Στο 16,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μειωμένο κατά 0,1% από τον Οκτώβριο του ίδιου έτους και κατά 2,1% από τον Νοέμβριο του 2018.

Ειδικότερα, οι άνεργοι ανήλθαν σε 772.614 άτομα, με τον αριθμό τους να μειώνεται κατά 104.254 άτομα (-11,9%) σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 και κατά 8.701 άτομα (-1,1%) σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019. Επιπροσθέτως, το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.910.499 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση 2% (76.463 άτομα) σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 και μείωση 0,2% (6.990 άτομα) σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019.

Αναφορικά με τους οικονομικά μη ενεργούς, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυτοί ανήλθαν σε 3.230.427 άτομα, εμφανίζοντας μείωση 0,6% (18.648 άτομα) σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 και αύξηση 0,4% (11.835 άτομα) σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019.

Επιπλέον, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφονται στις ομάδες 15-24 ετών (36,1% τον Νοέμβριο 2019 από 39,7% τον Νοέμβριο 2018) και 25-34 ετών (22,6% από 23,9%), ενώ ακολουθούν οι ηλικίες 35-44 ετών (14,3% από 16,6%), 45-54 ετών (13,1% από 15,3%), 55-64 ετών (12,2% από 14,1%) και 65-74 ετών (10% από 11,8%). Σημειώνεται, τέλος, ότι το ποσοστό για τις γυναίκες διαμορφώθηκε στο 20%, μειωμένο σε σχέση με το 23,9% του Νοεμβρίου του 2018, και για τους άνδρες, εξίσου μειωμένο, στο 13,7% από 14,4% του αντίστοιχου μήνα του 2018.