Στο 18,3% ανήλθε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας για τον Ιούνιο του 2020 έναντι του 17,1% του Ιούνιο του 2019 και του 17,3% του Μαΐου του 2020 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα, το σύνολο των απασχολούμενων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.744.630 άτομα, με τους ανέργους να ανέρχονται σε 836.637 και τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε 3.312.753 άτομα.

Ως προς τους απασχολούμενους, παρουσιάστηκε μείωση κατά 174.217 άτομα συγκριτικά με τον Ιούνιο του 2019 (-4,4%) και αύξηση κατά 11.640 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2020 (+0,3%). Αναφορικά με τους ανέργους, σημειώθηκε αύξηση κατά 27.091 άτομα συγκριτικά με τον περσινό Ιούνιο (+3,3%) και κατά 58.146 άτομα σε σχέση με τον Μάιο του 2020 (+7,5%). Τέλος, όσον αφορά τους οικονομικά μη ενεργούς, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, καταγράφηκε αύξηση κατά 108.669 άτομα σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019 (+3,4%), αλλά μείωση κατά 72.265 άτομα συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. (-2,1%).

Σημειώνεται ότι, με βάση τις κατευθύνσεις της Eurostat, τα άτομα που τίθενται σε αναστολή σύμβασης εξακολουθούν να θεωρούνται απασχολούμενοι, εφόσον η διάρκεια της αναστολής είναι μικρότερη από 3 μήνες ή αν λαμβάνουν περισσότερο από το 50% των αποδοχών τους, ενώ αν ένα άτομο που δεν εργάζεται, δεν αναζητά ενεργά εργασία και δεν είναι διαθέσιμο να αναλάβει άμεσα εργασία, δεν κατατάσσεται στους ανέργους αλλά στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.