Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία δίνουν την ευκαιρία σε σπουδαστές διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην εργασιακή κοινωνικοποίηση, υλοποιώντας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 προγράμματα πρακτικής άσκησης για προπτυχιακούς φοιτητές Οικονομικής Κατεύθυνσης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Mάρκετιγκ, Πληροφορικής και άλλων σχολών, διάρκειας έως 6 μήνες, σε συνεργασία με τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, αλλά και για μαθητές επαγγελματικών σχολών του ΟΑΕΔ σε ειδικότητες επαγγελματιών και τεχνιτών που θα ενταχθούν άμεσα στην παραγωγική διαδικασία.

Μέσα από τα προγράμματα αυτά τα ΕΛΤΑ εξασφαλίζουν στους νέους ένα δυναμικό επαγγελματικό ξεκίνημα, στοχεύοντας να γεφυρώσουν το χάσμα ανάμεσα στις ακαδημαϊκές σπουδές και στις ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου με τη δημιουργία μίας κουλτούρας πρακτικής άσκησης στη χώρα μας.