% σε τριμηνιαία και 2,5% σε ετήσια βάση. Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 11,2% σε τριμηνιαία και 11,1% σε ετήσια. Μεταξύ των γυναικών, το ποσοστό της ανεργίας ανέρχεται στο 20,9%, όταν στους άνδρες είναι 13,7%. Επίσης, στις ηλικίες 20-24 ετών το ποσοστό της ανεργίας είναι 32,7% και στις ηλικίες 25-29 ετών είναι στο 24,6%.

Όσον αφορά στις περιφέρειες, τα υψηλότερα παρουσιάζουν η Δυτική Μακεδονία με 24,6%, η Δυτική Ελλάδα με 23,9% και η Κεντρική Μακεδονία με 19,6%. Τα χαμηλότερα σε Νότιο Αιγαίο (8,1%) και Κρήτη (9,4%). Την ίδια στιγμή, στους αποφοίτους δημοτικού το ποσοστό ανέρχεται στο 19,6%, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στο 18,9% και στη μεταδευτεροβάθμια είναι υψηλότερο, φτάνοντας το 22,3%., ενώ 11,5% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι άνεργοι.