Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του 2018 ανήλθε σε 18% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 20,8% τον Δεκέμβριο του 2017 και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 18,3% τον Νοέμβριο του 2018.

Το σύνολο των απασχολούμενων επίσης, κατά τον Δεκέμβριο του 2018, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.868.241 άτομα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 851.556 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.236.631 άτομα. Ταυτόχρονα, οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 106.850 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017 (2,8%) και κατά 2.639 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 (0,1%).

Οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 138.274 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017 (14,0%) και κατά 16.774 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 (1,9%). Τέλος, οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, μειώθηκαν κατά 9.235 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017 (0,3%) και αυξήθηκαν κατά 10.831 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 (0,3%).