Αύξηση 4,9% κατέγραψε ο δείκτης μισθολογικού κόστους το πρώτο τρίμηνο του έτους σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ίδιος δείκτης με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών παρουσίασε αύξηση επίσης 4,9%, έναντι αύξησης 1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2017 προς το 2016. Παράλληλα, ο δείκτης με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση σημείωσε αύξηση 4,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2017, έναντι αύξησης 2,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 προς το 2016.

Αναφορικά με το ποσοστό ανεργίας για το ίδιο τρίμηνο, παρέμεινε σταθερό αλλά σε υψηλά επίπεδα (21,2%) σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2017 και σημαντικά μειωμένο από το αντίστοιχο α΄ τρίμηνο της περσινής χρονιάς, που ήταν 23,3%. Σε τριμηνιαία βάση, η ανεργία πλήττει περισσότερο τις γυναίκες με το ποσοστό να αγγίζει το 26,2%, ενώ σε επίπεδο ηλικιακών ομάδων κυρίως τα άτομα ηλικίας 15 – 19 ετών (55,2%).

Στη Δυτική Μακεδονία παρουσιάζεται το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε επίπεδο περιφέρειας (28,1%), ενώ σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης «πρωταθλητές» αναδεικνύονται τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει λίγες τάξεις του Δημοτικού (43,8%). Αντίστροφα, το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπινου δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες (59,8%), στα άτομα ηλικίας 30 – 44 ετών (87,8%), στο νότιο Αιγαίο (55,5%), στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (75,9%) και στα άτομα ξένης υπηκοότητας (66,4%).