Οι διαδικασίες της προσέλκυσης, επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού αποτελούν ίσως τις κρισιμότερες διαδικασίες της Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων.

Μια επιτυχημένη επιλογή και τοποθέτηση εργαζόμενου μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο υψηλής απόδοσης, δέσμευσης και εργασιακής ικανοποίησης προς όφελος τόσο του εργαζομένου, της ομάδας/τμήματος αλλά και του οργανισμού του γενικότερα. Ταυτόχρονα, αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικά αναπτυσσόμενους κλάδους στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, τόσο από επαγγελματική όσο και από ερευνητική άποψη, με την εισαγωγή νέων μεθόδων προσέλκυσης και επιλογής αλλά και νέων προσεγγίσεων σε παραδοσιακές και ήδη καθιερωμένες μεθόδους. Στο νέο βιβλίο, που μόλις εκδόθηκε από την Routledge/Taylor & Francis και το οποίο επιμελήθηκε ο Ιωάννης Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών μαζί με την Janneke K. Oostrom, Assistant Professor, VU University of Amsterdam, Ολλανδία με τίτλο «Employee Recruitment, Selection, and Assessment.

Contemporary Issues for Theory and Practice» προσεγγίζονται όλα τα επί μέρους ζητήματα με μια νέα, σύγχρονη ματιά. Στο βιβλίο έχουν συμμετάσχει, συγγράφοντας αντίστοιχα κεφάλαια, ένα διεθνές δίκτυο ερευνητών από διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες, τις ΗΠΑ, την Ν. Αφρική, κ.ά., παρέχοντας σύγχρονη και έγκυρη πληροφόρηση για τις εξελίξεις στα αντίστοιχα αντικείμενα. Οι περισσότεροι από τους συγγραφείς αποτελούν μέλη του European Network of Selection Researchers (ENESER), ένα δίκτυο επιστημόνων στον χώρο της Προσέλκυσης και Επιλογής Προσωπικού το οποίο δημιουργήθηκε στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2011, στη διάρκεια ενός διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε σχέση με την προσέλκυση και επιλογή προσωπικού. Το βιβλίο αποτελείται από δεκατέσσερα κεφάλαια, όπου μεταξύ άλλων πραγματεύονται τα ακόλουθα:

 • Η σημασία της διαδικασίας ανάλυσης θέσεων εργασίας και των μοντέλων δεξιοτήτων
 • Οι σύγχρονες εξελίξεις στις μεθόδους προσέλκυσης προσωπικού και employer branding
 • Η νέα μέθοδος των βίντεο-βιογραφικών (video resumes) ως διαδικασία προσέλκυσης και επιλογής
 • Οι τρόποι που οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τις πολιτικές προσέλκυσης και επιλογής προσωπικού
 • Οι εξελίξεις στη μελέτη των αντιδράσεων των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού
 • Ο ρόλος των τεστ νοημοσύνης και ο αντίκτυπός τους στις πολιτικές επιλογής προσωπικού
 • Οι νέες εξελίξεις στην έρευνα στα τεστ προσωπικότητας
 • Η ανάλυση του ρόλου της κοινωνικής αλληλεπίδρασης στη διαδικασία της συνέντευξης επιλογής
 • Η αξία, ο αντίκτυπος αλλά και ο ρόλος μιας νέας μεθόδου επιλογής ανθρώπινου δυναμικού, των τεστ αξιολόγησης υποθετικών καταστάσεων (situational judgment tests)
 • Τα αποτελέσματα μιας μεγάλης επιστημονικής έρευνας για την χρήση των διαφορετικών μεθόδων επιλογής προσωπικού μεταξύ 25 διαφορετικών χωρών
 • Οι πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με τα κέντρα επιλογής και ανάπτυξης προσωπικού.

Το βιβλίο αποσκοπεί στο να συνδέσει αποτελεσματικά την πρόσφατη επιστημονική τεκμηρίωση και έρευνα στις παραπάνω θεματικές με την επαγγελματική πρακτική και είναι για τον λόγο αυτό κατάλληλο τόσο για φοιτητές και ερευνητές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, της Οργανωτικής Ψυχολογίας & Συμπεριφοράς, αλλά και για επαγγελματίες των αντίστοιχων χώρων.