Τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2023-24 ανακοίνωσε ο Όμιλος Emirates, βάσει των οποίων πέτυχε νέο ρεκόρ κερδοφορίας, εσόδων και ταμειακού υπολοίπου. Συγκεκριμένα, κατά το οικονομικό έτος που ολοκληρώθηκε στις 31 Μαρτίου, ο Όμιλος Emirates σημείωσε ρεκόρ κερδοφορίας ύψους 18,7 δισ. AED (5,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ), καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 71% σε σύγκριση με το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Επιπρόσθετα, το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου αυξήθηκε κατά 10% σε 112.406 εργαζόμενους – τον μεγαλύτερο αριθμό μελών που είχε ποτέ, καθώς η Emirates και η dnata συνέχισαν να προχωρούν σε προσλήψεις σε όλον τον κόσμο προκειμένου να μπορέσουν να υποστηρίξουν τις επεκτεινόμενες δραστηριότητες και να ενισχύσουν τις μελλοντικές δυνατότητες.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος αύξησε τις επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό, αναπτύσσοντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιλογών εκπαίδευσης και κατάρτισης σε συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια και σημαντικούς εταίρους της βιομηχανίας. Τέλος, συστάθηκε Συμβούλιο Ισόρροπης Εκπροσώπησης των Φύλων για την προάσπιση και προώθηση της ισότητας των φύλων εντός της Ομάδας.