Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, αύξηση 8,1% κατέγραψε τον Ιούνιο ο κύκλος εργασιών στη βιομηχανία, έναντι μείωσης 10,5% που είχε σημειώσει τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Η άνοδος του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούνιο προήλθε από:
1) αύξηση 11,9% του δείκτη κύκλου εργασιών Ορυχείων-Λατομείων, στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άλλων εξορυκτικών και λατομικών δραστηριοτήτων,
2) αύξηση 8,1% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών βιομηχανιών, όπου κυρίως συνέβαλαν οι αυξήσεις των δεικτών διψήφιων κλάδων κλωστοϋφαντουργικών υλών, παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα, βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων, βασικών μετάλλων και τέλος,
3) από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών (αύξηση 2,3% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς και αύξηση 17,2% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς).