Στο 18,5% καταγράφηκε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα τον Νοέμβριο 2018 από 21,1% τον Νοέμβριο 2017 (-2,6%), όσο και από 18,7% τον Οκτώβριο 2018, ενώ παράλληλα υπήρξε αύξηση της απασχόλησης.

Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν τον περασμένο Νοέμβριο σε 875.195 άτομα και ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 120.587 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2017 (12,1%) και κατά 5.948 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2018 (0,7%). Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.865.670 άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 138.566 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2017 (3,7%) και κατά 30.010 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2018 (0,8%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.218.868 άτομα, αριθμός που μειώθηκε κατά 58.336 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2017 (1,8%) και κατά 27.385 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2018 (0,8%). Στις γυναίκες η ανεργία παραμένει σημαντικά υψηλότερη από εκείνη στους άνδρες (14,3% από 17,2%). Ηλικιακά, η υψηλότερη ανεργία καταγράφεται στις ομάδες 15-24 ετών (39,1%) και 25-34 ετών (23,8%).

Ακολουθούν οι ηλικίες 35-44 ετών (16,6%), 45-54 ετών (15,1%), 55-64 ετών (13,7%) και 65-74 ετών (11,9%). Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (21,6%), η Μακεδονία- Θράκη (19,5%) και η Αττική (18,8%). Ακολουθούν, το Αιγαίο (18,7%), η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (18,3%), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (18,2%) και η Κρήτη (14%).