Το πρόγραμμα «Navigating Personal and Organizational Mindsets for Growth and Excellence» σχεδίασε φέτος, για πρώτη φορά, η Elval, τομέας έλασης αλουμινίου της ElvalHalcor, σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece.

Το εν λόγω πρόγραμμα εκτείνεται σε βάθος τριετίας, απευθύνεται στο σύνολο των εργαζομένων και βασίζεται στις εταιρικές αξίες της Elval, ενώ στοχεύει στην οριζόντια ανάπτυξη κοινών συμπεριφορικών δεξιοτήτων και νοοτροπίας.

Σημειώνεται, τέλος, ότι το πρόγραμμα «Navigating Personal and Organizational Mindsets for Growth and Excellence» σχεδιάστηκε με τέτοιον τρόπο, ώστε να κλιμακώνεται, σμιλεύοντας νοοτροπία και ενισχύοντας δεξιότητες, που ενδυναμώνουν το ίδιο το άτομο, την ομάδα και τον οργανισμό, ενώ κάθε χρόνο υπάρχει ένα κεντρικό θέμα εκπαίδευσης και γύρω από αυτό αναπτύσσονται επιμέρους θεματικές ενότητες.