Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ που πραγματοποιήθηκε σε άτομα ηλικίας 18-64 ετών κατά το Β’ τρίμηνο του 2018, οι Έλληνες προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ εργασίας και φροντίδας των παιδιών.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω έρευνα κατέδειξε ότι το 48,7% των ερωτηθέντων φροντίζουν οι ίδιοι ή/και ο/η σύζυγος/σύντροφος τα παιδιά, με το 18,2% να αναθέτει την φροντίδα των παιδιών σε συγγενείς ή σε φίλους, ενώ το 15,6% δήλωσε ότι τα παιδιά μπορούν να φροντίσουν μόνα τους τον εαυτό τους. Επιπλέον, το 21,7% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η φροντίδα μικρών παιδιών επηρεάζει την εργασία του, με το ποσοστό για τις γυναίκες να είναι διπλάσιο σε σχέση με αυτό των ανδρών (32% και 14,6% αντίστοιχα).

Επιπροσθέτως, ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες αναφέρει ότι υπάρχουν παράγοντες που δυσκολεύουν ιδιαίτερα τη φροντίδα των παιδιών ή των συγγενών, με το ποσοστό να είναι μεγαλύτερο για τις γυναίκες(29%) σε σχέση με τους άνδρες (22,2%). Με βάση την έρευνα, η κυριότερη δυσκολία είναι οι πολλές ώρες εργασίας, γεγονός που αναφέρεται περισσότερο από τους άνδρες (42,1%) παρά από τις γυναίκες (35,7%), ενώ ακολουθούν το απρόβλεπτο ή δύσκολο ωράριο και η απαιτητική και εξαντλητική εργασία, την οποία αναφέρουν περισσότερο οι γυναίκες (24,6%) έναντι των ανδρών (17,9%).

Σημειώνεται ότι η αλλαγή του ωραρίου εργασίας για λόγους φροντίδας εμφανίζεται ευκολότερη σε σχέση με τη λήψη ολόκληρων ημερών (64,4% στις γυναίκες και 41,4% στους άνδρες). Επίσης, φάνηκε ότι η διακοπή της καριέρας για τη φροντίδα των παιδιών αφορά κυρίως τις γυναίκες (49,7%) έναντι των ανδρών (4%), με το 10,9% των γυναικών να εξηγεί ότι δεν εργάστηκε, προκειμένου να φροντίσει τα παιδιά του.

Επισημαίνεται ότι το 29,7% σταμάτησε τη δουλειά του για διάστημα έως και έξι μηνών για τη φροντίδα των παιδιών του, το 60% σταμάτησε μέχρι ένα έτος και το 21,2% για περισσότερο από δύο έτη. Τέλος, ο συνδυασμός των αδειών μητρότητας/πατρότητας και γονικής άδειας αποτελεί τον πιο διαδεδομένο τρόπο χρήσης των διαθέσιμων αδειών για τη φροντίδα και ανατροφή των παιδιών (35,3%), με το 19,3% να χρησιμοποιεί μόνο άδεια μητρότητας ή πατρότητας και το 40,1% να μην χρησιμοποιεί κάποια άδεια.