Μείωση 79,1% καταγράφηκε το δ' τρίμηνο 2015 στον αριθμό των κενών θέσεων εργασίας (3.119 θέσεις) σε σύγκριση με τον αριθμό του δ' τριμήνου 2014 (14.930 θέσεις), έναντι αύξησης 14,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2014 (14.930 θέσεις) προς το 2013 (13.007 θέσεις).

Αυτό προκύπτει από μια νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τις κενές θέσεις εργασίας στο σύνολο της οικονομίας (εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών). Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, κενή θέση εργασίας θεωρείται μια νεοδημιουργηθείσα θέση, μια ήδη κενή θέση ή μια θέση που πρόκειται να κενωθεί σύντομα, για την οποία ο εργοδότης έχει προβεί πρόσφατα σε δραστικές ενέργειες για να βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος εκτός της επιχείρησης, και η οποία είναι διαθέσιμη είτε άμεσα είτε στο απώτερο μέλλον. Οι κενές θέσεις εργασίας αφορούν μόνον στους μισθωτούς και δεν θεωρούνται κενές θέσεις αυτές που θα καλυφθούν από μαθητευόμενους χωρίς αμοιβή είτε από εργοδότες είτε από φορέα κοινωνικής ασφάλισης, από εργολάβους που δεν βρίσκονται στη μισθολογική κατάσταση, από προσωπικό που επαναπροσλαμβάνεται ή επιστρέφει από άδεια με ή χωρίς αποδοχές και από εσωτερικές μετακινήσεις στην επιχείρηση.