Σε 4.475 ανήλθαν τα εργατικά ατυχήματα στην Ελλάδα το 2021, εκ των οποίων τα 31 (30 άνδρες και 1 γυναίκα) ήταν θανατηφόρα, καταγράφοντας αύξηση 12,9% σε σχέση με το 2020, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 4.475 εργατικών ατυχημάτων του 2021, τα 3.136 αφορούσαν σε άνδρες και τα 1.339 σε γυναίκες, ενώ τα περισσότερα συνέβησαν σε άτομα 50- 54 ετών (684 ατυχήματα) και σε άτομα 45-49 ετών (637 ατυχήματα).

Ταυτόχρονα, η σημαντικότερη ποσοστιαία μεταβολή των εργατικών ατυχημάτων, κατά τη σύγκριση των ετών 2021 προς 2020, παρατηρήθηκε στις ηλικιακές ομάδες 65 ετών και άνω και 15-19 ετών, ήτοι αύξηση κατά 87% και 64,7% αντίστοιχα. Ως προς την περιφερειακή κατανομή, τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα το 2021 συνέβησαν στην Αττική (1.167), στην Κεντρική Μακεδονία (903) και στην Κρήτη (424), ενώ τα λιγότερα στο Βόρειο Αιγαίο (91) και στη Δυτική Μακεδονία (96).

Τέλος, αναφορικά με τον κλάδο οικονομική δραστηριότητας, το 24,2% των ατυχημάτων του 2021 συνέβησαν στον κλάδο Χονδρικού και Λιανικού Εμπορίου, Επισκευής Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, ενώ ακολούθησαν τα ατυχήματα στους κλάδους της Μεταποίησης (20,7%) και στις Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (14,6%).