Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το ποσοστό της ανεργίας για τον Νοέμβριο του 2017 διατηρήθηκε αμετάβλητο στο 20,9%, όπως και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.

Ταυτόχρονα, σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2016, μειώθηκε κατά 2,4 πσοστιαίες μονάδες (από 23,3% σε 20,9%). Ειδικότερα, ο συνολικός αριθμός των ανέργων ανήλθε στα 995.899 άτομα, μειωμένος κατά 119.363, συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2016 και κατά μόλις 103 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2017. Αντίστοιχα, ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός έφτασε τα 3.761.452 άτομα, αυξημένος κατά 94.071 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2016, αλλά και μειωμένος κατά 9.659 άτομα, εάν η σύγκριση πραγματοποιηθεί με τον Οκτώβριο του 2017. Ανά φύλο, η ανεργία στις γυναίκες καταγράφεται στο 25,8% και στους άνδρες στο 17,1%.