Στο 20,8% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας τον Φεβρουάριο, μειωμένο κατά 1,8 μονάδες από το αναθεωρημένο προς τα κάτω 22,6% τον Φεβρουάριο 2017, αλλά αυξημένο, έστω και οριακά, από το αναθεωρημένο προς τα άνω 20,7% τον Ιανουάριο 2018.

Από την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, προκύπτει ότι οι άνεργοι ανήλθαν σε 978.072 άτομα και μειώθηκαν κατά 102.296 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2017 (9,5%). Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται επίσης ότι ανήλθε σε 3.735.098 άτομα τα οποία αυξήθηκαν κατά 33.636 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2017 (0,9%) και μειώθηκαν κατά 14.195 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2018 (0,4%). Ταυτόχρονα, οι οικονομικά μη ενεργοί ανήλθαν σε 3.277.165 άτομα και αυξήθηκαν κατά 34.469 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2017 (1,1%) και κατά 12.740 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2018 (0,4%).

Παράλληλα, στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (26,2% τον Φεβρουάριο 2018 από 27,1% τον Φεβρουάριο 2017) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (16,4% από 19%). Σε επίπεδο ηλικίας, τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομάδες 15-24 ετών (45,4%) και 25-34 ετών (26,1%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (18,8%), 45-54 ετών (16,3%), 55-64 ετών (17,6%) και 65-74 ετών (12%).