Αυξημένοι ήταν οι δείκτες των μισθών στη συντριπτική πλειονότητα των τομέων της ελληνικής οικονομίας το α’ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, στην παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης, ο δείκτης μισθών αυξήθηκε 13,6%, ενώ αύξηση 10,6% και 9,8% σημείωσαν οι δείκτες απασχόλησης και ωρών εργασίας, αντίστοιχα. Στη μεταποίηση, οι δείκτες μισθών, απασχόλησης και ωρών εργασίας αυξήθηκαν κατά 2,8%, 4,1% και 8,2%, αντίστοιχα. Στις κατασκευές, υπήρξε αύξηση των δεικτών μισθών, απασχόλησης και ωρών εργασίας κατά 6,8%, 16,7% και 14,3%.

Στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες, οι δείκτες μισθών, απασχόλησης και ωρών εργασίας αυξήθηκαν κατά 5,4%, 23,3% και 5,7%. Στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, αυξήθηκαν οι δείκτες μισθών και απασχόλησης κατά 3,9% και 1,1% ενώ μειώθηκε ο δείκτης ωρών εργασίας κατά 0,6%. Στη μεταφορά και αποθήκευση, υπήρξε αύξηση των δεικτών μισθών και απασχόλησης κατά 3,5% και 2% αντίστοιχα, ενώ μειώθηκε ο δείκτης ωρών εργασίας κατά 2,4%.

Στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες αυξήθηκαν οι δείκτες μισθών και ωρών εργασίας κατά 3,3% και 0,7%, ενώ μειώθηκε ο δείκτης απασχόλησης κατά 2,9%. Στην ενημέρωση και επικοινωνία, αυξήθηκαν οι δείκτες μισθών, απασχόλησης και ωρών εργασίας κατά 1,7%, 1,5% και 0,1%. Στα ορυχεία και λατομεία οι δείκτες μισθών, απασχόλησης και ωρών εργασίας μειώθηκαν κατά 10,9%, 9,6% και 11,2%. Τέλος, στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αεριού, ατμού και κλιματισμού, οι δείκτες μισθών, απασχόλησης και ωρών εργασίας μειώθηκαν κατά 1,6%, 10,9% και 10%.