Την Τρίτη 30 Μαΐου πραγματοποιήθηκε το πρώτο συνέδριο που ήταν αποκλειστικά αφιερωμένο στο Employer Branding, τη στρατηγική με την οποία οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται την επωνυμία τους ως εργοδότη εντός και εκτός του οργανισμού, με στόχο να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τους καλύτερους εργαζομένους, αλλά και να αυξήσουν το engagement τους. O κορυφαίος expert στον τομέα του Employer Brand Management, Richard Mosley, βρέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μέσα από 3 άκρως διαδραστικές θεματικές ενότητες παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσης σύμφωνα με το οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετατραπεί σε πιο ελκυστικό εργοδότη στην αγορά.

The fundamentals of effective employer branding
Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου, ο Richard Mosley εξήγησε τις βασικές αρχές που απαιτούνται για να θεμελιώσει ο εκάστοτε οργανισμός ένα αποτελεσματικό employer brand. Για αυτό το λόγο, ανέλυσε τη σημασία του όρου Brand, ως κύριο συστατικό στοιχείο της φήμης ως εργοδότη. Ειδικότερα, ο ίδιος σπουδαιολόγησε τη σημασία της «Εμπιστοσύνης» που οφείλει να πλαισιώνει κάθε πτυχή ενός brand. Επίσης, ο πρωτεύον ρόλος που έρχεται να «εξυπηρετήσει» ένα brand είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να κάνουν επιλογές και για αυτό το λόγο, είναι καίριας σημασίας η διαφοροποίησή του από τον ανταγωνισμό. Πώς, δηλαδή, ένα brand ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα της κατηγορίας του και τελικά, τι είναι εκείνο που το διαφοροποιεί στα «μάτια» των καταναλωτών; Οι άνθρωποι ωστόσο δημιουργούν perceptions γύρω από κάθε brand και βάσει αυτών πραγματοποιούν τις εκάστοτε επιλογές τους.

Όπως τόνισε ο ίδιος, «είναι σημαντικό να θυμάσαι ότι το brand σου ορίζεται από τον τρόπο που οι άνθρωποι σε βλέπουν, και όχι από το πώς θα ήθελες εσύ να σε βλέπουν». Αναφορικά με την έκφανση της επικοινωνίας, ο R. Mosley τόνισε ότι ο ρόλος του branding και της επικοινωνίας είναι να ευαισθητοποιήσει (awareness) και να τραβήξει την προσοχή σε σχέση με τη διακριτική ταυτότητα και τα οφέλη του εμπορικού σήματος. Ωστόσο, τα διαφορετικά «πρόσωπα» ενός brand είναι τα εξής: Customer brand, Corporate brand και Employer brand.

Μεταξύ των corporate και employer brand, ο Keynote speaker επισήμανε ότι το corporate αφορά τη φήμη ενός οργανισμού ως επιχείρηση και «εταιρικού πολίτη» και απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επενδυτές, Business Partners, κυβερνήσεις αλλά και πολίτες. Μέσα από τα παραδείγματα της L’oreal, της Coca-Cola, της Deutsche Bank και όχι μόνο, παρουσίασε στο κοινό τη διαφορά μεταξύ των δύο όρων, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες οπτικές απεικονίσεις. Σε σχέση με το employer branding, το οποίο διαθέτει ως κοινό-στόχο δυνητικούς αλλά και υπάρχοντες εργαζομένους, στην ουσία σημαίνει «πώς αυτή την περίοδο σας ΄βλέπουν’ και σας ‘βιώνουν’ ως εργοδότη».

Κατά επέκταση, είναι σημαντικό η εταιρεία να έχει προσδιορίσει ποιο είναι το κοινό – στόχος που επιθυμεί να προσελκύσει και μέσα από την employer brand στρατηγική της να καταγράψει τα χαρακτηριστικά του. Κατόπιν, ο ίδιος έκανε λόγο για το επονομαζόμενο Content Marketing. Πιο συγκεκριμένα, στην περίπτωση του employer branding, αυτό μεταφράζεται στο «πώς ο οργανισμός φέρνει στη ζωή τη φήμη του ως εργοδότη» καθώς και ποια κανάλια επικοινωνίας και εργαλεία χρησιμοποιεί. Ενδεικτικά, έκανε λόγο για την εξατομικευμένη εταιρική σελίδα, για τη σελίδα σε Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube οι οποίες είναι διαφορετικές από την αντίστοιχη σελίδα του προϊοντικού brand. Σαφώς, το εν λόγω περιεχόμενο πρέπει να είναι προσαρμοσμένο / Tailored σε κάθε ένα κανάλι βάσει των διαφόρων κοινών –στόχων που θέτουν οι οργανισμοί κατά περίπτωση. Συμπερασματικά, ο επιτυχημένος συνδυασμός προκύπτει όταν «ο οργανισμός στοχεύει στο σωστό ταλέντο, με το σωστό μήνυμα μέσα από τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας».

How you are currently seen (and experienced) as an employer
Στη δεύτερη ενότητα του συνεδρίου, ο Richard Mosley προχώρησε σε μία ανάλυση σχετικά με τη μεθοδολογία που απαιτείται για να χτίσει ο οργανισμός με αποτελεσματικό τρόπο τη μοναδική πρόταση αξίας του ως Εργοδότη (Employer Value Proposition-EVP). Παράλληλα, ο ίδιος έδωσε έμφαση στην εσωτερική και την εξωτερική έρευνα, στην ανάλυση του ανταγωνισμού, στη διατμηματική συνεργασία και τη σωστή διαχείριση όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Με τη σειρά του, το Employer Value Proposition (EVP), η Μοναδική Πρόταση Αξίας, σημαίνει «πώς εσείς επιθυμείτε να σας βλέπουν και να σας “βιώνουν” ως εργοδότη». Τα κύρια συστατικά ενός EVP είναι τα εξής: 1. Core positioning, το πρωτεύον στοιχείο-κλειδί με το οποίο η επιχείρηση επιδιώκει να συνδεθεί ως εργοδότης, 2. οι Πυλώνες (Pillars), που αντιπροσωπεύουν 3 έως 5 ποιοτικά χαρακτηριστικά που θέλει να φέρει ο οργανισμός ως εργοδότης και 3. το πλαίσιο του μηνύματος (Messaging framework), πως ο οργανισμός «λέει» την ιστορία του στα διαφορετικά κοινά-στόχους που έχει. Για παράδειγμα, το EVP του κοινωνικού δικτύου Facebook, “Connecting the world takes every one of us” αντανακλάται στις εξής λέξεις – κλειδιά: Ambitious, Welcoming, Bold, Thriving, Optimistic.

Ταυτόχρονα, ο ρόλος του EVP, στο πλαίσιο της employer branding στρατηγικής, καθιερώνει το ύφος της ‘διαπραγμάτευσης’ μεταξύ του οργανισμού και των εργαζομένων και θέτει με αποφασιστικότητα τις προτεραιότητες της επιχείρησης σε επίπεδο επικοινωνίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.


Ο R. Mosley τόνισε ιδιαίτερα πόσο σημαντικό είναι το employer brand να βρίσκεται σε πλήρη ευθυγράμμιση με το corporate brand καθώς, κατά μία έννοια, η Μοναδική Πρόταση Αξίας αντικατοπτρίζει ένα από τα πρόσωπα του εταιρικού σήματος. Με ποιο τρόπο; Επί της ουσίας, το EVP είναι η απόδοση/μετάφραση του εταιρικού σήματος στο πλαίσιο της εργασίας (employment context) και κατά επέκταση, παρέχει το πλαίσιο (framework) στο οποίο κινείται τόσο η στρατηγική marketing όσο και η στρατηγική Recruitment του οργανισμού σε τοπικό επίπεδο, ανάλογα με την περίπτωση.

Αναφορικά με τη διαμόρφωσή του, πρέπει να ληφθούν υπόψη και να διατηρηθεί ισορροπία μεταξύ τριών προοπτικών (perspectives): strategic perspective, employee perspective, external perspective. Ερωτήσεις-κλειδιά είναι: «Τι αναζητά η ηγεσία του οργανισμού;», «Τι αναζητούν τα στελέχη από τον οργανισμό;», «Τι αναζητά το κοινό-στόχος από την εταιρεία;». Οι απαντήσεις στα εν λόγω ερωτήματα θέτουν και τους στόχους για τη διαμόρφωση της Μοναδικής Πρότασης Αξίας.

Κλείνοντας, ο R. Mosley επεσήμανε μέσα από παραδείγματα πόσο προσεκτικά πρέπει να πραγματοποιείται ο σχεδιασμός της οπτικής επικοινωνίας του Employer branding, του Employee Value Proposition και όλων των επιμέρους στοιχείων. Και αυτό, διότι παρατηρείται συχνά ότι οι εταιρείες χρησιμοποιούν ίδιες φράσεις αλλά κυρίως εικόνες, αποδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο την αξία της φήμης τους ως εργοδότη και όποιο στοιχείο διαφοροποίησης μπορεί να διαθέτουν. Μάλιστα, αυτό το «φαινόμενο» συναντάται σε μεγάλους οργανισμούς και πολυεθνικές και όχι τόσο σε μικρού μεγέθους εταιρείες που πολλές φορές τείνουν να είναι πιο δημιουργικοί σε αυτό το κομμάτι.

Employer brand activation and measurement
Στην τελευταία ενότητα του συνεδρίου, ο R. Mosley αναφέρθηκε στη δυναμική των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στις πρακτικές που μπορούν να υιοθετήσουν οι οργανισμοί ώστε να ενεργοποιήσουν το EVP τους καθώς επίσης και στα συγκεκριμένα metrics και KPIs τα οποία είναι σε θέση να μετρήσουν την απόδοση της συνολικής επένδυσης.

«Η επικοινωνία του employer brand επηρεάζεται από δύο επιμέρους στοιχεία: από το target profile, τις ικανότητες και την κουλτούρα των στελεχών – στόχων καθώς επίσης και από το ξεκάθαρο ΕVP που έχει διαμορφώσει ο εκάστοτε οργανισμός» ανέφερε χαρακτηριστικά ο R. Mosley στην έναρξη της ομιλίας του.

Σύμφωνα με τον ίδιο ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες διαθέτουν ένα ισχυρό εργαλείο ενίσχυσης του employer brand τους που δεν είναι άλλο από τα social media. Από το 2016 έως το 2017 οι χρήστες του Internet σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκαν κατά 10% (354 εκατ.) ενώ αντίστοιχα οι χρήστες των social media κατά 482 εκατ. (+21%). Οι εν λόγω αριθμοί για την Ελλάδα αποτυπώθηκαν σε +5% (376 χιλιάδες) και +10% (500 χιλιάδες) αντίστοιχα.

Εκτός όμως από την αύξηση των χρηστών, οι οργανισμοί καλούνται να λάβουν υπόψη τους ότι τα σημερινά ταλέντα είναι πάντα «συνδεδεμένα». Θεωρούνται digital natives καθώς μεγάλωσαν σε μία εποχή με «υψηλές ταχύτητες», χρησιμοποιούν το internet για να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους, υιοθετούν τεχνολογικά επιτεύγματα άμεσα στην επαγγελματική τους ζωή κ.ά.

Σύμφωνα μάλιστα με σχετική έρευνα, το 83% των ταλέντων δηλώνει θετικό σε προσέγγιση από κάποιον εργοδότη μέσω των social media και το 60% ανέφερε ότι έχει αναζητήσει στα κοινωνικά δίκτυα πληροφορίες για συγκεκριμένο εργοδότη. Από την πλευρά του εργοδότη αντίστοιχα, το 80% των οργανισμών δηλώνει ότι δεν διαθέτει δυναμική παρουσία στα social media ώστε να προσεγγίσει τα ταλέντα που έχει ανάγκη και το 69% αναφέρει ότι θα αυξήσει τη χρήση των social media για να ενισχύσει σημαντικά το employer brand του. Αναφορικά με τους παράγοντες επιτυχημένης επικοινωνίας του employer brand, ο R. Mosley ανέφερε τους εξής:

  • Αναγνωρίστε και αποτυπώστε τους βασικούς στόχους επικοινωνίας.
  • Εντοπίστε τα σημεία κλειδιά που θα προσελκύσουν το κοινό στόχο για το δικό σας οργανισμό.
  • Δημιουργήστε ένα συναρπαστικό μίγμα αυτών ως προς το περιεχόμενο.
  • Ενεργοποιήστε το σχετικό περιεχόμενο που προέρχεται από τους ίδιους τους εργαζομένους σας.
  • Μετρήστε τα αποτελέσματα και εξελίξτε τις πρακτικές σας ανάλογα με αυτά.

Στη συνέχεια, ο ομιλητής αναφέρθηκε αναλυτικά στο employer brand experience και τους βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους αυτό βασίζεται. Πιο συγκεκριμένα, ο ίδιος έκανε λόγο για την εμπειρία του υποψηφίου, το on-boarding experience αλλά και την εμπειρία του εργαζομένου που όλα μαζί συνθέτουν την εμπειρία ενός employer brand.

Τέλος, αναφορικά με τα metrics που έχουν στη διάθεσή τους οι οργανισμοί, ο R. Mosley ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Στον επιχειρηματικό κόσμο μία εταιρεία διαθέτει συγκεκριμένους ανταγωνιστές οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο-κλάδο. Στην περίπτωση ωστόσο των εργοδοτών, οι εταιρείες ανταγωνίζονται μεγαλύτερο εύρος επιχειρήσεων καθώς όλοι διεκδικούν από το ίδιο pool ταλέντων».

Για το λόγο αυτό, τα metrics που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οφείλουν να μετρούν τη σχέση και οποιοδήποτε στοιχείο τους διαφοροποιούν από τους ανταγωνιστές στον επονομαζόμενο πόλεμο των ταλέντων, την εικόνα που διαθέτουν ως εργοδότες στο κοινό στόχος σε σχέση με τους υπολοίπους, την απήχησή τους στα social media και το Brand experience που έχουν διαμορφώσει. Άλλωστε, το employer branding απαιτεί συνεχή προσήλωση και εξέλιξη, και δεν αποτελεί μία σταθερή και πάγια πρακτική ενός οργανισμού που σχεδιάζεται μία φορά και εφαρμόζεται για πάντα.

Τις παρουσιάσεις των ομιλητών μπορείτε να τις βρείτε στο site του συνεδρίου: www.employerbranding.gr


Οι έλληνες ομιλητές του συνεδρίου

Αριστοτέλης Αλεξόπουλος
HR Director, ALBA Graduate Business School at The American College of Greece
Ο Αριστοτέλης Αλεξόπουλος, HR Director, ALBA Graduate Business School at The American College of Greece, μιλώντας για τη σπουδαιότητα που φέρει η φήμη ενός εργοδότη, αναφέρθηκε στην ετήσια έρευνα Recruitment Confidence Index – RCI που διεξήχθη πριν μερικά χρονιά από το ALBA και είχε ως ειδική θεματική ενότητα το Employer Branding. Όπως τόνισε, δύο από τα σημαντικότερα οφέλη του employer branding αφορούν την προσέλκυση των ταλαντούχων υποψηφίων αλλά και το αίσθημα υπερηφάνειας των στελεχών που εργάζονται σε έναν οργανισμό. Επιπρόσθετα, ο Α. Αλεξόπουλος υπογράμμισε ότι το employer branding αποτελεί ένα απαραίτητο στρατηγικό κομμάτι για κάθε οργανισμό, και όχι κάτι που χαρακτηρίζεται ως nice-to-have. Στο πλαίσιο αυτό, είναι διακριτή η ανάγκη για δημιουργία ενός Employer Value Proposition αλλά και ενός σαφή employer branding tagline, δηλαδή μία φράση-κλειδί που εμπεριέχει την Μοναδική Πρόταση Αξίας του εκάστοτε εργοδότη. Κλείνοντας, πρόσθεσε ότι το εν λόγω ζητούμενο είναι ένα καίριο θέμα προς συζήτηση στις μέρες μας και η εν λόγω ετήσια έρευνα θα πρέπει να επαναληφθεί με τη συγκεκριμένη ενότητα για να εξεταστεί η υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα.

Κώστας Ιωαννίδης
Kostas Ioannidis Business Coaching
Ο Κώστας Ιωαννίδης, Kostas Ioannidis Business Coaching, υπογράμμισε την αξία που φέρει το “DNA” μίας επιχείρησης και έκανε λόγο για το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό περιβάλλον μίας εταιρείας. Ο εν λόγω διαχωρισμός σημαίνει ότι η ενέργεια που πρέπει να δαπανηθεί στο καθένα, είναι συγκεκριμένη και περιορισμένη και οφείλουμε να μεριμνήσουμε ώστε να είναι αποτελεσματική. Αρχίζοντας εκ των έσω, θα πρέπει να δαπανηθεί η λιγότερη δυνατή ενέργεια έτσι ώστε να «μείνει» αρκετή για το εξωτερικό περιβάλλον. Πρακτικά, αυτό προϋποθέτει να έχουμε ήδη επενδύσει στο χτίσιμο του εσωτερικού περιβάλλοντος το οποίο θα επιτρέψει να δράσουμε ανάλογα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Κ. Ιωαννίδης έφερε στο κοινό το παράδειγμα της Αγκόλας και της Ελβετίας. Η Αγκόλα παρότι φέρει ορυκτό πλούτο και διαμάντια, δεν βρίσκεται σε καλή οικονομική θέση σε σχέση με την Ελβετία που φημίζεται για τα ρολόγια της. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η Ελβετία εξάγει φήμη και εμπιστοσύνη καταδεικνύοντας ότι η δύναμη και η επιτυχία έρχεται από μέσα προς τα έξω. Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο asset για έναν οργανισμό είναι ο πυρήνας του, δηλαδή το employer branding το οποίο μάλιστα έχει αντίκτυπο όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και στους πελάτες. Τέλος, βασικός αρωγός – Business Partner σε όλο αυτό το ταξίδι είναι η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.

Ηρώ Μέλλιου
Head of Centers of Expertise στη Vodafone
Μέσα από μία ενδιαφέρουσα ομιλία, η Ηρώ Μέλλιου, Head of Centers of Expertise στη Vodafone, ανέφερε ότι στο πλαίσιο της employer branding στρατηγικής τους στο youth κοινό, διεξήγαγαν έρευνα η οποία κατέδειξε, μεταξύ άλλων, ότι στην Ελλάδα, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών (65%) επιλέγονται ως εργοδότης βάσει της εμπειρίας που φέρουν οι υποψήφιοι ως καταναλωτές. Η προκύπτουσα ερώτηση, λοιπόν, είναι κατά πόσο το brand μπορεί να επηρεάσει τη φήμη μίας εταιρείας ως εργοδότη. Όπως η ίδια ανέφερε «για να έχεις ένα customer experience, ένα Love brand, πρέπει να διαθέτεις ένα καλό employee experience καθώς όλα αρχίζουν από μέσα». Το employer branding παρουσιάζει spillover effect και για αυτό οφείλει να συνδέεται με την business στρατηγική με προσεκτικό τρόπο. Είναι σημαντικό να διευκρινίζεται ποιοι άνθρωποι συμβάλλουν σε αυτό, να «μιλάει» η εταιρεία σε αυτούς τους ανθρώπους, και φυσικά να τίθενται προτεραιότητες. Επίσης, για κάθε κατηγορία δυνητικών εργαζομένων, πρέπει ο οργανισμός να επιλέγει εκείνα τα κοινά που θέλει να επενδύσει για να διαμορφώσει το πλάνο ενεργειών του. Τέλος, το employee experience πρέπει να είναι προτεραιότητα καθώς τα Informal στοιχεία μίας εταιρείας έχουν το πιο αποτελεσματικό engagement.