Θέτοντας την ολιστική εμπειρία που βιώνει το ανθρώπινο δυναμικό στον εργασιακό χώρο στο επίκεντρο κάθε ενέργειας, ο οργανισμός αποκτά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενισχύει την απόδοση και αυξάνει την εργασιακή δέσμευση. Η μάχη «παίζεται» πλέον στην καρδιά αλλά και στο μυαλό των εργαζομένων.

Η πολυπολιτισμικότητα στον εργασιακό χώρο δημιουργεί νέες ανάγκες και απαιτεί από τη Διεύθυνση του Ανθρώπινου Δυναμικού να επαναπροσδιορίσει την προσέγγισή της ως προς τις πρακτικές και τις πρωτοβουλίες της. Συνολικά, οι ίδιοι οι οργανισμοί καλούνται να επανατοποθετηθούν αναφορικά με το εργασιακό περιβάλλον που παρέχουν.

Την ίδια στιγμή, οι συζητήσεις γύρω από την εποχή της αυτοματοποίησης και της «επέλασης των ρομπότ» στον εργασιακό χώρο γίνονται ολοένα και πιο έντονες. Οι προκλήσεις που αναδύονται είναι πολλές, ενώ το ίδιο συμβαίνει με τους προβληματισμούς και τις απειλές που εγείρονται αναφορικά με τον ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού. Σίγουρα, η βιομηχανική εποχή (industrial) αλλά και η εποχή της πληροφορίας (information) έχουν παρέλθει δίνοντας τα σκήπτρα σε μία πιο γνωστική (cognitive) εποχή, όπως αναφέρει το IBM Smarter Workforce Institute. Είναι μια εποχή που αντί να υποβαθμίζει τον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα, φέρνει τον άνθρωπο στο προσκήνιο και στην πρώτη γραμμή εργασίας περισσότερο από ποτέ, λαμβάνοντας υπόψη τα οφέλη που έχει η τεχνολογία.

Στην εποχή που διανύουμε, οι οργανισμοί επενδύουν όλο και περισσότερο στη δημιουργία εμπειρίας για το ανθρώπινο δυναμικό τους, με το employee experience να γίνεται «talk of the town». Από την πλευρά τους, οι εργαζόμενοι έχουν θέσει υψηλά τα επίπεδα προσδοκιών τους από την εταιρεία, με τις προοπτικές εξέλιξης που τους δίνονται να έχουν πρωτεύοντα ρόλο για εκείνους, ενώ οι απαιτήσεις τους αυξάνονται και αφορούν όλους τους τομείς, όπως το περιβάλλον εργασίας, τις ίδιες τις επαγγελματικές σχέσεις που καλλιεργούνται αλλά και τη φύση της εργασίας τους.

Σύμφωνα με το Boston College Center for Work & Family, το employee experience είναι το άθροισμα των αλληλεπιδράσεων και των αντιλήψεων που έχουν οι εργαζόμενοι σχετικά με τη δουλειά τους, τις σχέσεις τους και τις ευκαιρίες ανάπτυξης μέσα στον οργανισμό. Κάθε εταιρεία, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, τον κλάδο δραστηριοποίησής της, την κουλτούρα κ.ά. οφείλει να μεριμνά για τη μεγιστοποίηση της θετικής εμπειρίας του ανθρώπινου δυναμικού της.

Χαρακτηριστικά, με βάση τον Shakil Butt, HR Hero | HR and Leadership Consultant και keynote speaker του Performance Management Conference 2019, το employee experience είναι το σημείο τομής ανάμεσα στις προσδοκίες, στις ανάγκες και τα «θέλω» του ανθρώπινου δυναμικού και τον οργανωσιακό σχεδιασμό βάσει όλων αυτών. Πώς, όμως, η εταιρεία ως εργοδότης γνωρίζει ότι έχει επιτύχει τον εν λόγω στόχο; Όπως αναφέρει το Boston College Center for Work & Family, μπορείτε να διερευνήσετε εάν τα στελέχη θα απαντούσαν -έστω και έμμεσα- με καταφατικό τρόπο στις εξής ερωτήσεις:

 • Νιώθω δέσμευση και πάθος για το έργο μου;
 • Μέσα από τον ρόλο μου, έχω σημαντική συνεισφορά στον οργανισμό που εργάζομαι;
 • Η ομάδα μου, με εκτιμά και με σέβεται;
 • Ο Manager μου ή/και ο εργοδότης μου ενδιαφέρεται και φροντίζει για την ευημερία και ευεξία (wellbeing) μου;
 • Αναπτύσσομαι και εξελίσσομαι ως μέλος αυτού του οργανισμού τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο;
 • Η εργασία μου, μου επιτρέπει να έχω χρόνο που μπορώ να αξιοποιήσω με την οικογένειά μου, τους φίλους κ.ά.; Αγκαλιάζει τα προσωπικά μου ενδιαφέροντα;

MANAGERS/SENIOR LEADERS
Κομβικό σημείο στην επονομαζόμενη εμπειρία του εργαζόμενου αποτελεί η αφοσίωση και η δέσμευση που ο ίδιος επιδεικνύει προς τον οργανισμό. Αν και η ικανοποίηση είναι το πρώτο βήμα, δεν είναι αρκετή αν σκεφτούμε ότι κάποιος μπορεί να νιώθει ικανοποιημένος και χαρούμενος με το να «μην κάνει τίποτα». Σε αντίθεση, ένας εργαζόμενος που διακρίνεται για την αφοσίωσή του στην εταιρεία και τη δέσμευσή του, τείνει να διανύει το extra mile. Οι έρευνες έως σήμερα έχουν καταδείξει μία σαφώς θετική συσχέτιση ανάμεσα στο επίπεδο της δέσμευσης και της αποδοτικότητας, του χαμηλού turnover και όχι μόνο. Το πλαίσιο όμως για να ανθίσει μία τέτοια κατάσταση είναι η εμπειρία που φαίνεται να βιώνουν οι εργαζόμενοι στον εργασιακό τους χώρο.

Σε αυτή την κατεύθυνση, πέρα από τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, η συμβολή των senior leaders και managers είναι καταλυτική. Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ αυτών και των υφισταμένων τους παρατηρείται ότι έχει σημαντική επιρροή στο συναισθηματικό δέσιμο και στον τρόπο εργασίας των στελεχών. Κατά κάποιο τρόπο, επενδύοντας σε ηγέτες και managers που μπορούν να επικοινωνούν με αποτελεσματικό τρόπο, να διαχειρίζονται τις προκλήσεις και να εμπνέουν τους ανθρώπους, επενδύετε την ίδια στιγμή στη διαμόρφωση θετικού employee experience. Παροχές και οφέλη όπως το ευέλικτο ωράριο εργασίας, η ασφάλιση, τα σύγχρονα συστήματα εξοπλισμού, οι μέρες άδειας μπορούν να δώσουν το προβάδισμα σε μια εταιρεία, όμως σε μακροχρόνιο επίπεδο τη διαφορά την κάνουν οι ανθρώπινες σχέσεις και η εμπιστοσύνη που έχει καλλιεργηθεί. Για σκεφτείτε, ποιο θα μπορούσε να είναι το όφελος εάν ένας manager συμμετείχε ενεργά στο επόμενο επαγγελματικό βήμα του υφιστάμενού του, ακόμα και αν αυτό σήμαινε ότι εκείνος θα αποχωρήσει από την εταιρεία. Δεν είναι τυχαία άλλωστε η πεποίθηση ότι όταν «όταν ένας άνθρωπος αποφασίζει να παρατήσει τη δουλειά του, δεν παρατάει αυτή καθ’ αυτή την εργασία του αλλά ένα ‘κακό’ αφεντικό».

Ηγέτες και managers διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική επιχειρησιακή οργάνωση δίνοντας τον παλμό και την κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να συμβάλουν στη διαμόρφωση θετικού employee experience. Όπως σημειώνει το IBM Smarter Workforce Institute, όλο αυτό αρχίζει έχοντας ως βάση το υψηλό επίπεδο σαφήνειας για το «πού» και το «πώς» της εταιρείας. Τα στελέχη επιζητούν και θέλουν να γνωρίζουν ότι οι ηγέτες τους μπορούν να τους παρέχουν μία ξεκάθαρη εικόνα για την κατεύθυνση της εταιρείας και του οράματός της, συμβάλλοντας στην ευθυγράμμιση συμπεριφορών με τους οργανωτικούς στόχους. Την ίδια στιγμή, ζητάνε την υποστήριξη -σε προσωπικό και ομαδικό επίπεδο- και τη δέσμευσή τους προς την ομάδα. Συνδυαστικά, όλα τα παραπάνω δημιουργούν ένα θετικό περιβάλλον εργασίας που με τη σειρά του, οδηγεί σε θετικό employee experience.


EMPLOYEE EXPERIENCE & ENGAGEMENT
Η αξία της εργασιακής δέσμευσης έχει επιβεβαιωθεί από διάφορες έρευνες έως σήμερα, τα οφέλη της οποίας είναι αποδεκτά από την επιχειρηματική κοινότητα. Οι εργαζόμενοι που παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα δέσμευσης τείνουν να είναι πιο χαρούμενοι, να νιώθουν υπερηφάνεια αλλά και ικανοποίηση για τον οργανισμό στον οποίο ανήκουν και τις περισσότερες φορές αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές για μία εταιρεία.

Ποιος είναι όμως ο ρόλος του employee experience σε αυτή την περίπτωση και η σχέση του με το employee engagement; Ίσως θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι το engagement είναι το δέντρο, ενώ το experience είναι το δάσος. Η εμπειρία, δηλαδή, αποτελεί τον χώρο και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ευδοκιμήσουν όλες οι ενέργειες και πρωτοβουλίες που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό και θα οδηγήσουν σε εργασιακή δέσμευση. Στην πραγματικότητα, αυτές οι δύο έννοιες προχωράνε «χέρι-χέρι» και είναι συνοδοιπόροι, αντικατοπτρίζοντας τι αισθάνεται και τι βιώνει ο εργαζόμενος. Για παράδειγμα, όταν τα στελέχη έχουν θετική εικόνα για τον οργανισμό τους, βιώνουν με θετικό τρόπο ό,τι συμβαίνει και έχουν υψηλά ποσοστά δέσμευσης και επιδεικνύουν πάθος για ό,τι κάνουν. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται απαθείς ή/και δυσανασχετούν σε σημαντικό βαθμό.

Ο Jacob Morgan, Keynote & TED Speaker, 3x Best-Selling Author, & Futurist, Founder of The Future of Work University, υποστηρίζει ότι η εποχή της «εμπειρίας» άρχισε όταν οι οργανισμοί αντιλήφθηκαν ότι αυτό που χαρακτήριζαν ως δέσμευση, δεν οδηγούσε στα επιθυμητά αποτελέσματα, ενώ κάποιες φορές δεν ήταν βιώσιμο. Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι η εμπειρία του εργαζόμενου δεν είναι απλώς η ευχαρίστησή του. Πρόκειται για την αλλαγή των βασικών πρακτικών στον χώρο εργασίας, προσφέροντας κατάλληλους πόρους, εργαλεία και τεχνολογία που συμβάλουν στην παραγωγικότητα και αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Προτρέπει, λοιπόν, κάθε επιχείρηση να αναρωτηθεί εάν διαθέτει λειτουργικούς χώρους εργασίας και κυρίως, εάν η κουλτούρα της έχει νόημα και αντικατοπτρίζει όλους όσοι εργάζονται σε αυτήν.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την ειδοποιό διαφορά ανάμεσα στους δύο όρους αλλά και να αντιληφθούμε τη σύνδεσή τους, η εμπειρία των εργαζομένων αναφέρεται στο πώς μια ομάδα βιώνει την εταιρεία, ενώ η αφοσίωση και η δέσμευση συχνά αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο οι εργοδότες βιώνουν την ομάδα -είναι άνθρωποι παραγωγικοί, θα σύστηναν την εταιρεία ως εργοδότη επιλογής; Οι μετρικές για τη δέσμευση επικεντρώνονται συχνά στη μέτρηση της απόδοσης επένδυσης (ROI) των πρακτικών των εργαζομένων. Πρακτικά, λοιπόν, το employee experience είναι το σύνολο των εμπειριών που αποκομίζει κάποιος κατά τη φάση πρόσληψης, απασχόλησης αλλά και ολιστικά από την εργασία του. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει τον τρόπο αλληλεπίδρασης με τους συναδέλφους του, τις πολιτικές, τις διαδικασίες, την ίδια την εταιρική κουλτούρα, τις συνολικές αμοιβές και παροχές, το φυσικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Το άθροισμα όλων αυτών των παραγόντων -μεγαλύτερης ή μικρότερης βαρύτητας- δημιουργούν την εμπειρία που τελικά επηρεάζει το επίπεδο εμπλοκής που ένας εργαζόμενος αισθάνεται προς τον εργοδότη του.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σύμφωνα με το «2019 Hiring Outlook» της Execu|Search Group, το 95% των στελεχών δηλώνει «ανοιχτό» σε νέες επαγγελματικές ευκαιρίες, παρότι δεν αναζητά ενεργά μία νέα εργασία. Παρόλα αυτά, οι εργοδότες (56%) που προχωρούν σε νέα επαγγελματική πρόταση με αύξηση αποδοχών για να μην χάσουν αυτούς τους εργαζόμενους, παρατηρείται ότι δεν το επιτυγχάνουν τελικά. Μάλιστα, το 61% αυτών των στελεχών αναφέρει ότι θα απέρριπτε μία τέτοια προσφορά. Η εν λόγω μελέτη αποκαλύπτει ότι ο βασικός λόγος που οδηγεί σε μία τέτοια αλλαγή, δεν προέρχεται από τις οικονομικές απολαβές και παροχές, αλλά από την εμπειρία που βιώνουν οι εργαζόμενοι στον εκάστοτε εργοδότη. Το ίδιο επιβεβαιώνεται και από σχετική έρευνα της Gallup, «Design an Employee Experience That Improves Business Performance», η οποία τονίζει ότι ένας κύριος παράγοντας σε μια τέτοια απόφαση, είναι η αλληλεπίδραση που έχει ένας εργαζόμενος τόσο με τους manager του όσο και με τους υπόλοιπους συναδέλφους καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. «Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά» και αυτό φαίνεται να αντανακλάται στο employee experience.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει άρθρο στο Inc.com, σε έναν κόσμο όπου ξεπερνά τα παραδοσιακά όρια εργασίας (χωροταξικά και χρονικά), η τεχνολογία έρχεται και αποτελεί κεντρικό σημείο του employee experience. Το τεχνολογικό περιβάλλον του οργανισμού αναφέρεται στα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για να φέρουν εις πέρας την εργασία τους. Αυτό περιλαμβάνει τα πάντα, από το εσωτερικό κοινωνικό δίκτυο που μπορεί να χρησιμοποιεί η εταιρεία, τις mobile και portable συσκευές σε όποιες θέσεις εργασίας κρίνεται απαραίτητο κ.ά. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τις εφαρμογές, το λογισμικό, τα εργαλεία e-learning και όλα εκείνα τα σχεδιαστικά στοιχεία που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν αυτά τα διάφορα εργαλεία. Η τεχνολογία είναι το κεντρικό νευρικό σύστημα μίας σύγχρονης επιχείρησης και οι περισσότερες ιδέες και καινοτομίες που σχετίζονται με το μέλλον της εργασίας δεν είναι δυνατά χωρίς τεχνολογία.

Προκειμένου να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο τη συμβολή της τεχνολογίας στην εμπειρία των εργαζόμενων, αρκεί να σκεφτούμε το εξής: Πώς θα ήταν εάν χρησιμοποιούσαμε υπολογιστικά συστήματα της δεκαετίας του ’90 και εφαρμογές που στις μέρες μας θεωρούνται παρωχημένες; Πιθανόν θα νιώθαμε ότι δεν συμβαδίζουμε με την εποχή που διανύουμε, η επιδίωξη της καινοτομίας υποσυνείδητα θα έμπαινε σε δεύτερο ρόλο, ενώ ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών θα αυξανόταν δραστικά. Το κυριότερο, όμως, είναι τα αισθήματα που θα νιώθαμε, όπως απογοήτευση και θυμός που θα μας προέτρεπαν από το να είμαστε αφοσιωμένοι, χαρούμενοι και τελικά, παραγωγικοί και αποδοτικοί.

Σκεφτείτε λοιπόν, «τι είδους εμπειρία δημιουργείτε για τους υπαλλήλους σας και πώς το κάνετε;». Αναμφίβολα, το μέλλον της εργασίας αφορά στην εμπειρία των εργαζομένων και αυτό είναι κάτι που κάθε εταιρεία οφείλει να συνειδητοποιήσει και να επενδύσει. Οι άνθρωποι σήμερα δεν χρησιμοποιούν απλώς την τεχνολογία, αλλά έχουν «σχέση» μαζί της, καθώς αποτελεί δομικό μέρος της καθημερινότητάς τους. Και το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και στον εργασιακό χώρο, ειδικά με την εισροή νεότερων ταλέντων που παρουσιάζουν εξοικείωση ως προς αυτή την κατεύθυνση και τείνουν να «συμπαρασύρουν» μαζί τους και τις παλαιότερες γενεές. Ενδιαφέρον παρουσιάζει σχετική έρευνα της PwC (Οκτώβριος, 2018) όπου αναφέρει ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται στον εργασιακό χώρο, δεν έχει επιλεχθεί με γνώμονα τις ανάγκες και επιθυμίες του ανθρώπινου δυναμικού, καταλήγοντας ότι οι ηγέτες και οι εργαζόμενοι «δεν βλέπουν τα πράματα με τον ίδιο τρόπο».


Ειδικότερα, η εν λόγω έρευνα διερεύνησε και κατέγραψε τις απόψεις 12.000 στελεχών από όλες τις διοικητικές βαθμίδες από διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους σε Καναδά, Κίνα, Χονγκ Κονγκ, Γερμανία, Ινδία, Μεξικό, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, αναφορικά με την χρήση ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογίας στην καθημερινή τους εργασία. Σύμφωνα με τα ευρήματα, 90% των C-suite στελεχών συμφωνούν ότι η εταιρεία τους δίνει προσοχή στις ανάγκες των ανθρώπων της κατά την εισαγωγή μίας νέας τεχνολογίας, αλλά μόνο 53% των εργαζομένων συνηγορούν ως προς αυτό. Την ίδια στιγμή, το 92% των C-suite στελεχών δηλώνει ικανοποίηση με την τεχνολογία που έχει στη διάθεσή του και την εμπειρία που του προσφέρεται μέσα από αυτή, ενώ μόλις το 68% των υπόλοιπων εργαζομένων τείνει να συμφωνεί. Αυτή η διαφορά, αυτό το «κενό εμπειρίας» είναι αξιοσημείωτο και εγείρει προβληματισμούς. Όπως αναφέρει η έρευνα, αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι τα υψηλόβαθμα στελέχη και ο ίδιος ο οργανισμός, δεν έχουν μία σαφή και ακριβή κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και αξιοποιούν την τεχνολογία, τι χρειάζονται από τα εργαλεία που τους προσφέρονται και πώς όλα αυτά διαμορφώνουν την εμπειρία τους «στο τέλος της ημέρας». Σίγουρα, οι εργαζόμενοι αναζητούν ότι βελτιώνει την εργασία τους, από την επιλογή συσκευών έως και εφαρμογών, ενώ δείχνουν να το εκτιμούν όταν η εταιρεία λαμβάνει υπόψη την άποψή τους και τις προτάσεις που ενδεχομένως έχουν να κάνουν.

Η έρευνα καταλήγει ότι εκτός από την παραγωγικότητα και την απόδοση που επηρεάζονται άμεσα, ένας ακόμα πυλώνας που επηρεάζεται από το employee experience είναι η εμπειρία που προσφέρεται στον πελάτη, δηλαδή το customer experience. Άλλωστε, η εργασιακή εμπειρία προηγείται εκείνης του πελάτη αν σκεφτεί κάποιος ότι οι άνθρωποι αγοράζουν από ανθρώπους. Αυτό μεταφράζεται στο ότι εάν ένας εργαζόμενος δεν νιώθει ικανοποίηση και δέσμευση προς το εργασιακό περιβάλλον του, τότε είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επικοινωνήσει θετικά τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή και την εικόνα μίας εταιρείας. Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι τείνουν να επηρεάζουν το περιβάλλον τους μέσα από τα συναισθήματα που βιώνουν.

ΒΗΜΑΤΑ
Η ΔΑΔ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού και χωρίς αποκλεισμούς χώρου εργασίας. Για να γίνει αυτό, είναι κρίσιμο το γεγονός ότι το HR γνωρίζει εις βάθος την επιχειρηματική στρατηγική, τις τάσεις της αγοράς εργασίας και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των εργαζομένων. Χρησιμοποιώντας τις έρευνες των εργαζομένων, τη συγκριτική αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών και άλλες εσωτερικές και εξωτερικές έρευνες, η διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να προχωρά σε συστάσεις προς τους ηγέτες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού. Θα πρέπει να αναπτύξουν πολιτικές και πρωτοβουλίες σε όλο το φάσμα των HR δραστηριοτήτων (π.χ. στελέχωση, ένταξη, συνολικές ανταμοιβές, ανάπτυξη, εργασιακή ζωή και υγεία και ευεξία) που διευκολύνουν την επίτευξη των οργανωτικών στόχων μέσω διαδικασιών ορθής διαχείρισης. Άλλωστε, τα στελέχη HR φέρουν τον κρίσιμο ρόλο των «διαμεσολαβητών» της αλλαγής στον οργανισμό και στην κουλτούρα του. Όλες αυτές οι προσπάθειες θα εξασφαλίσουν ότι οι άνθρωποι θα θεωρηθούν πραγματικά ως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα ενός οργανισμού και θα αυξήσουν τη διατήρηση και εμπλοκή του ταλέντου. Αναγνώριση και επιβράβευση, κουλτούρα εμπιστοσύνης αλλά και ανατροφοδότησης, ευεξία και ισορροπία προσωπικής και εργασιακής ζωής, νόημα στην εργασία μας είναι μόνο μερικά από τα στοιχεία που καλλιεργούν θετικές εμπειρίες και προάγουν το employee experience. Ως προσέγγιση, εκτείνεται σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο και αφορά στο πώς ο εκάστοτε εργοδότης σχεδιάζει τη ροή εργασίας και τις διαδικασίες γύρω από τα στελέχη του έτσι ώστε να βελτιώσει την καθημερινή και ολιστική εμπειρία τους. Η αφοσίωση, ικανοποίηση και δέσμευση αφορούν κυρίως βραχυπρόθεσμες αλλαγές, ενώ η εμπειρία καλύπτει όλο το φάσμα των ενεργειών, όλη την πραγματικότητα του τι σημαίνει να εργάζεται κάποιος για έναν οργανισμό. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, ο οργανισμός οφείλει να εστιάσει τις ενέργειες του, μεταξύ άλλων, στα εξής:

 • Να αναγνωρίσει τον καίριο ρόλο των ηγετών, senior leaders και managers στο ταξίδι της εργασιακής εμπειρίας και να τους επιτρέψει να σχεδιάσουν ενέργειες σε ευθυγράμμιση με τις εταιρικές αξίες.
 • Να δώσει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων, δείχνοντας εμπιστοσύνη και συμβάλλοντας στην ανάπτυξή τους.
 • Να βοηθήσει κάθε εργαζόμενο να βρει ποιο είναι το νόημα από την εργασία του και πώς ο ίδιος με τη σειρά του μπορεί να συμβάλλει στην εξέλιξη της εταιρείας και στην επίτευξη των στόχων.
 • Να αναπτύξετε πολιτικές και προγράμματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού σας και αποδεικνύουν ότι αποτελούν το πιο πολύτιμο κεφάλαιό σας.
 • Να εξασφαλίσετε ότι οι ενέργειες και οι πρωτοβουλίες της εταιρείας προάγουν τις αξίες της, δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης και ένα περιβάλλον που ενισχύει την ομαδικότητα.
 • Να κατανοήσετε τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αναδύονται. Παρέχετε στους εργαζόμενους σας τα κατάλληλα τεχνολογικά μέσα που θα τους επιτρέψουν να εργάζονται με ευελιξία, ειδικά εάν δραστηριοποιείστε σε παγκόσμιο επίπεδο.

11 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ…
ΠΩΣ ΘΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΑΤΕ ΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ EMPLOYEE EXPERIENCE ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ;

«Οι εργασιακές σχέσεις είναι πολυδιάστατες και το ιδανικό employee experience επηρεάζει την καθημερινότητα, εντός και εκτός εργασιακού περιβάλλοντος και σίγουρα πέρα από τις HR λειτουργίες. Καλούμαστε να καθορίσουμε τις σωστές πρακτικές ώστε να υποστηρίξουμε τους εργαζόμενους να πετύχουν, μέσα από τη δημιουργία δεσμών. Η φιλοσοφία μας πρέπει να είναι να εμπνεύσουμε τους γύρω μας. Η δημιουργικότητα αλλά και το κουράγιο να συζητήσουμε σχετικά με το πώς λειτουργούν τα πράγματα σε μία εταιρεία είναι σημαντικά. Μπορούμε να διδαχθούμε και από τις κακές μας εμπειρίες. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αμελήσουμε τα ουσιώδη για τα εντυπωσιακά!».

  Αναστασία Ασημακοπούλου, Organizational Development Manager, ICTS Hellas

«Η ιδανική “εμπειρία-employee experience” για τον εργαζόμενο σε μία εταιρεία ξεκινά από τη στιγμή που είναι υποψήφιος για μία θέση στον οργανισμό της επιλογής του/της. Οι βέλτιστες πρακτικές “employer branding” καθώς και η επιτυχημένη προσέλκυση εργαζομένων με τα απαραίτητα εργαλεία επιλογής στελεχών, είναι εξίσου σημαντικά με τη συνολική του εμπειρία όταν τελικά προσληφθεί στον οργανισμό. Η ξεκάθαρη “αίτηση εργασίας”, η σύντομη και άμεση απάντηση και η απλή επικοινωνία σε οποιαδήποτε “πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας” της εταιρείας “κουμπώνουν” άριστα στη συνέχεια με στοχευμένα προγράμματα ευεξίας, ξεκάθαρη επικοινωνία στόχων και αξιών της εταιρείας και της κουλτούρας της καθώς και το πετυχημένο “career path planning” για κάθε νέο ταλέντο ξεχωριστά. Ένα εργασιακό περιβάλλον με ιδανικό employee experience είναι εκείνο που κάνει τους εργαζομένους του να νιώθουν καθημερινά ασφάλεια με την επιλογή τους και ως αναπόσπαστα μέλη μιας ομάδας με ξεκάθαρο στόχο. Κατά συνέπεια, οι ηγέτες αυτών των εταιρειών προσανατολίζονται περισσότερο στην ανάπτυξη κοινού οράματος για τους ανθρώπους τους, παρά στην απλή ανταμοιβή τους μέσω οικονομικών παροχών».

  Θάλεια Βουβονίκου, Head of HR Greece, Ηenkel Hellas SA

«Η πρώτη ημέρα στην εργασία είναι σαν την πρώτη μέρα στο σχολείο. Μας “σημαδεύει” και μας ακολουθεί. Έχει μεγάλη σημασία να νιώσεις καλοδεχούμενος σε αυτή την πρώτη σου μέρα. Να επιθυμείς να ξαναβρεθείς εκεί, να μιλάς στους γύρω σου περήφανα για την εμπειρία σου. Να είσαι ξεχωριστός που είσαι μέλος αυτής της ομάδας. Μέσα από αυτό το πρίσμα, αποζητάς τη βελτίωση με αποτέλεσμα να κατακτάς όλο και περισσότερα! Και ο σεβασμός που εισπράττεις στην εργασία, η αξιοκρατία και το ανθρώπινο πρόσωπο, να επιστρέφει στο πολλαπλάσιο στον εργοδότη και να του ανταποδίδεις την εξαιρετική εμπειρία που απλόχερα σου έχει προσφέρει!».

  Ντίνα Θεοδώρου, HR Project Manager, Edenred

«Το employee experience είναι τρόπος σκέψης και στάση αντιμετώπισης των εργαζομένων. Όπως έχουμε στο μυαλό μας τον πελάτη όταν σχεδιάζουμε προϊόντα και υπηρεσίες, έτσι οφείλουμε να σκεφτόμαστε σε κάθε απόφαση τον εσωτερικό μας πελάτη, τον εργαζόμενο. Πώς θα βιώσει τις αποφάσεις μας; Τι έχει να κερδίσει; Πώς βελτιώνουμε την εμπειρία του; Πώς αναβαθμίζουμε τις γνώσεις του, τις δεξιότητές του, την εξέλιξή του; Πώς διευκολύνουμε περαιτέρω τη ζωή του και την καθημερινότητα του; Πώς του δίνουμε καλύτερα εφόδια να γίνει αποτελεσματικότερος; Πώς τον αντιμετωπίζουμε πριν γίνει υπάλληλος της εταιρείας και είναι ακόμη υποψήφιος για μια θέση; Πώς του δίνουμε feedback; Πόσο βάρος δίνουμε στην άποψή του; Τι ευκαιρίες του δίνουμε να αναλάβει ευθύνες και πρωτοβουλίες; Αμείβεται δίκαια και ανταγωνιστικά; Αναγνωρίζεται η προσπάθειά του και η συνεισφορά του; Οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, συνθέτουν τη διαρκή προσπάθεια βελτίωσης του employee experience».

  Δημήτρης Ιωάννοβιτς, HR Business Partner, Greece & Middle East, Gilead

«Kάθε εργαζόμενος βιώνει διαφορετικά την εργασιακή του ζωή, οπότε δύσκολα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ιδανικό employee experience. Όταν όμως αποτελεί προτεραιότητα σε έναν οργανισμό, υπάρχει στην κουλτούρα του, τότε σε βάθος χρόνου όλοι επηρεάζονται θετικά. Είναι σημαντικό να αισθάνεται ο εργαζόμενος ότι τον ακούν, ότι δεν είναι αόρατος. Δεν είναι αυτονόητο ότι εφόσον αυτά επιδιώκουμε όλοι για τους πελάτες μας, θα έπρεπε πρώτα από όλα να τα προσφέρουμε στους ανθρώπους μας; Η εκπαίδευση για παράδειγμα . Δεν πρέπει πάντα και μόνο να εστιάζει στα technical skills. Ένα workshop για το stress management μπορεί να βοηθήσει έναν εργαζόμενο πρώτης γραμμής πολύ περισσότερο από ένα τεχνικής φύσης σεμινάριο. Ο σεβασμός στο work life balance, το αίσθημα ασφάλειας, η αναγνώριση της συνεισφοράς στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων είναι επίσης σημαντικά. Προσωπικά, θεωρώ πως μόνο ένα συναίσθημα μπορεί να περιγράψει καλυτέρα το employee experience: το να νιώθεις περήφανος για την εταιρεία που εργάζεσαι».

  Μαρία Καλλέργη, HR Manager, Arkas Hellas

«Το employee experience δεν είναι αποτέλεσμα μιας μόνο ενέργειας στην οποία μπορεί να εστιάσει ένας οργανισμός. Eίναι ένα σύνολο ενεργειών, δράσεων και δεσμεύσεων οι οποίες αγκαλιάζουν ένα άτομο σε όλα τα στάδια του επαγγελματικού του ταξιδιού με συνέπεια».

  Άννα Μανιάτη, Human Resources & Change Management Director / AXA Ασφαλιστική

«Ο όρος Employee Experience είναι ένας όρος πολύπλευρος και πολυδιάστατος για να μπορεί κάποιος να προσδιορίσει τις ιδανικές συνθήκες ή προδιαγραφές που τον ορίζουν. Το employee experience βασίζεται σε τρεις πυλώνες – α. Τεχνολογία στον χώρο εργασίας, β. Φυσικός Χώρος / Εργασιακό Περιβάλλον, γ. Εταιρική Κουλτούρα. Ακόμη και εάν τα δύο πρώτα χαρακτηριστικά μπορέσει κάποιος να τα προδιαγράψει, το τρίτο χαρακτηριστικό, αυτό της Κουλτούρας, είναι αδύνατο να οριστεί έτσι ώστε να δοθεί μία συγκεκριμένη προδιαγραφή εφόσον επηρεάζεται από τα ήθη, τα έθιμα και τον πολιτισμό της χώρας στην οποία βρίσκεται η εταιρεία. Πολυεθνικοί οργανισμοί οι οποίοι διαθέτουν γραφεία σε πολλές χώρες και διαφορετικές ηπείρους δεν είναι δυνατόν να σχεδιάζουν το ίδιο Employee Experience για τα το προσωπικό τους στην Ευρώπη, στην Αμερική ή στην Ασία. Εάν θα έπρεπε να δώσω κάποιον γενικό ορισμό, τότε θα έλεγα ότι το Employee Experience είναι θετικό όταν οι εργαζόμενοι πηγαίνουν στην δουλειά τους επειδή το θέλουν και όχι επειδή πρέπει».

  Παντελής Κούζης, Γενικός Διευθυντής, ΕΚΑ Ελλάς ΑΕ

«Η εμπειρία ενός εργαζόμενου είναι προσωπική και διαμορφώνεται σε όλη τη διάρκεια του “ταξιδιού” του σε έναν οργανισμό. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι στατική. Αντίθετα, εξελίσσεται διαρκώς, ακολουθώντας τους διάφορους σταθμούς αυτής της πορείας. Επίσης, τα κριτήρια με τα οποία αξιολογείται η εμπειρία αυτή μπορεί να είναι διαφορετικά για κάθε εργαζόμενο, ή να αλλάζουν ανάλογα με τη φάση ζωής ή καριέρας στην οποία βρίσκεται. Σαφώς, όμως, υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που επιδρούν καθοριστικά στη διαμόρφωση ενός θετικού employee experience: είναι οι μισθολογικές απολαβές και λοιπές οικονομικές και μη παροχές, που ανταποκρίνονται στην προσφορά του εργαζόμενου, η επένδυση της εταιρείας στην ανάπτυξή του μέσα από ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης, το αίσθημα ότι η προσπάθεια και η συνεισφορά του αξιολογούνται δίκαια, αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται. Είναι, επίσης, μια κουλτούρα που αντιμετωπίζει με σεβασμό και κατανόηση τις προσωπικές ανάγκες και ενδυναμώνει τις ξεχωριστές ικανότητες και ιδιότητες του κάθε εργαζομένου, δημιουργώντας τις συνθήκες εκείνες που τον κινητοποιούν να προσφέρει και να καινοτομεί. Ειδικά για τους νεότερους εργαζόμενους, σημαντικό ρόλο παίζει και η δυνατότητα να βρίσκουν νόημα σε αυτό που κάνουν. Να πιστεύουν στο όραμα του οργανισμού και να γνωρίζουν ότι υπηρετεί στην πράξη συγκεκριμένες αξίες και αρχές, όπως η διαφάνεια και η κοινωνική υπευθυνότητα».

  Ειρήνη Παγανοπούλου, HR Director Greece-Cyprus-Malta, Pfizer Hellas S.A.

«Ως ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο ο εργαζόμενος επιλέγει να αναδείξει τις δυνατότητές του, να κάνει το καλύτερο που μπορεί για να συμβάλει στην επιτυχία του οργανισμού. Αυτό, που θα τον οδηγήσει σε αυτήν την επιλογή, είναι η αίσθηση ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί του δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει επιλογές και να κάνει κάτι επειδή θέλει να το κάνει. Ένα περιβάλλον όπου μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση με άτομα, που εμπιστεύεται και με τα οποία συνεργάζεται για να συμβάλει σε ένα κοινό Σκοπό, που θεωρεί σημαντικό για την εταιρεία αλλά και για τον εαυτό του. Ένα περιβάλλον όπου μπορεί να αναπτύξει και να αναδείξει τις ικανότητές του, όπου αισθάνεται ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις καθημερινές προκλήσεις, που αντιμετωπίζει. Είναι οι τρεις αλήθειες – η παροχή δυνατότητας για δημιουργία Επιλογών, Σύνδεσης, Ικανότητας – που μας διδάσκει η επικρατέστερη θεωρία για την παρακίνηση, η Θεωρία του Αυτοπροσδιορισμού (SelfDeterminationTheory)».

  Σπύρος Παολινέλης, ιδρυτής της Blanchard Greece και της AMNIS Learning & Growth

«Ιδανικό employee experience μπορεί να υπάρξει όταν ο οργανισμός αντιληφθεί ότι η ανάγκη διαχείρισης της εμπειρίας των εργαζομένων έχει την ίδια βαρύτητα με την ανάγκη διαχείρισης της εμπειρίας των πελατών και καταφέρει να πραγματοποιήσει μια κρίσιμη μεταστροφή, θέτοντας τους εργαζόμενους στο επίκεντρο όλων των δραστηριοτήτων του. Επαναπροσδιορίζοντας τη στρατηγική του, ο οργανισμός δημιουργεί μια επαγγελματική πραγματικότητα που έχει σαν στόχο τη διαρκή βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων. Ιδανικό, επομένως, employee experience είναι αυτό που έχει βασιστεί στη βαθιά γνώση θεμάτων που αφορούν στη διαχείριση εργαζομένων και στην εδραίωση μίας κουλτούρας ανοιχτής και ειλικρινούς επικοινωνίας, όπου όλοι ανήκουν, συμμετέχουν και αναγνωρίζονται. Ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο υπάρχει έμπρακτος σεβασμός στην ανθρώπινη υπόσταση και στην επαγγελματική ιδιότητα του κάθε εργαζόμενου και στο οποίο τα λάθη δεν αποτελούν αφορμή υποτίμησης και αποκλεισμού αλλά εμπεριέχονται ως σπουδαία αφορμή μάθησης για όλους».

  Τατιάνα Τούντα, CEO, Hellas EAP

«Σαν ένα ταξίδι στο οποίο όχι μόνο περνάς πολύ καλά, αλλά θέλεις να διηγηθείς και σε άλλους την εμπειρία σου. Το ιδανικό employee experience περιλαμβάνει τα πάντα. Πορεία καριέρας με θετικά ορόσημα, ευχάριστο και ειλικρινές περιβάλλον εργασίας, προσωπικές σχέσεις που προάγουν και διευκολύνουν τη συνεργασία, ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων, δυνατότητα χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά κυρίως αναγνώριση και επιβράβευση. Αν αντιλαμβανόμαστε το ιδανικό employee experience σαν μια διαρκή, θετική αλληλεπίδραση, τότε η συνέπεια στην εμπειρία που προσφέρει το εργασιακό περιβάλλον είναι καίριας σημασίας. Είναι αυτή η συνέπεια στην εμπειρία που καθιστά τη σχέση των εργαζομένων με την εταιρεία αξιόπιστη. Και σε αυτό το πλαίσιο, όχι μόνο επηρεάζει, αλλά και καθορίζει την απόδοση των εργαζομένων και την ικανότητα της εταιρείας να προσελκύει και να διατηρεί κορυφαία ταλέντα».

  Βασίλης Χουλιάρας, Barilla HR Senior Manager Easter Europe

ΤΟ EMPLOYEE EXPERIENCE ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟ WELLBEING ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ, ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ;

«Employee experience και wellbeing είναι αλληλένδετες έννοιες, καθώς το ένα οδηγεί στο άλλο και αντίστροφα. Employee experience είναι το ταξίδι κάθε εργαζόμενου μέσα στον οργανισμό. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού, ο εργαζόμενος βιώνει τον οργανισμό και τον εαυτό του μέσα σε αυτόν, ως μια εμπειρία αρνητική ή θετική. Μία θετική εργασιακή εμπειρία, βελτιώνει το επίπεδο ευεξίας & ευημερίας των εργαζομένων και αυξάνει την παραγωγικότητά τους. Αν για παράδειγμα, ο εργαζόμενος βιώνει σεβασμό και αναγνώριση, η χαρά και η ικανοποίηση που αυτά δημιουργούν, έχει πολλαπλασιαστικό θετικό αντίκτυπο στον ψυχισμό του. Έτσι, ενθαρρύνεται να προχωρήσει σε δημιουργικές αλλαγές καθώς αισθάνεται ασφαλής να εξερευνήσει νέους τρόπους ύπαρξης και λειτουργίας μέσα στον εργασιακό του χώρο. Συνεπώς, ο παραπάνω διαχωρισμός (θετικό- αρνητικό), είναι εξαιρετικά σημαντικός καθώς οδηγεί σε εσωτερικές διεργασίες που διαμορφώνουν την καθημερινότητά του εντός και εκτός του εργασιακού του χώρου και καθορίζουν τόσο το επίπεδο της φυσικής και συναισθηματικής ευεξίας του όσο και το επίπεδο της επαγγελματικής και οικονομικής ευημερίας του».

  Τατιάνα Τούντα, Hellas EAP

«Εmployee experience και wellbeing είναι αλληλένδετα. Ο στόχος της θετικής εργασιακής εμπειρίας είναι να καλλιεργεί και να προσφέρει ένα περιβάλλον χωρίς τριβές, κάθε μέρα. Και μια μέρα στη δουλειά, χωρίς τριβές, νομοτελειακά συνδέεται με το wellbeing κάθε εργαζομένου. Προωθεί τη συλλογική συμπεριφορά και ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους να έχουν καλύτερα αποτελέσματα, υψηλότερες επιδόσεις, με μεγαλύτερη σταθερότητα. Έτσι, ενεργοποιείται ένας εργασιακός πολιτισμός υψηλής απόδοσης αλλά και ευρείας αποδοχής που μπορεί να προσελκύσει κάθε άτομο αλλά και το σύνολο του εργασιακού δυναμικού προς αυτό το πρότυπο. Ένας φιλικός, άνετος και εργονομικός χώρος προδιαθέτει όλους μας για μια πιο ανθρώπινη επαφή και μια πιο ευχάριστη εργασιακή εμπειρία. Όπως και η αντιμετώπιση απ’ όλους τους συνεργάτες σε όλες στις βαθμίδες. Η σαφήνεια της αρμοδιότητας για κάθε εργαζόμενο, η αναγνώριση και η επιβράβευση της προσπάθειας και όχι μόνο των αποτελεσμάτων, καθώς και το κλίμα συνεργασίας δημιουργούν ένα θετικό πόλο καθημερινότητας και όρεξης για δουλειά».

  Βασίλης Χουλιάρας, Barilla

«Αν ως wellbeing στον εργασιακό χώρο, ορίσουμε την υγιή και ευχάριστη εργασιακή καθημερινότητα, καταλαβαίνουμε πόσο αλληλένδετη είναι με το employee experience. Αντίστοιχα βέβαια, η προώθηση του wellbeing ως γενικότερη στάση ζωής ενισχύει το θετικό experience των εργαζομένων. Οι δομημένες στρατηγικές προώθησης του wellbeing μπορεί να περιλαμβάνουν από όμορφους εργασιακούς χώρους, μέχρι πρωτοβουλίες για αθλητικές δράσεις, σωστή διατροφή, κίνητρα για πιο υγιεινή ζωή, κ.ά. Μέσα από τέτοιες στρατηγικές ενισχύεται κατακόρυφα το employee experience, γιατί δημιουργείται προστιθέμενη αξία. To αίσθημα της αξίας είναι που δημιουργεί συνολικά θετική διάθεση, ενισχύει την ομαδικότητα και κάνει τους δεσμούς με την εταιρεία πιο ισχυρούς. Είναι σπουδαίο όταν μιλάμε για ποιότητα ζωής να μην εννοούμε τη ζωή μετά το γραφείο, αλλά και μέσα σε αυτό. Από πέρσι που αρχίσαμε να υλοποιούμε στην εταιρεία μας μια τέτοια στρατηγική wellbeing, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η καθημερινότητά μας αλλάζει σταθερά προς το καλύτερο. Μας συνδέουν πολλά περισσότερα πράγματα από το daily business».

  Μαρία Καλλέργη, Arkas Hellas

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ SENIOR LEADERS ΚΑΙ MANAGERS ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ EMPLOYEE EXPERIENCE;

«Ανοιχτό μυαλό, ευελιξία και διαφάνεια. Αν θεωρήσουμε ότι το employee experience είναι μία συνεχής διαδρομή, οι Senior Leaders και Managers έχουν κομβικό ρόλο στο να δώσουν αξία σε αυτή την πορεία. Αυτό όμως πρέπει να συμβαίνει βλέποντας μέσα από τα μάτια του κάθε εργαζόμενου, ανάλογα με την προσωπικότητά του αλλά και τις αρμοδιότητές του. Είναι εξίσου σημαντικό, οι Senior Leaders και οι Managers να παραμένουν ευέλικτοι για να μπορούν να κατανοούν και να ερμηνεύουν τι παρατηρούν, τι σκέφτονται και πώς λειτουργούν οι εργαζόμενοι και φυσικά να ενθαρρύνουν τις νέες ιδέες. Να ξεφύγουν από την απλή ακρόαση δυσκολιών ή τη διάγνωση προβλημάτων και να κάνουν πράξη την όποια αλλαγή θα προάγει το ατομικό wellbeing και κατά συνέπεια το γενικότερο θετικό employee experience. Όλα τα παραπάνω πρέπει να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον ανοιχτής επικοινωνίας και διαφάνειας. Βεβαίως, προϋπόθεση είναι να εξασφαλίζεται η ροή της πληροφορίας, να κατευθύνεται στο κατάλληλο κοινό και φυσικά να αξιοποιείται το feedback».

  Βασίλης Χουλιάρας, Barilla

«Ο ρόλος των managers και των senior leaders είναι καθοριστικός, γιατί δίνει νόημα στην προσπάθεια ενός οργανισμού να βελτιώσει το ταξίδι της εμπειρίας του εργαζομένου. Από τα στελέχη αυτά θα πρέπει να ξεκινά η καλλιέργεια ενός κλίματος εμπιστοσύνης και ανοιχτής επικοινωνίας, στο οποίο κάθε εργαζόμενος θα μπορέσει να μοιραστεί τις προσδοκίες και τους προβληματισμούς του για όσα διαμορφώνουν την εμπειρία του. Κυρίως, οι managers και οι senior leaders είναι αυτοί που οφείλουν να υποστηρίζουν στην πράξη τη διαμόρφωση μιας ανθρωποκεντρικής κουλτούρας, ενός περιβάλλοντος στο οποίο ο καθένας νοιώθει ότι αντιμετωπίζεται όχι μόνο ως εργαζόμενος, αλλά ως άνθρωπος με αξίες, προσδοκίες αλλά και ανησυχίες, τόσο εντός όσο και εκτός δουλειάς».

  Ειρήνη Παγανοπούλου, Pfizer Hellas S.A.

«Οι Senior Leaders και οι Managers είναι εκείνοι που μεταφέρουν τη στρατηγική μιας εταιρείας στις ομάδες τους και λειτουργούν ως πρεσβευτές της κουλτούρας ενός οργανισμού. Είναι οι άνθρωποι που τα άτομα της ομάδας έχουν ως πρότυπο συμπεριφοράς. Για τον λόγο αυτό, είναι υψίστης σημασίας οι άνθρωποι αυτοί να γνωρίζουν και να πιστεύουν στη στρατηγική της εταιρείας που συνδέεται με το employee experience ώστε και εκείνοι με τη σειρά τους να διασφαλίζουν την εμπειρία του εργαζόμενου».

  Άννα Μανιάτη, AXA Ασφαλιστική

EMPLOYEE ENGAGEMENT ΚΑΙ EMPLOYEE EXPERIENCE ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΟΥ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ;

«Είναι σίγουρο ότι αυτές οι δύο έννοιες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ τους. Η δέσμευση που αισθάνεται ένας εργαζόμενος για την εταιρεία στην οποία εργάζεται είναι απόρροια της ποιότητας της εμπειρίας του σε αυτή την εταιρεία. Όσο καλύτερη, ευχάριστη, ανταποδοτική, εποικοδομητική και ωφέλιμη είναι η εργασιακή εμπειρία σε μια εταιρεία, τόσο μεγαλύτερη δέσμευση θα αισθάνεται και ο/η εργαζόμενος/η προς τον εργοδότη. Συνεπώς, μπορεί να πει κανείς ότι και οι δείκτες ικανοποίησης εργαζομένων θα είναι υψηλότεροι, και ενδεχομένως και οι δείκτες αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. Παρότι μάλλον δεν έχει αποδειχθεί ερευνητικά/επιστημονικά αυτή η σύνδεση, είναι νομίζω αρκετά ασφαλής σαν υπόθεση».

  Δημήτρης Ιωάννοβιτς, Gilead

«Η έννοια του employee experience είναι ευρύτερη και το employee engagement είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα αν οι διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί σωστά και οι παρεμβάσεις οδηγούν στο να απολαμβάνουμε τη δουλειά μας. Πιστεύαμε παλαιότερα ότι δεδομένου ότι υπάρχει στρατηγική και ξεκάθαροι στόχοι, αλλά και ικανοί, με δεξιότητες, να πετύχουν αυτούς τους στόχους, εργαζόμενοι, η επιτυχία ήταν δεδομένη. Μετά αναδείχθηκε η έννοια της ικανοποίησης από τη δουλειά και μετά η έννοια της δέσμευσης και πλέον έχει αναγνωριστεί ο ρόλος της κουλτούρας (το γιατί υπάρχει κάθε εταιρεία) ως κύριο στοιχείο της οργανωτικής απόδοσης και επιτυχίας. Υπάρχουν συσχετίσεις, αλλά και εδώ όχι αιτιώδεις σχέσεις, άρα όχι έτοιμες συνταγές. Είναι τελικά πιθανό κάποιος να κάνει καλά τη δουλειά του απλώς και μόνο επειδή αυτό θέλει και ας έχει παράπονα από την εταιρεία ή τον προϊστάμενο του. Η φιλοσοφία μας πρέπει να είναι να εμπνεύσουμε τους γύρω μας, να τους βοηθήσουμε να βρουν λόγους, ουσιαστικούς και με μοναδικό για τους ίδιους νόημα, να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό. Αυτό είναι, άλλωστε και το σημείο διαφοροποίησης κάθε οργανισμού».

  Αναστασία Ασημακοπούλου, ICTS Hellas

«Ο νέος όρος του employee experience με τον γνωστό από παλαιότερα employee engagement είναι έννοιες που ταυτίζονται ως προς τον στόχο τους, αλλά έχουν διαφορετική επίδραση στην καθημερινότητα των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Τον τελευταίο καιρό όλοι μιλούν για το employee experience περιγράφοντας μία πιο ολοκληρωμένη εμπειρία που επηρεάζει τους εργαζομένους μιας εταιρείας πριν καν ενταχθούν σε αυτή. Επηρεάζει συνεπώς όλο τον “κύκλο ζωής” ενός εργαζομένου σε αυτή. H νεότερη έννοια του employee experience ήρθε να απαντήσει στο πώς τελικά νιώθει και πώς βιώνει ο εργαζόμενος όλα τα γνωστά εργαλεία της Διοίκησης και του ΗR όπως το “καλωσόρισμα”, η ανάπτυξη και η εκπαίδευση, η επικοινωνία και τελικά ακόμα και η ομαλή αποχώρηση του από τον οργανισμό. Επιπρόσθετα, το employee experience έχει ως κέντρο του τον εργαζόμενο και τον τρόπο που σκέφτεται για την εταιρεία θέτοντας πάντα την ερώτηση: “πώς θα το εκλάβουν αυτό οι άνθρωποί μας;” Ενώ λοιπόν το employee experience έρχεται με τη μορφή 360° βιωματικών επιλογών του οργανισμού σε θέματα προσέλκυσης, ανάπτυξης και διακράτησης στελεχών, το employee engagement είναι ο τελικός σκοπός που επιτυγχάνεται από όλα τα παραπάνω».

  Θάλεια Βουβονίκου, Ηenkel Hellas SA

ΠΩΣ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΤΟ EMPLOYEE EXPERIENCE ΜΕ ΤΗ ΦΗΜΗ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ;

«Τα προγράμματα προσέλκυσης στελεχών των εταιρειών είναι πολύ σημαντικά για τη μετέπειτα πορεία ενός στελέχους και ένα επιτυχημένο employee experience στον εκάστοτε οργανισμό. H «εικόνα» ενός οργανισμού για κάθε υποψήφιο ξεκινά από την επικοινωνία με αυτούς μέσω απλών μηχανών αναζήτησης εργασίας, ξεκάθαρα κριτήρια επιλογής, συμμετοχή σε Ημερίδες Πανεπιστημίων και εκδηλώσεις Καριέρας καθώς και μέσω ανοιχτής πρόσκλησης σε πλατφόρμες όπου παρέχεται «feedback» για την εταιρεία, τόσο σε υποψηφίους όσο και σε εργαζομένους (π.χ. GlassDoor). Οι υπάρχοντες εργαζόμενοι μιας εταιρείας νιώθουν επίσης μέλη μιας υγιούς ομάδας όταν ασχολούνται από τις θέσεις τους με προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τα οποία έχουν άμεσο θετικό αποτέλεσμα σε διάφορες κοινωνικές δομές, ενισχύοντας παράλληλα την καλή φήμη του οργανισμού. Είναι τελικά γεγονός ότι τόσο οι υποψήφιοι, όσο και οι εργαζόμενοι σε μία εταιρεία με επιτυχημένο employee experience δρουν σημαντικά στην ενίσχυση της φήμης του και στην ενδυνάμωση της εικόνας του ως εργοδότης επιλογής μέσα από τη δική τους θετική εμπειρία με τον συγκεκριμένο οργανισμό».

  Θάλεια Βουβονίκου, Ηenkel Hellas SA

«Ένας εργαζόμενος που πάει με θετική διάθεση στη δουλειά του, που αισθάνεται ικανοποίηση και υπερηφάνεια για αυτό που κάνει, αλλά και δέσμευση απέναντι στον εργοδότη του, προσθέτει ούτως η άλλως σημαντική αξία στην εταιρεία. Επιπλέον, όμως, λειτουργεί και ως πρεσβευτής της στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που χτίζουν ουσιαστικά τη φήμη ενός οργανισμού ως εργοδότη, με βάση τον τρόπο που οι ίδιοι βιώνουν την εργασιακή τους καθημερινότητα. Ιδιαίτερα σήμερα, σε μια εποχή όπου η προσέλκυση και η διατήρηση ταλέντου είναι κρίσιμη για την επιτυχία των επιχειρήσεων, η επένδυση στη διαμόρφωση ενός θετικού employee experience αναδεικνύεται σε σημαντική προτεραιότητα, στο πλαίσιο της διαχείρισης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Είναι απαραίτητο, επομένως, να επενδύσουμε στην καλύτερη κατανόηση του ανθρώπινου δυναμικού μας και να προσπαθήσουμε να κάνουμε την εμπειρία που προσφέρουμε μοναδικά θετική, για τον καθένα από αυτούς».

  Ειρήνη Παγανοπούλου, Pfizer Hellas S.A.

«Η εμπειρία ενός εργαζομένου από μια εταιρεία είναι καθοριστικής σημασίας για τη φήμη της ως εργοδότης επιλογής. Οι νυν και πρώην εργαζόμενοι μιας εταιρείας είναι εκείνοι που μπορούν να απαντήσουν στο ερώτημα αν αυτά που πρεσβεύει ο εκάστοτε εργοδότης γίνονται στην πραγματικότητα πράξη στην εργασιακή καθημερινότητα. Συνεπώς, θα πρέπει συνεχώς και σε όλα τα στάδια του κύκλου ενός εργαζόμενου, οι ομάδες του HR να διασφαλίζουν ότι η εμπειρία είναι σε άμεση σύνδεση με αυτά που πρεσβεύει ο οργανισμός».

  Άννα Μανιάτη, AXA Ασφαλιστική

«Μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί πολλούς τρόπους για να χτίζει το εταιρικό της brand ως εργοδότης: συμμετοχή σε career fairs, διαφημίσεις, άρθρα και συνεντεύξεις σε διάφορα μέσα, χρήση social media, ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης κ.ά. Όλοι αυτοί είναι τρόποι που προκύπτουν από την εφαρμογή ενός καλοσχεδιασμένου εταιρικού επικοινωνιακού πλάνου. Όμως, οι καλύτεροι και κυρίως αυθεντικότεροι πρεσβευτές του εταιρικού brand είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Όσο καλύτερα βιώνουν την εργασιακή τους εμπειρία σε μια εταιρεία τόσο περισσότερο θα μιλήσουν για αυτή στον κύκλο τους και θα προσπαθήσουν να φέρουν και άλλα ικανά στελέχη. Η φήμη μιας εταιρείας ως εργοδότη, εκτός των άλλων τρόπων που ανέφερα προηγούμενα, χτίζεται από απλές συζητήσεις που θα έχουν οι εργαζόμενοι με τους φίλους τους, με τις οικογένειές τους, τους συναδέλφους τους σε άλλες εταιρείες του κλάδου τους, με πελάτες, με εξωτερικούς συνεργάτες, κ.ά. Οι ιστορίες που θα μοιραστούν, επειδή είναι προσωπικές και ο καθένας τις μεταφέρει με το συναίσθημά του, είναι πολύ άμεσες, δυνατές και αποτελεσματικές, περισσότερο από κάθε άλλο μέσο».

  Δημήτρης Ιωάννοβιτς, Gilead

ΠΩΣ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΤΙΚΟΥ EMPLOYEE EXPERIENCE;

«Μπορώ μόνο να εκφράσω άποψη για το πώς η τεχνολογία επηρεάζει τις εγγενείς ψυχολογικές ανάγκες των ανθρώπων. Δημιουργία Επιλογών: Η τεχνολογία μπορεί να προσφέρει περισσότερες επιλογές στο πώς θα επιτευχθούν οι στόχοι και πώς θα λειτουργήσει το άτομο. Από την άλλη πλευρά, προσφέρει και δυνατότητες ελέγχου και παρακολούθησης, που μπορεί να περιορίσουν την αίσθηση αυτονομίας του ατόμου. Σε ακραία περίπτωση μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση του “μεγάλου αδελφού”. Σύνδεση: Η τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα σύνδεσης, συνεργασίας μεταξύ ατόμων, που αλλιώς δεν θα ήταν εφικτή. Ανεξάρτητα από τον τόπο εργασίας τους, άτομα μπορούν να συνευρίσκονται, να συνεργάζονται, να συναποφασίζουν και να έχουν μια αίσθηση “ανήκειν”, που θα ήταν αδιανόητη χωρίς την τεχνολογία. Από την άλλη πλευρά, η δυνατότητα αυτή, που προσφέρει η τεχνολογία, μπορεί να γίνει η αιτία να λειτουργούν απομονωμένα, άτομα που αλλιώς θα δούλευαν στον ίδιο χώρο. Οι οργανισμοί το αντιμετωπίζουν αυτό, δημιουργώντας ευκαιρίες για τακτικές συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Ικανότητα: Η τεχνολογία μεγεθύνει και πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες του ατόμου, το κάνει πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό, ικανό να παίρνει ταχύτερα καλύτερες αποφάσεις. Ο όρος Digital Human έχει μπει στην ορολογία και είναι πλέον μια πραγματικότητα. Το Artificial Intelligence υπάρχει και μπορεί να είναι εργαλείο και σύμμαχος ή αντίπαλος του ατόμου».

  Σπύρος Παολινέλης, Blanchard Greece, AMNIS Learning & Growth

«Skype for Business για συναντήσεις και αποδοτικές συνεργασίες, εκτός συνόρων. Εφαρμογές μέσω των οποίων οι συνεργάτες μας, ανά τον κόσμο, μας βλέπουν συχνά και μοιράζονται μαζί μας τα νέα τους. Αιτήσεις άδειας από το κινητό μας τηλέφωνο. Online ενημέρωση για τους μηνιαίους στόχους. Πελάτες με πρόσβαση στις πλατφόρμες προϊόντων και υπηρεσιών και εργαζόμενοι με άμεση πρόσβαση στις “επιθυμίες” τους. Ηλεκτρονικές συναλλαγές και πορτοφόλια. Είναι μόνο λίγες από τις δυνατότητες που μας προσφέρει η ψηφιακή εποχή και ο χρόνος αποκτά άλλη αξία και σίγουρα επηρεάζει σημαντικά τις ζωές μας».

  Ντίνα Θεοδώρου, Edenred

«Το θετικό employee experience προκύπτει αν ακούμε την άποψη των εργαζομένων και αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες τους. Η τεχνολογία βοηθάει να συγκεντρώσουμε ταχύτερα δεδομένα ώστε να δράσουμε εξατομικευμένα, είτε δια ζώσης, είτε απομακρυσμένα. Οφείλουμε να παρέχουμε τα διαθέσιμα εργαλεία ώστε να συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας αποτελεσματικά, να διευκολύνουμε την επικοινωνία, τη διαφάνεια και να διασφαλίζουμε ότι ακούγονται οι απόψεις όλων».

  Αναστασία Ασημακοπούλου, ICTS Hellas

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΘΕΙ ΤΟ EMPLOYEE EXPERIENCE ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΟΣΟ ΔΙΑΦΟΡΕ-ΤΙΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΕ ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ;

«Κανένας οργανισμός δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα περιβάλλον, που θα είναι τα πάντα για τους πάντες, για καθένα που θα περάσει την πόρτα του. Μπορεί όμως να δημιουργήσει ένα άριστο employee experience, ένα περιβάλλον βέλτιστης παρακίνησης για τα άτομα, που θέλγονται από τον Σκοπό, τις Αξίες (κουλτούρα), το Όραμα του οργανισμού, που έτσι θα πρέπει να γίνουν το φίλτρο εισόδου νέων στελεχών: Τα εμπνέει ο Σκοπός του; Ταιριάζουν οι αξίες τους με εκείνες του οργανισμού. Έχοντας αυτό ως βάση, μπορεί πιο εύκολα να ικανοποιήσει τις ατομικές ανάγκες αυτών των ατόμων και να δημιουργήσει για τον καθένα το employee experience, που θα τον κάνει να “πετάγεται το πρωί από το κρεβάτι του” για να πάει στη δουλειά του αντί να “σέρνει το κορμί του σε αυτήν”. Μερικά από τα πράγματα, που μπορεί να κάνουν οι ηγέτες σε αυτή την κατεύθυνση είναι να ενθαρρύνουν την αυτονομία προσφέροντας επιλογή, να διατυπώνουν τους ατομικούς στόχους με τρόπο που φαίνεται η σχέση τους με εκείνους του οργανισμού».

  Σπύρος Παολινέλης, Blanchard Greece, AMNIS Learning & Growth

«Για τη δημιουργία ενός θετικού Employee Experience, η Διεύθυνση μίας εταιρείας θα πρέπει να μάθει να ακούει τις επιθυμίες του προσωπικού και εφόσον τις αξιολογήσει σωστά να τις εφαρμόζει στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των γραφείων της. Το προσωπικό έχει άποψη και η άποψη θα πρέπει να ακούγετε. Σήμερα υπάρχουν πολύ τρόποι και μέθοδοι αξιολόγησης των αναγκών και επιθυμιών του προσωπικού ενός οργανισμού. Το σημαντικότερο όμως χαρακτηριστικό που πρέπει να έχουν οι διοικήσεις των εταιρειών είναι να ακούμε αυτά που έχουν να τους πει το προσωπικό τους. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να τους δώσουν πίσω το επιθυμητό Employee Experience».

  Παντελής Κούζης, ΕΚΑ Ελλάς ΑΕ

«Οι άνθρωποι διαφέρουμε μόνο στον τρόπο που εκδηλώνουμε τις ανάγκες μας και που επιθυμούμε αυτές να ικανοποιηθούν. Οι ανθρώπινες ανάγκες σε όλα τα επίπεδα είναι παγκόσμια ίδιες. Η συναισθηματική ανάγκη για αγάπη, ασφάλεια, αποδοχή, σεβασμό, χαρά και δημιουργία του ενός είναι και ανάγκη του άλλου. Υπό αυτή την παραδοχή, είναι εφικτό να δημιουργηθεί ένα employee experience. Διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο εκπλήρωσης των βασικών ανθρώπινων αναγκών δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ωρίμανσης και ανάπτυξης των ανθρώπων μας. Η ανάπτυξη και ωρίμανση ενός οργανισμού είναι ευθέως ανάλογη με την ανάπτυξη και ωρίμανση των εργαζομένων σε αυτόν. Η εμπειρία μας δείχνει ότι είναι πρακτικά αδύνατο να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως, χρειάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα με την προσωπικότητα του κάθε εργαζόμενου, η οποία πρέπει να έχει κατανοηθεί σε βάθος και να έχει ερμηνευθεί ορθά».

  Τατιάνα Τούντα, Hellas EAP

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΝΟΣ ΘΕΤΙΚΟΥ EMPLOYEE EXPERIENCE ΣΤΑ KEY OUTCOMES ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ;

«Ακούγεται κλισέ, όμως η πραγματικότητα είναι ότι αν δεν φροντίζεις τους ανθρώπους σου, δεν θα φροντίσουν με τη σειρά τους τους πελάτες σου. Στρατηγικά, είναι πολύ σημαντικό να δημιουργούμε ή να καλλιεργούμε τις συνθήκες που ενισχύουν το employee experience για να αυξήσουμε το customer loyalty. Οι εταιρείες με υψηλό employee experience έχουν χαμηλό turnover και έτσι η επένδυση σε κάθε εργαζόμενο χωριστά αποδίδει πολλαπλασιαστικά. Περισσότερες ιδέες, περισσότερος χώρος για talent management. Το πραγματικά όμως σημαντικό είναι ότι δημιουργεί θετική στάση απέναντι στο νέο. Οι εταιρείες πονάνε πολύ στο κομμάτι της διαχείρισης κάθε αλλαγής. Φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι να προχωράς μπροστά και οι άνθρωποι σου να υιοθετούν έμπρακτα το όραμά σου. Να μην υπάρχει αμφισβήτηση ή απόρριψη, που στο τέλος καταλήγει σε μια κατά κάποιον τρόπο αναγκαστική συναίνεση. Ο χρόνος που μια εταιρεία χάνει μέχρι να φτάσουν οι εργαζόμενοι στο στάδιο της αποδοχής, κοστίζει πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε ενέργεια ενίσχυσης του employee experience».

  Μαρία Καλλέργη, Arkas Hellas

«Η επιτυχία ενός οργανισμού σήμερα βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον άνθρωπο. Ο “Πόλεμος” για την εξεύρεση και διατήρηση ταλέντων είναι σκληρότερος από ποτέ, γι’ αυτό και οι οργανισμοί προσπαθούν να προσελκύσουν τους καλύτερους των καλύτερων με κάθε δυνατό τρόπο. Ο ψηλός μισθός δεν αποτελεί πλέον τον βασικότερο παράγοντα προσέλκυσης ταλέντων. Για την ακρίβεια ο μισθός δεν είναι καν στην πρώτη τριάδα των παραγόντων που επηρεάζουν τους υποψήφιους. Σημαντικότεροι παράγοντες για τους νέους σήμερα είναι η κουλτούρα μέσα στον οργανισμό, ο άμεσος φυσικός εργασιακός χώρος και πώς αυτός υποστηρίζει την ευεξία (σωματική, πνευματική και συναισθηματική) και τέλος, η εφαρμογή και διαθεσιμότητα τεχνολογικών βοηθημάτων για την εκτέλεση των εργασιακών τους στόχων. Σημαντική επίσης είναι και η δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσα στον οργανισμό. Αυτοί λοιπόν οι παράγοντες είναι που ορίζουν το Θετικό Employee Experience σήμερα. Μέσα λοιπόν από το Employee Experience, ο οργανισμός στοχεύει στην προσέλκυση και διατήρηση των ταλέντων με στόχο την αριστεία στην άκρως ανταγωνιστική αγορά: κερδοφορία, ανάπτυξη, εξέλιξη».

  Παντελής Κούζης, ΕΚΑ Ελλάς ΑΕ