Στο 16,8% διαμορφώθηκε η ανεργία τον φετινό Αύγουστο έναντι 16,9% τον Αύγουστο του 2019 και του 17% τον Ιούλιο του 2020 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Αναλυτικότερα, το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.821.239 άτομα, των ανέργων σε 771.325 άτομα και του οικονομικά μη ενεργού πληθυσμού σε 3.296.526 άτομα. Αναφορικά με τους απασχολούμενους, παρουσιάστηκε μείωση κατά 99.346 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (-2,5%) και κατά 18.159 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020 (-0,5%).

Επιπλέον, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 28.458 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (-3,6%) και κατά 13.914 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020 (-1,8%). Τέλος, οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, αυξήθηκαν κατά 91.639 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2019 (+2,9%) και κατά 29.613 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020 (+0,9%).