Τον Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2023 έδωσε στη δημοσιότητα η ElvalHalcor. Σύμφωνα με αυτόν, η εταιρεία το 2023 απασχολούσε 2.406 άμεσους και έμμεσους εργαζομένους, καταβάλλοντας 102,1 εκατ. ευρώ για τους μισθούς και τις παροχές των ανθρώπων της και υλοποιώντας 49.441 ώρες εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα, το 2023 η εταιρεία απασχολούσε 1.864 άμεσους και 542 έμμεσους εργαζόμενους, με τις γυναίκες να αποτελούν το 11,5% του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού.

Το 56,5% του ανθρώπινου δυναμικού ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 30-50 ετών, με τους εργαζόμενους κάτω των 30 ετών να αποτελούν το 9%, ενώ καταγράφηκαν 14,6% turnover και κ 351 αποχωρήσεις. Παράλληλα, οι γυναίκες καταλαμβάνουν το 8,9% των θέσεων ευθύνης και το 23% του ΔΣ. Επιπρόσθετα, όπως αναφέρει ο Απολογισμός, η εταιρεία εφαρμόζει ένα σύστημα πολλαπλών παροχών προς το προσωπικό της, πέραν των προβλεπόμενων από το νομοθετικό πλαίσιο, όπως, μεταξύ άλλων, προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης και δωρεάν προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους, διατακτικές σίτισης, δωροκάρτα Χριστουγέννων για τα παιδιά, επίδομα παιδικού σταθμού και καλοκαιρινών κατασκηνώσεων, προγράμματα γονικής συμβουλευτικής και προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού σε παιδιά.

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των εργαζομένων, το 2023 η ElvalHalcor σημείωσε αύξηση 50% των ωρών εκπαίδευσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας, αλλά και αύξηση 21% των ωρών εκπαίδευσης στις γυναίκες. Ταυτόχρονα, ο μέσος όρος των ωρών εκπαίδευσης ανά εργαζόμενο καταγράφηκε στις 20,5 ώρες, ενώ για τους άντρες ήταν στις 19,2 και για τις γυναίκες στις 31,5. Τέλος, όπως τονίζεται, η επένδυση στην ανάπτυξη των εργαζομένων γίνεται μέσω των Ακαδημιών που διαθέτει η εταιρεία, η οποία το 2023 προχώρησε σε σειρά εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών, όπως e-orientation για τους υπάλληλους γραφείου, εσωτερική εκπαίδευση εκπαιδευτών, πρόγραμμα ανατροφοδότησης και προγράμματα μαθητείας.