Αύξηση 4,8% έναντι αύξησης 2,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση 2022 προς 2021
Ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2023, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2022, παρουσιάζει αύξηση κατά 4,8% έναντι αύξησης 2,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021. Aυτό αναφέρουν μεταξύ άλλων τα σχετικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Από την άλλη πλευρά, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2023, με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2022, παρουσιάζει αύξηση κατά 4,3% έναντι αύξησης 3,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021.

Τέλος, ο Δείκτης Μισθολογικού Κόστους του Β΄ τριμήνου 2023, με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Β΄ τριμήνου 2022, παρουσιάζει αύξηση κατά 4,9% έναντι αύξησης 2,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2022 προς το 2021.

Όπως διευκρινίζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή, ως μισθολογικό κόστος ορίζεται το πόσο «κοστίζει» συνολικά η απασχόληση των εργαζομένων στους εργοδότες, συμπεριλαμβάνοντας μισθούς, παροχές, ασφάλιση κ.ο.κ.