Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 897.861 άτομα και μειώθηκαν κατά 104.449 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2017 (10,4%) και κατά 13.232 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2018 (1,5%) σημειώνοντας περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας.

Ειδικότερα, το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.837.271 άτομα. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 45.057 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2017 (1,2%) και μειώθηκαν κατά 32.616 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο 2018 (0,8%). Παράλληλα, ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.238.010 άτομα. Οι οικονομικά μη ενεργοί αυξήθηκαν κατά 21.935 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2017 (0,7%) και 42.415 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2018 (1,3%).