Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αύξηση σημείωσε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας, για το α’ τρίμηνο του 2017.

Ειδικότερα, σε ετήσιο επίπεδο, ο αριθμός των κενών θέσεων ενισχύθηκε κατά 21,5%, σε 18.666 έναντι 15.367 θέσεων το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Ταυτόχρονα, η μεταβολή σε τριμηνιαίο επίπεδο, διαμορφώθηκε στο 195,6% καθώς στο δ’ τρίμηνο του 2016, οι κενές θέσεις είχαν περιοριστεί σε 6.135.

Σημειώνεται ότι ως κενή θέση ορίζεται μία νέα θέση εργασίας ή μία κενή θέση ή μία θέση που πρόκειται να κενωθεί σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί σε ενέργειες ώστε να βρεθεί άμεσα ο κατάλληλος υποψήφιος.