Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, στο 20,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,2% μονάδες σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του ίδιου έτους και αντίστοιχα, κατά 2,6% από τον Δεκέμβριο του 2016.

Το σύνολο των απασχολούμενων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.760.399 άτομα, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016 (2,9%) και με τον Νοέμβριο 2017 (0,2%). Επιπρόσθετα, ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθε σε 3.247.446 άτομα, καταγράφοντας μείωση (0,1%) σε σχέση με τον Νοέμβριο 2017. Επισημαίνεται ότι στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (16,9% από 19,8%).

Βάσει ηλικίας, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15- 24 ετών (45%) και 25- 34 ετών (25,9%) ενώ ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (18,7%), 45- 54 ετών (16,2%), 55- 64 ετών (16,9%) και 65- 74 ετών (10,8%). Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος – Δυτική Μακεδονία (25,8%), η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα – Ιόνιοι Νήσοι (21,7%), η Μακεδονία – Θράκη (21,1%) και η Αττική (21,1%). Ακολουθούν το Αιγαίο (20,5%), η Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα (19,2%) και η Κρήτη (16%).