Στο 26,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα τον Μάρτιο (έναντι 27,2% τον Μάρτιο 2013), με τον αριθμό των ανέργων να ανέρχεται σε 1.274.843 άτομα.

Η ΕΛΣΤΑΤ, δημοσιοποιώντας τα συγκεκριμένα στοιχεία, επισήμανε παράλληλα, ότι χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της απογραφής του 2011 και όχι εκείνα του 2001, με αποτέλεσμα τα στοιχεία να μην είναι απολύτως συγκρίσιμα με τους προηγούμενους μήνες. Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.482.345 άτομα και μειώθηκε κατά 9.972 άτομα σε σχέση µε τον Μάρτιο 2013 (-0,3%), ενώ αυξήθηκε κατά 11.857 άτομα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο 2014 (+ 0,3%).

Οι οικονομικά µη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.393.042 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός μειώθηκε κατά 14.859 άτομα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο 2014 (- 0,4%). Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας (30,6%) παρέμεινε σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών (23,8%), ενώ ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στους νέους 15-24 ετών (58,3%) και ακολουθούν οι πλέον παραγωγικές ηλικίες 25-34 ετών (35,5%) και 35- 44 ετών (24,1%). Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται, η Ήπειρος/Δυτική Μακεδονία (29%), η Μακεδονία/Θράκη (27,7%) και η Αττική (27,6%).