Στο 14,4% ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας για τον Μάρτιο του 2020, έναντι 18,1% τον Μάρτιο του 2019 και του διορθωμένου προς τα κάτω 15,9% τον Φεβρουάριο του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικότερα, το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.874.437 άτομα, με τους ανέργους να ανέρχονται σε 653.686 και τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό να αυξάνεται στα 3.373.369 άτομα. Ως προς τους απασχολούμενους, παρουσιάστηκε μείωση κατά 12.923 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 (-0,3%) και κατά 10.263 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 (-0,3%).

Επισημαίνεται ότι, βάσει των κατευθύνσεων της Eurostat, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από τρεις μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους.

Αναφορικά με τους ανέργους, καταγράφηκε μείωση κατά 203.288 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 (-23,7%) και κατά 79.397 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 (-10,8%), η οποία κατευθύνθηκε προς τους οικονομικά μη ενεργούς, αφού λόγω της πανδημίας, αρκετά άτομα που αναζητούσαν εργασία δήλωσαν ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν.

Έτσι, σύμφωνα με τους ορισμούς του σχετικού ευρωπαϊκού Κανονισμού, κατατάσσονται στους οικονομικά μη ενεργούς. Τέλος, όσον αφορά τους οικονομικά μη ενεργούς, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, παρουσιάστηκε αύξηση κατά 173.254 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2019 (+5,4%) και κατά 87.150 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 (+2,7%), η οποία προέρχεται, ως επι των πλείστων, από τη ροή ανέργων προς τους οικονομικά μη ενεργούς.