Οι συχνές απουσίες και η μειωμένη εργασιακή απόδοση και διάθεση αποτελούν ορισμένες ενδείξεις ότι μία επιχείρηση έχει πρόβλημα. Η κατάσταση αυτή εκτός από το ότι δυσκολεύει τη ζωή και την καθημερινότητα των ίδιων των εργαζομένων, επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις και στην πορεία και την εξέλιξη της εταιρείας. Τα Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (EAP) έρχονται να συνδράμουν τις επιχειρήσεις στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών με άμεσα οφέλη και μετρήσιμα αποτελέσματα για όλους.

Η καθημερινότητα των εργαζομένων, διαφέρει πλέον σημαντικά από εκείνη των ανθρώπων που εργάζονταν πριν από μερικές δεκαετίες. Οι υψηλές απαιτήσεις, τα υπερβολικά ωράρια και ο έντονος ανταγωνισμός έχουν «χτυπήσει κόκκινο» ενώ αν σε αυτά προσθέσουμε και την εργασιακή ανασφάλεια που επιτείνεται από την πολυσυζητημένη οικονομική κρίση, η εργασία έχει καταστεί συνώνυμο του άγχους και της πίεσης.

Αναγνωρίζοντας τη δυσάρεστη αυτή κατάσταση, τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την εικόνα και την ανάπτυξη της ίδιας της εταιρείας, πολλές επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει και εφαρμόζουν Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων (Employee Assistance Programs).

Πρόκειται για μία παροχή προς τους εργαζόμενους και τη διοίκηση, διαφορετική από τις υπόλοιπες, ιδιαίτερης σημασίας και χρησιμότητας. Στο ρόλο της εφαρμογής των ΕAP περιλαμβάνεται η υποστήριξη των εργαζομένων στον εντοπισμό, την αναγνώριση και την επίλυση προσωπικών ή/και επαγγελματικών προβλημάτων προκειμένου να μειωθούν οι αρνητικές τους επιπτώσεις στην υγεία, την οικογένεια και την εργασία. Ταυτόχρονα τα ΕΑΡ λειτουργούν καθοδηγητικά προς την ανώτατη διοίκηση σε θέματα απόδοσης που έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα.


Το φαινόμενο burnout
Ένα μεγάλο ποσοστό των ευρωπαίων εργαζομένων υποστηρίζει ότι υποφέρει από άγχος που σχετίζεται με την εργασία. Αυτό το γεγονός, εκτός του ότι ευθύνεται για χιλιάδες χαμένες ημέρες εργασίας κάθε χρόνο, επηρεάζει τόσο τους εργαζόμενους και τους συναδέλφους-συνεργάτες όσο και τους προϊσταμένους-εργοδότες τους αλλά και την ίδια την επιχείρηση στο σύνολό της.

Οι δεκάδες αυτοκτονίες εργαζομένων σε ενάμιση μόλις χρόνο στη France Telecom έφεραν με τραγικό τρόπο στο προσκήνιο τις δυσάρεστες συνέπειες της εντατικοποίησης της εργασίας. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο είναι (ή τουλάχιστον θα έπρεπε να είναι) γνωστό στις διευθύνσεις των ανθρωπίνων πόρων: όταν το εργασιακό άγχος και η αυξημένη πίεση δεν αντιμετωπίζονται έγκαιρα, μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη σωματική και ψυχική υγεία ενός ατόμου αλλά και την ίδια του τη ζωή.

Η επαγγελματική εξουθένωση αποτελεί σύνδρομο σωματικής και ψυχικής εξάντλησης που αφορά όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, με μεγαλύτερη εμφάνιση στους χώρους που απαιτείται εγγύτερη διαπροσωπική επαφή. Ο όρος επαγγελματική εξουθένωση, το λεγόμενο “professional burnout”, εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία το 1974 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής όπου ξεκίνησαν οι πρώτες έρευνες για τα συναισθήματα των εργαζομένων και οι οποίες εντόπισαν, περιέγραψαν και κατέγραψαν αυτό το φαινόμενο.

Παρατηρήθηκε ότι οι εργαζόμενοι, μετά από ένα διάστημα, «έχαναν» τα συναισθηματικά τους αποθέματα, τα κίνητρα και την αφοσίωση για την εργασία τους. Στην ανάπτυξη των ερευνών για το σύνδρομο της επαγγελματικής εξουθένωσης συνέβαλε η βιομηχανική ψυχολογία, που θεώρησε ότι το σύνδρομο είναι εργασιακό στρες το οποίο σχετίζεται με την ικανοποίηση στην εργασία και τις απογοητεύσεις που ελλοχεύουν οι εργασιακές συνθήκες και σχέσεις.

Ο αμερικανός ψυχαναλυτής Dr Herbert J. Freudenberger (1975) παραλλήλισε την έννοια του όρου burnout με ένα κτίριο που έχει καταστραφεί από πυρκαγιά ενώ η Cristine Maslach (1982) τον περιγράφει ως «δείκτη φθοράς» των αξιών, της αξιοπρέπειας και της θέλησης του εργαζομένου.

Το εργασιακό στρες, αν και διαφέρει σημαντικά από το σύνδρομο εξουθένωσης, είναι ένας από τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτό. Άλλωστε είναι πλέον αποδεκτό ότι ψυχολογικοί παράγοντες, όπως το άγχος, μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο την ψυχική υγεία αλλά και τη σωματική. Υπό την επίδραση ψυχολογικών παραγόντων, μπορεί κανείς να παρουσιάσει εφίδρωση και ταχυπαλμία αλλά και σαν αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης συμπτώματα ασθενειών που κατατάσσονται στις ψυχοσωματικές όπως αρρυθμία, άσθμα, κεφαλαλγία, στομαχικά προβλήματα, δερματικές παθήσεις κ.ά.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι προκειμένου να προλάβουμε τις δυσάρεστες συνέπειες του άγχους που σχετίζεται με την εργασία, πρέπει στις εταιρείες να δημιουργούνται και να καλλιεργούνται ανθρωποκεντρικές δομές πρόληψης και θεραπείας του εργασιακού στρες. Οι φιλικές προς τον εργαζόμενο διοικητικές δομές που διευκολύνουν την αποσαφήνιση ρόλων και καθηκόντων, η ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, η στήριξη ανάληψης πρωτοβουλιών, τα ανθρώπινα ωράρια και οι ευχάριστοι χώροι εργασίας που πληρούν τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας στην εργασία αποτελούν ορισμένα από τα μέτρα που μπορούν να λάβουν οι εταιρείες προκειμένου να υποστηρίζουν ηθικά τους εργαζόμενούς τους.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων (EAP) στην καθημερινή λειτουργία των οργανισμών μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, καθώς περιλαμβάνουν προγράμματα εκπαίδευσης στη διαχείριση του άγχους και στην εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Ποιες επιχειρήσεις εφαρμόζουν τα EAP;
«Στην Ελλάδα σήμερα αυξάνει σταδιακά ο αριθμός των πολυεθνικών αλλά και ελληνικών επιχειρήσεων που εντάσσουν στην επιχειρησιακή τους στρατηγική τα ΕΑΡ, στοχεύοντας κύρια στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και στην περαιτέρω ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης. Τα εξαιρετικά ποιοτικά και ποσοτικά τους αποτελέσματα, έχουν δείξει ξεκάθαρα ότι η υλοποίηση ΕΑΡ στον εργασιακό χώρο είναι πλέον αναγκαιότητα και όχι προνόμιο (benefit)», αναφέρει η Εβίνα Ηλιοπούλου, Ψυχολόγος, Case Manager της Hellas EAP Ltd, Επιτροπή Μελών Ελληνικού Παραρτήματος ΕΑΡΑ.

Η εφαρμογή Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη και αποτελεσματική σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. «Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τύπος επιχείρησης για την εφαρμογή προγραμμάτων ΕΑΡ. Μέσα από αυτά έχουν υποστηριχθεί από στελέχη Διοικητικών Συμβουλίων και Managers μέχρι οδηγοί και εργατικό δυναμικό βαριάς βιομηχανίας» δηλώνει ο Βασίλης Αντωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Impact ο οποίος τονίζει ότι το να αντιληφθεί η επιχείρηση την ανάγκη των στελεχών της για στήριξη, προϋποθέτει πέρα από την ύπαρξη ενός σωστά δομημένου τμήματος HR και μία κουλτούρα αμοιβαίας φροντίδας.

Όσον αφορά τις αντιδράσεις των εργαζομένων κατά την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων, ο Β. Αντωνάς υποστηρίζει ότι κατά κανόνα, επικρατεί ανακούφιση και εκτίμηση, υπάρχουν όμως και ειδικές περιπτώσεις, όπου μπορεί να κυριαρχεί επιφυλακτικότητα, καχυποψία, ακόμα και αντίδραση.

Τέτοιες περιπτώσεις για παράδειγμα είναι όταν το πρόγραμμα εφαρμόζεται στο πλαίσιο της απομάκρυνσης του στελέχους σαν μέρος του πακέτου outplacement ή όταν το πρόγραμμα έχει επιβληθεί από τη διοίκηση. Ο έμπειρος σύμβουλος, συμπληρώνει ο Β. Αντωνάς, με την κατάλληλη ψυχολογική κατάρτιση και εμπειρία, θα μπορέσει να εντοπίσει, να διαπραγματευτεί και ακόμα και να αρνηθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του όταν κρίνει πως το αποτέλεσμα θα είναι πιθανότερα αρνητικό.


Τι είναι και τι δεν είναι ΕΑΡ
Τα Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων που εφαρμόζονται σε κάθε επιχείρηση, σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της και υλοποιούνται από εξειδικευμένους επαγγελματίες βάσει συγκεκριμένων δομών συνδυάζοντας εμπειρία, δεξιότητες και τεχνογνωσία σε συμπεριφοριστικές επιστήμες και στη διοίκηση επιχειρήσεων. Συχνά, επικρατεί μία σύγχυση σχετικά με το τι είναι και τι δεν είναι ΕΑΡ.

Όπως αναφέρεται στο Ε.Α.Ρ. Buyer’s Guide, «ΕΑΡ δεν είναι ψυχοθεραπεία, υλοποίηση μιας μεμονωμένης υπηρεσίας π.χ. συμβουλευτική υποστήριξη, παροχή υπηρεσιών από έναν ψυχολόγο, ψυχίατρο ή κέντρο ψυχικής υγείας. Επιπλέον, η συμπληρωματική παροχή μιας εταιρείας στο πλαίσιο υλοποίησης και άλλων υπηρεσιών και η παροχή “EAP υπηρεσιών” χωρίς μετρήσιμα αποτελέσματα χρήσης, στατιστικά ικανοποίησης εξυπηρετούμενων πελατών και ύπαρξη δικτύου εξωτερικών συνεργατών αλλά και από μη εξιδεικευμένους “ΕΑΡ Providers”, δεν είναι ΕΑΡ».

Σε τι αναφέρονται όμως τα Προγράμματα Υποστήριξης Εργαζομένων; Με λίγα λόγια θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα EAP είναι μία παροχή που προσφέρεται δωρεάν στους εργαζόμενους για την αντιμετώπιση προσωπικών προβλημάτων που επηρεάζουν την υγεία και την εργασιακή τους απόδοση. Η επαγγελματική αυτή συμβουλευτική η οποία μπορεί να συμπεριλαμβάνει Coaching, Προγράμματα Υγείας και Ευεξίας, Διαχείρισης Τραυματικών Γεγονότων και άλλες παρεμφερείς υπηρεσίες, δεν προσφέρονται μόνο στους εργαζόμενους αλλά, αν προκύψει ανάγκη, και σε μέλη της οικογένειάς τους.

Έτσι, οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους ωφελούνται μέσω της διασφάλισης και της φροντίδας της ψυχικής και σωματικής υγείας αλλά και της επίτευξης ισορροπίας ανάμεσα στην εργασιακή και την προσωπική ζωή.

Εξαιτίας της ευρείας ανάπτυξης και χρήσης των EAP, ιδρύθηκε το 1971 η διεθνής Ένωση Επαγγελματιών ΕΑΡ (Employee Assistance Professionals Association-EAPA) με βασικό σκοπό την εποπτεία και τον έλεγχο τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας και των Βασικών Αρχών Υλοποίησης των ΕΑΡ. Στο συγκεκριμένο κώδικα τονίζεται η σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης των συμβούλων αλλά και η σημασία της εμπιστευτικότητας και η αποφυγή διακρίσεων σε βάρος των ατόμων που δέχονται τις υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την Πρόεδρο του Ελληνικού Παραρτήματος ΕΑΡΑ, Δρ. Αναστασία Παρασκευοπούλου Rush, βάσει των οδηγιών που υπαγορεύει ο Διεθνής Σύλλογος ΕΑΡΑ, θα υιοθετηθεί και στην Ελλάδα το 2010 η διαδικασία εγγραφής των ΕΑΡ Παροχέων ως ΕΑΡ Registered Providers, οι οποίοι θα οφείλουν να πληρούν συγκεκριμένα αυστηρά κριτήρια για την προστασία των εξυπηρετούμενων.

Οφέλη
Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή των Employee Assistance Programs στις επιχειρήσεις αφορούν τόσο τους ίδιους τους εργαζόμενους, όσο και την πορεία της εταιρείας και την εικόνα της. Η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και η υποστήριξη σε καταστάσεις όπως στρες και άγχος, ανεβάζει το ηθικό των εργαζομένων. Όταν ο εργαζόμενος αισθάνεται καλύτερα, είναι σε θέση να λαμβάνει μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία του.

Κατ’ επέκταση, από τα οφέλη που απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι από την εφαρμογή των ΕΑΡ επωφελείται και η εταιρεία μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας και τη μείωση της συχνότητας απουσιών και αποχωρήσεων. Άλλωστε, η βελτίωση των εργασιακών σχέσεων και η ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων αυξάνει την αφοσίωση των εργαζομένων κάνοντάς τους περισσότερο δημιουργικούς και αποδοτικούς.

Επιπλέον, μία επιχείρηση κερδίζει και από τη μείωση των δαπανών για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς σε πολλές περιπτώσεις, μέσω των ΕΑΡ οι εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους μπορούν να λύσουν το πρόβλημά τους χωρίς τη χρήση της ασφάλειας υγείας. Συν τοις άλλοις, η φήμη που δημιουργείται γύρω από την εταιρεία στην αγορά είναι θετική με αποτέλεσμα να σχηματίζεται η εικόνα του ιδανικού εργοδότη που προσελκύει ικανά στελέχη και ταλέντα.

Η Νέλλυ Γιαννακά, Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Προγραμμάτων Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Employee Assistance Programs-EAP) της Ergonomia ανάμεσα στα οφέλη για τις εταιρείες από την εφαρμογή των ΕΑΡ αναφέρει τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων (εργασιακό στρες, αποχώρηση προσωπικού, δυσφήμιση) και την κατάδειξη του έμπρακτου ενδιαφέροντος της επιχείρησης για τους εργαζομένους της. Η ίδια τονίζει: «Επιπλέον όφελος είναι ότι τα ΕΑΡ εξοικονομούν χρόνο στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης».

Έρευνες έχουν δείξει ότι υποστηρικτικά προγράμματα όπως τα ΕΑΡ, αυξάνουν εκτός από το ηθικό και την παραγωγικότητα των εργαζομένων και την εμπιστοσύνη που δείχνουν στην εταιρεία τους. Οι εργαζόμενοι που απολαμβάνουν τέτοιες παροχές είναι 45% πιο πιθανό να κάνουν το «παραπάνω βήμα» όσον αφορά τις αρμοδιότητές τους ενώ έρευνες αποδεικνύουν ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό η απόφασή τους να παραμείνουν στην εταιρεία και παράλληλα, καταγράφονται λιγότερα περιστατικά επαγγελματικής εξουθένωσης (burnout).


Πρόσβαση εργαζομένων στα ΕΑΡ διεθνώς
Σύμφωνα με έρευνα του National Compensation Survey (NCS) της Αμερικής, οι εργαζόμενοι μέσα στο 2008 είχαν μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτού του είδους την παροχή σε σχέση με μία δεκαετία πριν. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα είχαν μεγαλύτερα ποσοστά πρόσβασης στα ΕΑΡ από ότι στον ιδιωτικό.

Συγκεκριμένα, από το 1998 μέχρι το 2008, η πρόσβαση των εργαζομένων στα ΕΑΡ αυξήθηκε από 70 στο 76% για τους full time εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, ενώ για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης του ιδιωτικού τομέα, η πρόσβαση αυξήθηκε από 36 σε 46% μεταξύ του 1999 και του 2008 (γράφημα). Στην Ευρώπη, για πολλά χρόνια οι επιχειρήσεις θεωρούσαν τα EAP αμερικανικής νοοτροπίας και αγνοούνταν ή υποτιμούνταν από τους ευρωπαίους εργαζόμενους. Ωστόσο, λόγω των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων που διαδραματίστηκαν στον Ευρωπαϊκό χώρο και οδήγησαν στην ανάγκη για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η εφαρμογή των EAP σημείωσε ραγδαία ανάπτυξη στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, όπου εφαρμόζονται εδώ και 25 περίπου χρόνια.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζοντας την αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων χρηματοδότησε μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου την υλοποίηση πιλοτικών προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο, όπως αναφέρει η Δρ. Αν. Παρασκευοπούλου – Rush. Η εφαρμογή των ΕΑΡ στοχεύει στην ευθυγράμμιση με τις κατευθυντήριες γραμμές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί προαγωγής υγείας, καλών πρακτικών και θετικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Στην Ελλάδα, όπως γίνεται δυστυχώς σε αρκετές επιχειρηματικές πρακτικές, η ελλιπής ενημέρωση και τα χαμηλά επίπεδα εξοικείωσης κράτησαν αρχικά τα EAP μακριά από τις επιχειρήσεις. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας μέσα από τις πρακτικές των ΕΑΡ τα οφέλη στην ανάπτυξη των οργανισμών, διστακτικά άρχισαν να εφαρμόζονται από ηγετικές εταιρείες με θετικά αποτελέσματα στην ψυχική υγεία και την αποδοτικότητα των εργαζομένων τους.

Όπως αναφέρει και η Νέλλυ Γιαννακά «στην Ελλάδα επικρατεί ακόμα επιφυλακτικότητα. Λίγες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες προνοούν για ΕΑΡ πριν εκδηλωθούν προβλήματα, κατάσταση που αυξάνει το κόστος και περιορίζει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα» ενώ αναφερόμενη στην κρίση και τις επιπτώσεις της υποστηρίζει ότι έχει και την «θετική» της πλευρά: δίνει την ευκαιρία στις ηγέτιδες επιχειρήσεις να διακριθούν, ιδιαίτερα με την ενίσχυση των δεσμών με το προσωπικό τους.

Τα ΕΑΡ στο πλευρό του manager
Ο σύγχρονος Manager καθημερινά καλείται να διαχειριστεί θέματα που έχουν να κάνουν με τον ανθρώπινο παράγοντα, όπως τη μειωμένη αποδοτικότητα, τις συγκρούσεις στην εργασία κ.ά. Μέσω της εφαρμογής των EAP ο Manager ενημερώνεται και εκπαιδεύεται να εντοπίζει ανησυχητικά σημάδια στη συμπεριφορά κάποιου εργαζόμενου προκειμένου να τον παραπέμψει (αν χρειάζεται) για περαιτέρω υποστήριξη από τους εξειδικευμένους συμβούλους.

Έτσι, τα Employee Assistance Programs δεν αποτελούν ένα υποστηρικτικό εργαλείο μόνο για τους εργαζόμενους κάθε εταιρείας αλλά μπορούν να φανούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για το σύγχρονο Manager. Όπως αναφέρει η Ε. Ηλιοπούλου «Τα ΕΑΡ αποτελούν επιστημονική προσέγγιση πολλών ειδικοτήτων που αφορούν στον άνθρωπο σε θέματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της επιχείρησης. Χρησιμοποιούν πληθώρα εξειδικευμένων εργαλείων, συστημάτων και μεθόδων τα οποία εξυπηρετούν και εμπλουτίζουν τη θέση του HR manager για την επίτευξη των στόχων του. Ο manager εντοπίζει τις ανάγκες του εργαζόμενου/ων και του εργασιακού χώρου και σχεδιάζει σε συνεργασία με τον παροχέα ΕΑΡ, παρεμβάσεις σε θέματα Performance & Development Management. Ως αποτέλεσμα, οι Managers εξοικονομούν πολύτιμο χρόνο, αισθάνονται την ασφάλεια επιλογής αξιόπιστης επιστημονικής λύσης και αποφεύγουν τη συναισθηματική εμπλοκή, διασφαλίζοντας έτσι και τα όρια της επαγγελματικής τους σχέσης με τον εργαζόμενο».


Case Study: Όταν η προσωπική ευτυχία είναι υπόθεση όλων μας!
Στην P&G καθημερινά αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των ανθρώπων μας, ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε προγράμματα που βελτιώνουν τη ζωή όλων μας, και προσπαθούμε να βελτιώνουμε την καθημερινότητά μας, στοχεύοντας στην προσωπική ισορροπία που συμβάλλει στην επαγγελματική επιτυχία.

Παράλληλα αναγνωρίζουμε ότι οι συνθήκες ζωής και οι απαιτητικοί ρυθμοί της καθημερινότητας συχνά δεν αφήνουν το περιθώριο να αφοσιωθούμε σε όλα όσα είναι σημαντικά για εμάς! Στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας να διαχειριστούν δύσκολες καταστάσεις που πιθανόν βιώνουν και να κάνουν την καθημερινότητά τους πιο εύκολη, εντάξαμε στις παροχές μας το 2007 το Πρόγραμμα Υποστήριξης Εργαζομένων (ΕΑΡ).

Τα αρχικά μας βήματα ήταν δειλά, εστιασμένα κυρίως στις βασικές παροχές του προγράμματος, όπως την 24/7 τηλεφωνική υποστήριξη και τις δωρεάν συνεδρίες με εξειδικευμένους ψυχολόγους για τους εργαζόμενούς μας ή/και τα μέλη της οικογένειάς τους.

Ωστόσο, οι άνθρωποί μας αγκάλιασαν το πρόγραμμα και απέδειξαν ότι νέα καινοτόμα προγράμματα μπορούν να επιτύχουν σε ένα περιβάλλον όπου τα προβλήματα αντιμετωπίζονται ως ευκαιρίες. Αρκεί να υπάρχει απόλυτος σεβασμός και διάθεση υποστήριξης των ανθρώπων.

 Σήμερα, σχεδόν 3 έτη από την εισαγωγή των υπηρεσιών είμαστε σε θέση να μιλάμε για ένα πολυσχιδές δυναμικό πρόγραμμα του οποίου προτεραιότητα δεν αποτελεί η προώθηση, αλλά η περαιτέρω ανάπτυξη με πρόσθετες υπηρεσίες, όπως επισκέψεις συμβούλων στις εγκαταστάσεις μας και θεματικές ενημερωτικές παρουσιάσεις.

Στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις υψηλές απαιτήσεις των ανθρώπων μας και να αποδεικνύουμε με την καθημερινή μας αφοσίωση και πίστη ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρείας.

Αθηνά Σταύρου, Υπεύθυνη Εργασιακών Σχέσεων, P&G Hellas

Case Study: Με υπευθυνότητα και ενδιαφέρον δίπλα στους εργαζόμενούς μας!
Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική οικονομική συγκυρία, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, εφαρμόζοντας στην πράξη την Εταιρική Κοινωνική του Ευθύνη και την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία του φροντίζει με περισσότερο ενδιαφέρον από ποτέ τους εργαζομένους του, παρέχοντας Προγράμματα Υποστήριξης και Ενεργητικής Διαχείρισης της Υγείας & Ευεξίας τους.

Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη Ομάδα Εσωτερικής Επικοινωνίας & Οργανωτικής Υγείας, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου παρέχει:

  • συστηματική συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση σε κάθε εργαζόμενο που φαίνεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο
  • ενημέρωση και εκπαίδευση σε προληπτικό επίπεδο, καθώς και υποστήριξη στους εργαζόμενους για την αντιμετώπιση τραυματικών γεγονότων όπως ληστείες καταστημάτων, κρίσιμα θέματα υγείας
  • καθημερινή φροντίδα σε όλες τις σημαντικές στιγμές των ανθρώπων μας, εξετάζοντας με ευαισθησία τα αιτήματά τους, αντιμετωπίζοντας τον καθένα με σεβασμό στην προσωπικότητά του.

Ως αποτέλεσμα αυτών των παρεμβάσεων, στην πρόσφατη Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζομένων, αυξήθηκε σημαντικά η ικανοποίηση των εργαζομένων σχετικά με τον τρόπο που βιώνουν το ενδιαφέρον του οργανισμού για τη βελτίωση της υγείας & ευεξίας τους, σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα.Διευρύνοντας τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, από τα μέσα του 2009 είναι ενεργή για όλους τους εργαζόμενους της Τράπεζας και τις οικογένειές τους η «24ωρη Γραμμή Τηλεφωνικής Υποστήριξης» με τη συνεργασία εξειδικευμένου φορέα υλοποίησης Προγραμμάτων Υποστήριξης Εργαζομένων.

Η γραμμή λειτουργεί ως ανοιχτό κανάλι άμεσης ενημέρωσης, υποστήριξης, καθοδήγησης και άμεσης αποσυμφόρησης συναισθημάτων, καλύπτοντας προσωπικά, οικογενειακά και εργασιακά θέματα. Στο ίδιο πλαίσιο, δίνεται η δυνατότητα συμβουλευτικής συνάντησης με Ψυχολόγους και παραπομπής – παρακολούθησης, σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο.

Τέλος, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση και νέων ενεργειών, ώστε η ανθρωποκεντρική προσέγγιση να πραγματώνεται στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, τόσο μέσα από το καθημερινό ανθρώπινο ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους, όσο και με την εφαρμογή πρακτικών που σχετίζονται με την υγεία και την ευεξία τους.

Γιώργος Κατσουράνης, Head of Training & Development, Όμιλος Τράπεζας Πειραιώς