Επαγγέλματα που άντεξαν στην κρίση και παρουσίασαν αυξημένο αριθμό προσλήψεων παρουσίασε σε έκθεση της η ΕΛΣΤΑΤ. Πρόκειται για κλάδους που παρά την οικονομική κρίση έχουν μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και δεν έχουν πληγεί όσο άλλα, λόγω της μείωσης της κατανάλωσης, των απολύσεων, των μειώσεων μισθών ή της αδυναμίας καταβολής μισθών κ.λπ. Ειδικότερα η λίστα της ΕΛΣΤΑΤ περιλαμβάνει 10 επαγγέλματα με ιδιαίτερα υψηλό αριθμό προσλήψεων, σε τομείς τροφίμων, υγείας αλλά και ανειδίκευτους εργάτες.

Πιο συγκεκριμένα στη λίστα συμπεριλαμβάνονται: Διοικητικοί και εξειδικευμένοι γραμματείς, οικονομολόγοι, μάγειρες, επαγγελματίες Νοσηλευτικής και Μαιευτικής, άλλα επαγγέλματα του κλάδου υγείας, ανειδίκευτοι εργάτες, επιχειρηματικές υπηρεσίες-διαχειριστές, μηχανικοί (εξαιρουμένων αυτών της ηλεκτροτεχνικής), τρόφιμα και συναφή προϊόντα -χειριστές μηχανών καθώς επίσης ταμίες και υπάλληλοι διανομής εισιτηρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αναφέρεται ότι στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη ανάκαμψη στην απασχόληση αναμένεται να έχουν οι τομείς των κατασκευών, της εστίασης, της φυτικής-ζωικής παραγωγής, της υγείας καθώς και των μεταφορών.Στον αντίποδα, οι κλάδοι που θα σημειώσουν κάμψη μέχρι το 2020 σε όρους απασχόλησης είναι το εμπόριο, ενώ ακολουθούν η δημόσια διοίκηση και η άμυνα, η παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών, ειδών ενδυμασίας και δερμάτινων ειδών και οι νομικές και λογιστικές δραστηριότητες.