Στο 15,5% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2020 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, έναντι 17,5% τον Απρίλιο του 2019 και του διορθωμένου προς τα πάνω 14,5% τον Μάρτιο του 2020, με το σύνολο των απασχολουμένων να εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.858.588 άτομα και των ανέργων σε 708.655 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.331.748 άτομα. Αναλυτικότερα, οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 52.221 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 (-1,3%) και κατά 23.820 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 (-0,6%). Σημειώνεται ότι, με βάση τις κατευθύνσεις της Eurostat, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους.

Επιπλέον, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 123.571 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 (-14,8%), αλλά αυξήθηκαν κατά 52.717 άτομα συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2020 (+8,0%), με τη μείωση του αριθμού των ανέργων να κατευθύνεται κυρίως προς τους οικονομικά μη ενεργούς, αφού, λόγω της πανδημίας, αρκετά άτομα που αναζητούσαν εργασία δήλωσαν ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα να εργαστούν και επομένως, σύμφωνα με τους ορισμούς του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού, κατατάσσονται στους οικονομικά μη ενεργούς. Τέλος, οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 133.523 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 (+4,2%) και μειώθηκαν κατά 30.720 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 (-0,9%).