Υπεγράφησαν μεταξύ της διοίκησης των EΛΤΑ, την οποία εκπροσώπησε ο διευθύνων σύμβουλος, Γρηγόρης Σκλήκας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) δύο Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, εκ των οποίων, η μεν πρώτη αφορά κύρια στο μισθολογικό ζήτημα, η δε δεύτερη παρέτεινε τη διάρκεια και για την επόμενη τριετία του «Κανονισμού Εργασίας Προσωπικού ΕΛΤΑ», όπως μέχρι πρότινος ίσχυε.

Όπως αναφέρει η ΠΟΣΤ, «πρόκειται για ιστορική και κρίσιμη για τον χώρο των ταχυδρομικών εξέλιξη, καθότι μεσούσης της διαδικασίας μετασχηματισμού του Ομίλου και σε ένα δυσμενέστατο ευρύτερο περιβάλλον, κατοχυρώνονται κεκτημένα, κρατιέται “ζωντανός” ο θεσμός των συλλογικών διαπραγματεύσεων και επίσης, μετά από πολλά χρόνια υπάρχει συμφωνία που προβλέπει αυξήσεις μισθών». Επίσης, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, είναι εξαιρετικής σημασίας η συμφωνία διατήρησης του θεσμικού πλαισίου που προστατεύει την ωρίμανση (κλιμάκια -χρονοεπιδόματα), το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΤΑ (ΤΕΑ ΕΛΤΑ), την αξιοκρατία, τις άδειες, τις αργίες, τις διευκολύνσεις κ.α., θωρακίζοντας τον εργαζόμενο με σημαντικά δικαιώματα.

Σύμφωνα με την ΠΟΣΤ, η νέα τριετής ΕΣΣΕ προβλέπει τη χορήγηση αύξησης 3,1% επί των καταβαλλόμενων μικτών τακτικών αποδοχών, με ημερομηνία ισχύος από 1/1/2024, τη χορήγηση αύξησης 3,2% επί των καταβαλλόμενων μικτών τακτικών αποδοχών, με ημερομηνία ισχύος από 1/1/2024, ότι καθορίζονται, από 1/1/2024, κατώτατες μικτές τακτικές αποδοχές, τα 1.000 ευρώ, ότι, από 1/1/2026, εφόσον η οικονομική θέση των ΕΛΤΑ έχει βελτιωθεί, θα επανεξεταστεί η χορήγηση επιπλέον αυξήσεων στο πλαίσιο της παρούσας, κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών και ότι ισχύουν οι μισθολογικοί όροι των προηγούμενων ΕΣΣΕ, εάν και εφόσον δεν αντίκεινται σε προβλέψεις της παρούσας. Επίσης, με τη δεύτερη ΕΣΣΕ, όπως τονίζει η ΠΟΣΤ, επιτεύχθηκε η επαναβεβαίωση του θεσμικού πλαισίου, με την αποδοχή από εργαζόμενους και εργοδότη, για τρία χρόνια του Κανονισμού Εργασίας, όπως αυτός ίσχυε.