Στο 27,3% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον Απρίλιο από 27,3% τον Μάρτιο και έναντι 27,5% τον Απρίλιο πέρυσι, με τον αριθμό των ανέργων να ανέρχεται σε 1.303.454 άτομα.

Όπως επισημαίνει η ΕΛΣΤΑΤ, στα μηνιαία αποτελέσματα του Απριλίου ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 26.944 άτομα σε σχέση µε τον Απρίλιο 2013 (-2,0%) και κατά 1.266 άτομα σε σχέση µε τον Μάρτιο 2014 (-0,1%). Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.471.930 άτομα και μειώθηκε κατά 36.860 σε σχέση µε τον Απρίλιο 2013 (-1,1%) και κατά 3.623 άτομα σε σχέση µε τον Μάρτιο 2014 (-0,1%). Ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθε σε 3.370.392 άτομα.

Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας (30,7% τον Απρίλιο 2014 από 31,5% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι) παραμένει σημαντικά υψηλότερο από εκείνο στους άνδρες (24,6% από 24,4%). Ηλικιακά, κύρια πλήττονται οι ομάδες 15-24 ετών (56,3% από 58,9% τον Απρίλιο 2013) και 25-34 ετών (36,1% από 35,7%). Ακολουθούν, οι ηλικίες 35- 44 ετών (24,8% από 23,7%), 45- 54 ετών (20,4% από 20,8%), 55- 64 ετών (17,3% από 16,1%) και 65- 74 ετών (8,6% από 10%).

Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στην πρώτη θέση «ισοβαθμούν» η Μακεδονία- Θράκη (28,6% από 29,1% τον Απρίλιο 2013) και η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (28,6% από 29,4%) και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Αττική (28,1% από 28,4%). Έπονται, η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (26,4% από 23,8%), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (26,2% από 26,6%), το Αιγαίο (22,5% από 20,3%) και η Κρήτη (21,9% από 26,3%).