Σε 10,6% ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας για τον Μάιο του 2024, έναντι του 11,2% τον Μάιο του 2023 και του 10,7% τον Απρίλιο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικότερα, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.249.074, σημειώνοντας αύξηση κατά 53.313 σε σχέση με τον Μάιο του 2023 (1,3%), αλλά μείωση κατά 63.083 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024 (-1,5%).

Ως προς τους ανέργους, ανήλθαν σε 504.924 καταγράφοντας μείωση κατά 21.707 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2023 (-4,1%) και κατά 11.472 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2024 (-2,2%).

Τέλος, ως προς τα «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυτά ανήλθαν σε 3.026.511, παρουσιάζοντας μείωση κατά 54.608 συγκριτικά με τον Μάιο του 2023 (-1,8%), αλλά αύξηση κατά 72.256 συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2024 (2,4%).