Στο 16,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας το Δ’ τρίμηνο του 2019, έναντι 16,4% του προηγούμενου τριμήνου και 18,7% του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.901.791 άτομα και των ανέργων σε 786.416 άτομα, με την απασχόληση να σημειώνει μείωση κατά 1,8% και την ανεργία αύξηση κατά 1,2%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Επιπροσθέτως, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων εργάζονται ως μισθωτοί (68,2%), με το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό να ανέρχεται στο 21,3% και αυτό της μερικής απασχόλησης στο 9,5%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία καταγράφεται στο 8,4%.

Σημειώνεται, τέλος, ότι τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας παρατηρούνται στις γυναίκες, στα άτομα ηλικίας 15 – 19 ετών, στη Δυτική Ελλάδα και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει έως λίγες τάξεις του Δημοτικού, καθώς και ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπινου δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες, στα άτομα ηλικίας 30 – 44 ετών, στην Κρήτη, στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα άτομα ξένης υπηκοότητας.