«Διαμόρφωση εταιρικής εικόνας ως εργοδότη επιλογής (Employer Brand)» είναι ο τίτλος έρευνας διδακτορικής διατριβής η οποία διεξάγεται με τη συνεργασία του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η έρευνα είναι της Συμβούλου Σταδιοδρομίας, Σοφίας Α. Παναγιωτίδου, Υποψήφιας διδάκτορα του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με επιβλέπων καθηγητή τον Δημήτριο Μ. Μιχαήλ, Καθηγητή Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η έρευνα διερευνά παράλληλα τους παράγοντες ελκυστικότητας και αναλύει τις επιπτώσεις της στους εργαζόμενους. Απώτερος στόχος να απαντηθεί το ερώτημα που αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι μίας εταιρίας μπορούν να αποτελέσουν το “κλειδί” που διασφαλίζει την πρόσβασή της επιχείρησης στις κοινότητες των ταλέντων που θέλει να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της.