Στο 10,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2024, έναντι του 11,4% τον περυσινό Μάρτιο και του 10,8% τον Φεβρουάριο του 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ως προς τους ανέργους, αυτοί ανήλθαν σε 492.867, σημειώνοντας μείωση κατά 47.319 σε σχέση με τον Μάρτιο του 2023 (8,8%) και κατά 24.176 σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2024 (4,7%), ενώ το ποσοστό για τις γυναίκες ανήλθε σε 13,8% και στους άνδρες σε 7,2%.

Όσον αφορά στους απασχολούμενους, ανήλθαν σε 4.325.848, καταγράφοντας αύξηση κατά 115.672 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2023 (2,7%) και κατά 33.442 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2024 (0,8%). Τέλος, αναφορικά με τα «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.966.414, παρουσιάζοντας μείωση κατά 95.459 συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2023 (3,1%) και κατά 11.608 συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2024 (0,4%).