Σχεδόν το ένα τρίτο του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελλήνων εξανεμίστηκε από την έναρξη της κρίσης χρέους λόγω της λιτότητας, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το συνολικό διαθέσιμο εισόδημα είναι μειωμένο κατά 22% την περίοδο 2009-2012. Αν ληφθεί υπόψιν και ο σωρευτικός πληθωρισμός της τάξης του 10% περίπου για τη συγκεκριμένη περίοδο, η πραγματική πτώση αγγίζει το ένα τρίτο. Τα σκληρά δημοσιονομικά μέτρα του μνημονίου σε συνδυασμό με την υψηλή ανεργία έχουν περιορίσει την αγοραστική δύναμη και την κατανάλωση που στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στα τρία τέταρτα του ΑΕΠ, το υψηλότερο ποσοστό στην ευρωζώνη. Κατά συνέπεια, η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 16% από το 2009, όταν ξεκίνησε η κρίση χρέους της χώρας.

Οι φόροι που πληρώνουν τα νοικοκυριά αυξήθηκαν 17% το 2010-2012, σύμφωνα με τα στοιχεία, μετά την αύξηση των φόρων στα εισοδήματα, την κατανάλωση και την περιουσία. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η παρατεταμένη δεινή κατάσταση της οικονομίας έχει επίσης επηρεάσει το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών, που υποχώρησε κατά 5,9% το τελευταίο τρίμηνο του 2012 έναντι 2,8% στο αντίστοιχο διάστημα του 2011. Η οικονομία της χώρας αναμένεται να καταγράψει ύφεση 4,5% φέτος, βάσει των προβλέψεων της κυβέρνησης, πριν ξεκινήσει η ανάκαμψη το 2014. Σωρευτικά η οικονομική δραστηριότητα της χώρας θα έχει συρρικνωθεί το διάστημα 2008-2013 κατά περίπου 25%, το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί σε ειρηνική περίοδο.