Τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το Β’ τρίμηνο του 2020 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με την οποία η αγορά εργασίας είναι επηρεασμένη από τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αναλυτικότερα, ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.844.034 άτομα, με το ποσοστό απασχόλησης να μειώνεται κατά 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 2,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Επιπροσθέτως, ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 768.276 άτομα, αυξημένος κατά 3,1%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά μειωμένος κατά 4,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, ενώ το ποσοστό ανεργίας καταγράφηκε στο 16,7%, έναντι 16,2% του προηγούμενου τριμήνου και 16,9% του αντίστοιχου τριμήνου του 2019.

Τέλος, αναφορικά με τους οικονομικά μη ενεργούς, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυτοί ανήλθαν σε 3.289.155 άτομα, με το ποσοστό να μειώνεται κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά να αυξάνεται κατά 3,4% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.