Μεικτή εικόνα παρουσίασε κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ο βραχυχρόνιος δείκτης απασχόλησης στους βασικούς τομείς της οικονομίας, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ειδικότερα, ο δείκτης απασχόλησης αυξήθηκε σε σύγκριση με το 2017 στον κλάδο παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης απόβλητων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης κατά 8%, στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης κατά 7,4%, στον τομέα των Επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων κατά 3,1% και στη μεταποίηση κατά 2,7%.

Αντίθετα, ο δείκτης απασχόλησης υποχώρησε: στις κατασκευές κατά 8,1%, στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αεριού, ατμού και κλιματισμού κατά 7,8%, στα ορυχεία και λατομεία κατά 5,8%, στις διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες κατά 5,3%, στην ενημέρωση και επικοινωνία κατά 1,6 % και στη μεταφορά και αποθήκευση κατά 0,2%. Ταυτόχρονα, το εν λόγω χρονικό διάστημα, οι αμοιβές κινήθηκαν ανοδικά σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας με εξαίρεση τον κλάδο των κατασκευών.