To gender diversity σταδιακά παύει να είναι ο «ελέφαντας» που προσποιούμαστε πως δεν βλέπουμε και η θέση της γυναίκας ενδυναμώνεται ολοένα και περισσότερο στον εργασιακό χώρο.
Ποιες είναι, λοιπόν, οι πρακτικές που προάγουν το empowering women και ποιος ο ρόλος της εταιρικής κουλτούρας σε αυτό;

Ενδυνάμωση των γυναικών». Ένας όρος που δημιουργεί ανάμεικτα συναισθήματα. Συναισθήματα ελπίδας αλλά και προβληματισμού που εν έτει 2022, οι γυναίκες, δυστυχώς, δεν έχουν ίση αντιμετώπιση στην κοινωνία, βιώνοντας διακρίσεις τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική τους ζωή. Τα Ηνωμένα Έθνη (UN Women) όρισαν το 2030 ως το έτος-ορόσημο, στο οποίο θα πρέπει να έχει επιτευχθεί, παγκοσμίως, η πλήρης ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα (Planet 50-50 for gender equality). Όμως, με τους σημερινούς ρυθμούς εξάλειψης των ανισοτήτων, έχει υπολογιστεί ότι θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το 2095 για να αποκτήσουν οι γυναίκες ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα. Τι πρέπει να γίνει για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες; Πώς μπορούμε να προστατέψουμε τις γυναίκες στην εποχή της κρίσης, όταν αμείβονται λιγότερο, απολύονται συνήθως πρώτες και σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος στην ανατροφή των παιδιών; Με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει η ενδυνάμωση των γυναικών, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος;

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟ WORKPLACE
O Covid-19 «τροφοδοτεί» τις προκλήσεις στις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι εργαζόμενες γυναίκες, που ισορροπούν πολλαπλούς ρόλους και υποχρεώσεις στο πλαίσιο της καθημερινής τους ζωής. Η σημερινή πανδημία πλήττει τις γυναίκες, δυσανάλογα, μιας και παγκοσμίως, οι γυναίκες αποτελούν τα 3/4 των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Το κλείσιμο σχολείων και παιδικών σταθμών απαίτησε από τους γονείς, ιδίως τις γυναίκες, να φροντίζουν περισσότερο τα παιδιά και να διευκολύνουν τη μάθησή τους στο σπίτι. Και σε αυτό, ήρθε να προστεθεί και το remote working, κάνοντας την κατάσταση ακόμα πιο περίπλοκη.

Σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα «Women in the Workplace 2021» που διεξήγαγε η McKinsey, σε συνεργασία με το LeanIn.Org., δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, οι γυναίκες στις ΗΠΑ είναι ακόμα πιο εξαντλημένες, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, σε σχέση με τους άνδρες. Παρόλα αυτά, οι women leaders εντείνουν τις προσπάθειές τους για την υποστήριξη των εργαζομένων σε θέματα που σχετίζονται με το wellbeing και το diversity, δίχως, όμως, να λαμβάνουν την ανάλογη αναγνώριση.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην εργασιακή τους καριέρα εντοπίζεται στο στάδιο της ανάθεσής τους ως managers. Οι γυναίκες επιλέγονται, κυρίως, για entry level θέσεις. Οι άνδρες κατέχουν το 62% των ανώτατων θέσεων, ενώ το ποσοστό των γυναικών που βρίσκονται σε διευθυντικές θέσεις ανέρχεται μόλις στο 38%. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, διαπιστώθηκε, επίσης, πως οι επιχειρήσεις είναι πιο πιθανό να εφαρμόσουν diversity προγράμματα για θέσεις υψηλών επιπέδων, παρά για τις κατώτερες, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις που σχετίζονται με τη διάκριση των φύλων στην ηγεσία.

Με τη μέτρηση των diversity data, οι οργανισμοί μπορούν να δημιουργήσουν και να υλοποιήσουν ένα σχέδιο δράσης για έναν πιο δίκαιο εργασιακό κόσμο. Σε ποια metrics επικεντρώνονται, λοιπόν, οι εταιρείες και ποια είναι εκείνα που παραγκωνίζονται; Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι οργανισμοί είναι πιο πιθανό να μετρήσουν το συνολικό ποσοστό των εργαζομένων γυναικών (31%), το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις (30%) και το ποσοστό των νέων προσλήψεων γυναικών (25%). Ο κύκλος εργασιών ανά φύλο είναι ένα δεδομένο το οποίο δεν ελέγχεται στον ίδιο βαθμό, καταλαμβάνοντας μόλις το 19%.

Η δημιουργία μιας κουλτούρας ένταξης και ψυχολογικής ασφάλειας είναι, επίσης, ένα κρίσιμο στοιχείο για την προσέλκυση και διατήρηση των γυναικείων ταλέντων και η παρούσα έρευνα φανερώνει πως υπάρχει βελτίωση σε αυτόν τον τομέα:
To 33% των business leaders πιστεύει πως οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να εκφράζουν τις απόψεις τους στα meetings.
To 35% θεωρεί πως προάγεται η ειλικρινής επικοινωνία και το 30% ενθαρρύνει τους εργαζομένους να εκφράσουν τις ανησυχίες τους.
Ωστόσο, σχεδόν το 1/5 των ερωτηθέντων αναφέρει πως οι παραπάνω ενέργειες γίνονται περιστασιακά και όχι σε μόνιμη βάση, συνεπώς, υπάρχει ακόμα πολύς «δρόμος», προκειμένου να διασφαλιστεί μια καθολική κουλτούρα ένταξης.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Με την ενδυνάμωσή τους στον εργασιακό χώρο, ουσιαστικά, οι γυναίκες αποκτούν περισσότερο έλεγχο στη ζωή τους. Η ηγεσία τους δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα, να αποκτούν νέες δεξιότητες και εν τέλει, περισσότερη αυτονομία. Η ενδυνάμωση των γυναικών πραγματοποιείται όταν τα skills τους γίνονται αποδεκτά, χρησιμοποιούνται και αφομοιώνονται στον οργανισμό.

Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, οι ηγέτες γνωρίζουν τη σημασία της ενδυνάμωσης των γυναικών στον χώρο εργασίας. Τα οφέλη είναι ορθώς τεκμηριωμένα και περιλαμβάνουν την προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση της κερδοφορίας. Όλο και περισσότερο, οι εταιρείες μελετούν τις πολιτικές τους σχετικά με την ενδυνάμωση των γυναικών, για να ενισχύσουν τη γυναικεία ηγεσία και να οδηγήσουν τις συζητήσεις ως προς αυτή την κατεύθυνση. Είτε πρόκειται για τον καθορισμό ξεκάθαρων στόχων για τη διαφορετικότητα είτε για την υλοποίηση πρωτοβουλιών από επιτυχημένες γυναίκες ηγέτες, η ιδέα του να είσαι «απαραίτητη» στον χώρο εργασίας δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική.

Ακολουθούν δέκα τρόποι, σύμφωνα με τους οποίους οι εταιρείες ενδυναμώνουν τις γυναίκες στον εργασιακό χώρο:
1. Ενθαρρύνουν τις γυναίκες να κάνουν το «άλμα». Οι εταιρείες ενθαρρύνουν ενεργά τις γυναίκες να αναλάβουν περισσότερους ρόλους, με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που ενέχονται. Δείχνοντάς τους εμπιστοσύνη, οικοδομείται αυτοπεποίθηση, ώστε να εξελίξουν τις δυνατότητές τους.

2. Σύνδεση με τους κατάλληλους ανθρώπους. Η σύνδεση και επαφή με professionals του χώρου που μπορούν να μας υποστηρίξουν και να μας καθοδηγήσουν, μας κάνει καλύτερους. Οι οργανισμοί οφείλουν να μεριμνούν για την ενδυνάμωση των γυναικών φέρνοντάς τις σε επαφή με άτομα που μπορούν να τις βοηθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στους πόρους και τις γνώσεις που χρειάζονται για την εξέλιξή τους. Αυτοί είναι επίσης οι άνθρωποι που θα τις εμπνεύσουν να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους, σε ενδεχόμενη υπονόμευση ή αμφισβήτηση της αξίας τους.

3. Προώθηση δίκαιης πολιτικής για γονεϊκή άδεια. Η ύπαρξη δίκαιης πολιτικής που σχετίζεται με τις γονικές άδειες εξαλείφει τον στιγματισμό και το άγχος των γυναικών που επιστρέφουν ξανά στην εργασία τους, μετά την τεκνοποίηση. Και αυτό, με τη σειρά του θα σηματοδοτήσει τη μελλοντική επιτυχία τους, σε έναν χώρο που σέβεται τις ανάγκες τους, έχοντας κοινό όραμα με την εταιρεία.

4. Υιοθέτηση ευέλικτων ωραρίων εργασίας. Ας είμαστε ειλικρινείς. Το να καθόμαστε 8 συνεχόμενες ώρες σε ένα γραφείο καθημερινά, υπό επιτήρηση, αν και έχει γίνει πλέον νόρμα, δεν είναι και ό,τι πιο παραγωγικό. Με τα υβριδικά μοντέλα εργασίας που κάνουν ολοένα και περισσότερο αισθητή την παρουσία τους, τα δεδομένα αλλάζουν, προσφέροντας σημαντικά οφέλη, ειδικά στις εργαζόμενες μητέρες. Πλέον, έχουν την ευελιξία να επιλέγουν το ωράριο εργασίας τους, σύμφωνα με το ποιες ώρες είναι πιο παραγωγικές. Και η πρακτική της υιοθέτησης ευέλικτων ωραρίων εργασίας έχει αποδειχθεί πως τονώνει το wellbeing του ανθρώπινου δυναμικού, μειώνοντας, παράλληλα, το employee turnover.

5. Εξάλειψη της σεξουαλικής παρενόχλησης. Η ηγεσία είναι ζωτικής σημασίας να μιλά «ανοικτά» για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο, να παίρνει θέση και να καταδικάζει τέτοιες συμπεριφορές, δημιουργώντας ένα αίσθημα ασφάλειας.

6. Δημιουργία περισσότερων επιλογών. Οι φυλετικές διαφορές στον εργασιακό χώρο κάνουν την εμφάνισή τους όταν οι γυναίκες αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια. Τότε, πολλές φορές, αναγκάζονται να παραγκωνίσουν την καριέρα τους, καθώς επικεντρώνονται περισσότερο στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις. Για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, οι εταιρείες είναι χρήσιμο να προσφέρουν ευελιξία στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της τηλεργασίας και της παροχής συμβουλών, για να τους δώσουν την ώθηση που χρειάζονται στην επαγγελματική τους ζωή.

7. Ισότητα στις οικονομικές απολαβές, ανάλογα την εμπειρία. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να αμείβονται βάσει φύλου, αλλά βάσει της εμπειρίας και των ικανοτήτων τους, γεγονός που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από οργανισμούς που έχουν υιοθετήσει μία κουλτούρα ισότητας και σεβασμού για την εξάλειψη των διακρίσεων.

8. Προώθηση των γυναικών σε διοικητικές θέσεις. Οι οργανισμοί είναι σημαντικό να ενθαρρύνουν τις γυναίκες να αναλαμβάνουν υψηλόβαθμες θέσεις, ειδικά σε τομείς που θεωρούνται ανδροκρατούμενοι. Εξάλλου και τα δύο φύλα είναι εξίσου σημαντικά για τη συνολική δομή της εταιρείας. Επιπλέον, το diversity στην ηγεσία ενός οργανισμού διευκολύνει τον εντοπισμό ζητημάτων που σχετίζονται με κάθε είδους διάκριση στον χώρο εργασίας.

9. Θέτουν μετρήσιμους στόχους. Πολλές φορές, οι γυναίκες χρειάζεται να αποδείξουν την αξία τους ακόμα πιο έντονα, εν συγκρίσει με τους άνδρες. Το να θέτονται μετρήσιμοι στόχοι είναι εξαιρετικά χρήσιμο, ώστε να αποδεικνύεται στην πράξη η πρόοδος των ανθρώπων και των projects. Τα KPIs είναι ο «οδηγός» μας σε αυτό το εγχείρημα. Εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που έχουμε ορίσει, ο δρόμος της αναγνώρισης είναι πλέον «ανοικτός» και για τα δύο φύλα.

10. Αποδέχονται και «αγκαλιάζουν» την ατομικότητα. Η παραδοχή του ότι δεν είναι όλες οι γυναίκες ίδιες, μοιάζει δεδομένη, αλλά δεν είναι. Όλοι έχουμε διαβάσει για τις προκαταλήψεις που υπάρχουν, σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο. Η καθεμία είναι διαφορετική και η αντίληψη πως οι γυναίκες σε μία ομάδα τηρούν μία στερεότυπη ιδέα της θηλυκότητας είναι λανθασμένη. Ας αφήσουμε τις γυναίκες να εκφράζονται ελεύθερα και να μην τις περιορίζουμε βάσει του πώς θεωρούμε ότι είναι σωστό να λειτουργούν.

INTERVIEW

«ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ»
Δόμνα Μιχαηλίδου, Υφυπουργός Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Στην προσπάθεια ενίσχυσης του ρόλου της γυναίκας στην αγορά εργασίας, η Πολιτεία έχει κάποιον ρόλο να διαδραματίσει;

Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας είναι δικαίωμα του κάθε πολίτη και δική μας υποχρέωση είναι να διασφαλίσουμε ότι η πρόσβαση γίνεται με όρους δικαιοσύνης. Οι γυναίκες θα πρέπει να νιώθουν ασφαλείς μέσα στον χώρο εργασίας. Να αντιδρούν σε σεξιστικές συμπεριφορές και να καταγγέλλουν περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης, χωρίς να φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους. Ο ρόλος της πολιτείας είναι και εδώ σημαντικός. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση. Υποχρέωσή μας είναι επίσης η στήριξη της εργαζόμενης γυναίκας, ώστε αυτή να ανταποκριθεί και στον γονεϊκό της ρόλο.

Η ανάδειξη του ισότιμου ρόλου της γυναίκας στην αγορά εργασίας περνάει μέσα από την αλλαγή κουλτούρας, η οποία απαιτεί χρόνο και παιδεία. Τι γίνεται μέχρι τότε;

Σίγουρα, η αλλαγή κουλτούρας δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αφήνουμε τα πράγματα να εξελίσσονται από μόνα τους. Ίσα – ίσα που πρέπει μέσα από δράσεις, παρεμβάσεις, προβολή των καλών πρακτικών και των θετικών παραδειγμάτων, να διασφαλίσουμε ότι οι έμφυλες ανισότητες θα αμβλύνονται, με σκοπό να καταργηθούν. Από εμάς, απαιτείται συνέπεια και συνεχής προσπάθεια. Με ενεργητικές πολιτικές και πρωτοβουλίες, να στρίβουμε το τιμόνι προς τη σωστή κατεύθυνση, όταν χρειάζεται.

Εστιάζοντας στην αγορά εργασίας, τι μήνυμα θα θέλατε να περάσετε για την Ημέρα της Γυναίκας;

Θέλω να γίνει ξεκάθαρο σε κάθε Έλληνα πολίτη ότι το γυναικείο κίνημα δεν είναι γυναικεία υπόθεση. Μας αφορά όλους, άνδρες και γυναίκες. Η κατάργηση των έμφυλων ανισοτήτων κάνει πιο δίκαιη την κοινωνία μας, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική ειρήνη. Η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι πλούτος που για να τον αποκτήσουμε θα πρέπει να γκρεμίσουμε ό,τι τις εμποδίζει να πετύχουν αυτά που μπορούν. Το παρόν αποτελεί μέρος της συνέντευξης που δόθηκε στο Workforce ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Αναμφίβολα, ο κόσμος χρειάζεται ισχυρές γυναίκες. Γυναίκες που στέκονται στα πόδια τους, έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και ωθούν τους συναδέλφους τους να «ξεδιπλώσουν» τις ικανότητες και τα ταλέντα τους. Συνεπώς, εταιρείες που συμπεριλαμβάνουν στη στρατηγική τους πρακτικές για την ενδυνάμωση των γυναικών αποκομίζουν σημαντικά οφέλη. «Η ευρύτερη έννοια του «Empowering women» έχει κερδίσει έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς οι γυναίκες στη σύγχρονη κοινωνία διεισδύουν με δυναμικούς και πολύπλευρους ρόλους μέσα στην οικογένεια, στην εκπαίδευση και στην εργασία», αναφέρει η Αναΐς Γκιάτα, HR Specialist, Elpen. Όπως εξηγεί η ίδια, το αίσθημα της φροντίδας και της οργάνωσης, σε μία εποχή έντονων αλλαγών στο περιβάλλον, επιβαρυντικό στην ψυχολογία και κατ’ επέκταση και στην απόδοση στην εργασία, αναλαμβάνουν ακόμη πιο αποτελεσματικά ηγετικές θέσεις, με μεγάλη εστίαση στην υποστήριξη των ομάδων σε ατομικό επίπεδο (π.χ. coaching, mentoring κ.ά.) αλλά και σε ομαδικό (team building, bonding κ.λπ.). «Επομένως, η ισάριθμη στελέχωση ανδρών-γυναικών στο σύνολο του πληθυσμού μίας εταιρείας φαίνεται ιδιαίτερα σημαντική, όμως εξίσου κρίσιμη παραμένει η ανάπτυξη των γυναικών σε ηγετικούς ρόλους, οι οποίοι αφήνουν να ξεδιπλώνονται οι ιδιαίτερες δεξιότητες και η συμβολή τους σε έναν οργανισμό», καταλήγει.

Από την πλευρά της, η Γεωργία Μαλαματένιου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας και Κύπρου, Schneider Electric, επισημαίνει ότι οι γυναίκες αποτελούν το ήμισυ του εργατικού δυναμικού και είναι πηγή πλούτου γνώσεων και ικανοτήτων για τις επιχειρήσεις. «Η δύναμή τους ως καταναλώτριες και άτομα που λαμβάνουν αποφάσεις μέσα στην κοινωνία, επιβάλλει στις επιχειρήσεις που θέλουν να είναι ανταγωνιστικές και επιτυχημένες να ενδυναμώσουν τη θέση των γυναικών μέσα στο εργατικό δυναμικό τους. Οι επιχειρήσεις που προάγουν την ισότιμη μεταχείριση των φύλων και τις ίσες ευκαιρίες, έχουν επίσης μεγαλύτερο κοινωνικό αποτύπωμα και βιώσιμη ανάπτυξη».

Αναφορικά με τα οφέλη των επιχειρήσεων που ενδυναμώνουν τη γυναικεία παρουσία σε θέσεις ευθύνης, τη δική της άποψη παραθέτει η Εριέττα Μακρή, HR Officer, Intersys, η οποία τονίζει πως οι γυναίκες διαθέτουν διαφορετικά skills από τους άνδρες, τα οποία συνδυαστικά, έχουν μονόδρομο την επιτυχία. «Οι γυναίκες καλούνται να υπηρετήσουν πολλαπλούς ρόλους στην κοινωνία, συνεπώς έχουν τη δυνατότητα και σε ένα εταιρικό περιβάλλον να εκτελούν παράλληλα, διάφορα καθήκοντα. Επιπλέον, η αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη που διαθέτουν, σε συνδυασμό με την εκ φύσεως ενσυναίσθησή τους, τις κάνει να διαχειρίζονται ομάδες και ανθρώπους με μία ανθρωποκεντρική σκοπιά, δημιουργώντας ισορροπία στο περιβάλλον που ανήκουν. Για να μην τασσόμεθα όμως στα άκρα, η ακεραιότητα ενός στελέχους δεν χωράει “φύλο”, συνεπώς τα θετικά αποτελέσματα και το αρμονικό και ισορροπημένο εργασιακό περιβάλλον, προέρχονται από τη συνύπαρξη ανδρών και γυναικών σε θέσεις ηγεσίας», επισημαίνει.

Σύμφωνα με έκθεση της McKinsey Global Institute, οι οργανισμοί που συμπεριλαμβάνουν στη στρατηγική τους πρακτικές για την ενδυνάμωση των γυναικών, μπορούν να προσθέσουν 12 τρις δολάρια στο παγκόσμιο ΑΕΠ, μέχρι το 2025. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις που δίνουν το βήμα στις γυναίκες να φτάσουν σε διευθυντικές θέσεις, αποκομίζουν ακόμα μεγαλύτερα οφέλη. Η πρόσφατη μελέτη της DDI, αποκαλύπτει πως οι εταιρείες, όπου οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 30% των ηγετικών θέσεων έχουν 1,4 φορές περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν σταθερή ανάπτυξη και κερδοφορία. Πώς, λοιπόν, επωφελούνται οι οργανισμοί που απασχολούν σε ηγετικές θέσεις περισσότερες γυναίκες;

Παρακάτω, ακολουθούν ορισμένα πλεονεκτήματα:
Η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων. Οι εταιρείες που απασχολούν περισσότερες γυναίκες σε ηγετικές θέσεις ακολουθούν, συνήθως, πρακτικές προσλήψεων και προαγωγών, βασισμένες σε αμερόληπτα κριτήρια. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει την ενσωμάτωση αντικειμενικών αξιολογήσεων, όπως π.χ., σταθερές ερωτήσεις προς όλους τους υποψήφιους συνεργάτες που εστιάζουν στη συμπεριφορά και στις ικανότητές τους. Αυτές οι μέθοδοι βοηθούν τις εταιρείες να επιλέγουν ηγέτες, εξετάζοντας τις πραγματικές τους ικανότητες και όχι απαραίτητα, τις συστατικές τους επιστολές που ενδέχεται να είναι μεροληπτικές.

Η αναζήτηση «κρυφών» ταλέντων. Έχει παρατηρηθεί πως οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις ενθαρρύνουν τους managers να μην ακολουθούν την πεπατημένη, αλλά να αναζητούν ηγετικές ικανότητες σε άτομα που χαρακτηρίζονται ως «ήρεμη δύναμη», σε ανθρώπους που είναι πιο συνεσταλμένοι, αλλά εξίσου ικανοί. Συνεπώς, στους οργανισμούς με υψηλότερο gender diversity, οι άνθρωποι νιώθουν πιο ελεύθεροι να εκφράζουν την άποψή τους, με αποτέλεσμα να δημιουργείται το ιδανικό κλίμα για ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών.

«Χτίζεται» γνώση μέσω του mentoring. Η πρόσληψη ενός μέντορα που θα καθοδηγήσει τις γυναίκες, ώστε να φτάσουν στην κορυφή της εργασιακής τους καριέρας, σαφώς και ωφελεί τον οργανισμό στο σύνολό του. Εταιρείες που έχουν υιοθετήσει μία mentoring κουλτούρα εμφανίζουν κατά μέσο όρο 20% υψηλότερο κύκλο εργασιών και κατά 46% higher-quality leaders. Αυτή η κουλτούρα συμβάλλει, επίσης, στο να εξαλειφθούν οι ανησυχίες που δημιουργήθηκαν στον απόηχο του κινήματος #MeToo. Τα όρια στη σχέση mentor – mentee είναι πιο ξεκάθαρα και τυπικά και για τα δύο φύλα.

Η δημιουργία ευκαιριών εκτός του comfort zone. Όλο και περισσότεροι πλήττονται τα τελευταία χρόνια από το σύνδρομο του απατεώνα (impostor syndrome). Ο όρος αναφέρεται σε ένα σύνολο συναισθημάτων και χαρακτηριστικών συμπεριφορών, οι οποίες όμως ανήκουν σε ανθρώπους κατηρτισμένους ή επιτυχημένους, που έχουν πολλές αμφιβολίες για τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Φυσικά, τα έμφυλα στερεότυπα παίζουν ρόλο στην εμφάνιση του φαινομένου, καθώς όπως έδειξαν πρόσφατες έρευνες, στην πραγματικότητα οι άνδρες ίσως υποφέρουν εξίσου, αλλά από προσωπική υπερηφάνεια είναι πιο πιθανό να κρατήσουν τις αμφιβολίες τους κρυμμένες. Εταιρείες, λοιπόν, που ωθούν τις γυναίκες να συνεχίσουν τις υψηλές τους επιδόσεις, αναπτύσσοντας ακόμα περισσότερο τις ικανότητές τους, δημιουργούν ένα περιβάλλον «learn-as-you-go», εξαλείφοντας κάθε αρνητικό συναίσθημα στον εργασιακό χώρο.

Παρουσιάζονται διαφορετικές οπτικές. Οι diversity-leading οργανισμοί γνωρίζουν πως έχουν ανάγκη ηγέτες που κατανοούν τις ανάγκες των πελατών τους. Η ανάδειξη περισσότερων γυναικών σε ηγετικές θέσεις απαιτεί μια σημαντική αλλαγή στην κουλτούρα της εταιρείας και όχι, απλώς, την τοποθέτηση λίγων γυναικών σε διευθυντικές θέσεις. Η επίτευξη αυτής της αλλαγής παρουσιάζεται ως «μαραθώνιος» και όχι απλώς ως ένα speed. Επομένως, θα χρειαστεί λίγος χρόνος για να φανούν οι «καρποί» του εγχειρήματος. Τα τελικά αποτελέσματα, ωστόσο, υπερβαίνουν κατά πολύ, απλώς, την αύξηση των γυναικών στην ηγεσία. Αντιθέτως, μέσω αυτής της νέας κουλτούρας, δημιουργείται ένα συνεργατικό, open-minded εργασιακό περιβάλλον, όπου άνδρες και γυναίκες μπορούν να διαπρέψουν και να οδηγήσουν την επιχείρηση στην κερδοφορία.

INTERVIEW
«ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ ΟΙ ΝΟΜΟΙ, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»
Μαρία Συρεγγέλα, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σύμφωνα με το «Global Gender Gap Report 2021» του World Economic Forum, οι γυναίκες, ηλικίας 25-64 ετών, με πανεπιστημιακή εκπαίδευση υπερβαίνουν στη χώρα μας το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών, ωστόσο, η αναλογία τους στα διευθυντικά στελέχη παραμένει χαμηλή. Θα θέλαμε ένα σχόλιο επ’ αυτού.

Πολλές φορές, οι προσπάθειες των γυναικών να επιτύχουν υψηλότερα επίπεδα στην ιεραρχία «πέφτουν σε τοίχο», αυτό που λέμε «γυάλινη οροφή». Εμείς καταβάλλουμε άοκνες προσπάθειες για να άρουμε τα εμπόδια και τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών και να αναγνωριστεί η ισότιμη θέση των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Βέβαια, δεν αρκεί μόνο το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά είναι απαραίτητη και η αλλαγή της κουλτούρας της κοινωνίας. Οφείλουμε να καταπολεμήσουμε ριζωμένα στερεότυπα που αποδίδουν συγκεκριμένους ρόλους στις γυναίκες.

Τα προηγούμενα χρόνια, η Ε.Ε. σχεδίασε και υλοποίησε δράσεις για την προώθηση ίσων ευκαιριών, οι οποίες είχαν ως στόχο να προωθήσουν στην πράξη την ισότητα των φύλων, ιδιαίτερα στην απασχόληση, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως είναι η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών αποφάσεων. Σήμερα η Ε.Ε. σχεδιάζει αντίστοιχα προγράμματα;

Τόσο η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020-2025 όσο και η αντίστοιχη Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης 2018-2023, αποτυπώνουν τα μέτρα που προωθεί η Ε.Ε. για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, σε συνδυασμό πάντα με την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και τις δραστηριότητές της. Οι δράσεις της στοχεύουν στη δημιουργία μιας Ευρώπης στην οποία όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες ανέλιξης και μπορούν να χαράξουν ελεύθεροι, την πορεία που επιλέγουν στη ζωή τους.

Εστιάζοντας στην αγορά εργασίας, τι μήνυμα θα θέλατε να περάσετε για την Ημέρα της γυναίκας;

Είμαστε δίπλα σε όλες τις γυναίκες, τις στηρίζουμε και υλοποιούμε δράσεις για να αυξήσουμε το ποσοστό συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας. Λαμβάνουμε μέτρα για να γεφυρώσουμε το χάσμα που χωρίζει τα φύλα στον τομέα της απασχόλησης και να αξιοποιήσουμε τις ικανότητες και δεξιότητες των γυναικών. Ενισχύουμε τη θέση τους σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στον δημόσιο βίο και να κερδίσουν τη θέση που τους αξίζει στην ελληνική κοινωνία.
Το παρόν αποτελεί μέρος της συνέντευξης που δόθηκε στο Workforce ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, στις 8 Μαρτίου.

ΣΜΙΛΕΥΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΥΡΙΑΝΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ
Χρειαζόμαστε γυναίκες leaders στον σημερινό κόσμο; Η απάντηση είναι ναι! Η βασική πολιτική η οποία θα πρέπει να αποτελεί μέρος της κουλτούρας μιας εταιρείας είναι η πρόσβαση και η επιλογή γυναικών σε θέσεις ηγεσίας, μας εξηγεί η Ε. Μακρή. «Αν και τετριμμένο, έρευνες δείχνουν ότι οι εταιρείες επιλέγουν σε θέσεις ηγεσίας περισσότερο άνδρες, καθώς το αρχέγονο πρότυπο σε κάποιες περιπτώσεις, υφίσταται ακόμα. Επίσης, η ίση μεταχείριση των εκάστοτε Διοικήσεων και η ισότιμη εκπαίδευση όλων των φύλων αποτελεί μία πολιτική, ώστε να ενδυναμωθούν οι γυναίκες σε επίπεδο Leadership. Σήμερα, είναι πολλαπλές οι επιλογές σε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία προωθούν το Women in Leadership και οι εταιρείες θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά». Κατά την ίδια, η εναρμόνιση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής σε άντρες και γυναίκες θα πρέπει να αποτελεί βασική κουλτούρα μιας εταιρείας και ειδικά για το γυναικείο φύλο, αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας, καθώς καλείται να εκπληρώσει πολλούς και διαφορετικούς ρόλους.

Για τη Γ. Μαλαματένιου, η αύξηση του ποσοστού των εργαζομένων γυναικών δεν είναι αρκετή αν δεν αυξηθούν τελικά και οι γυναίκες που λαμβάνουν αποφάσεις μέσα στους οργανισμούς. «Οι εταιρείες πρέπει να δώσουν ίσες ευκαιρίες προαγωγής των γυναικών μέσα από σαφή στοχοθεσία κατά τη διαδικασία αξιολόγησης ταλέντων και τη δημιουργία πλάνων διαδοχής». Για την ίδια, σημαντικό ρόλο παίζει η έμφαση στη δημιουργία πλάνων εκπαίδευσης και ανάπτυξης των γυναικών αλλά και η εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων πάνω στα στερεότυπα και την ισότιμη μεταχείριση. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δίνονται κίνητρα εξίσου σε άντρες και γυναίκες για να αντιμετωπίζουν τις απαιτήσεις της οικογενειακής ζωής (επιδόματα, ημέρες αδείας κ.λπ.), ώστε να μην πέφτει όλο το οικογενειακό βάρος στις γυναίκες εργαζόμενες, γεγονός που αποτελεί τη μεγαλύτερη αιτία δημιουργίας των ανισοτήτων στην επαγγελματική ανέλιξη. «Θα πρέπει να αξιοποιείται στο έπακρο η τεχνολογία και η δυνατότητα εργασίας από απόσταση, που έχει ήδη μεταβάλλει ριζικά το εργασιακό τοπίο, προσφέροντας νέα όπλα για την εξισορρόπηση των εργασιακών και οικογενειακών προκλήσεων», τονίζει.

Στην πραγματικότητα, οι οργανισμοί που προάγουν το gender diversity είναι πιο παραγωγικοί. Η δημιουργία μιας κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς είναι κεντρικής σημασίας για την αύξηση της ενσωμάτωσης σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού και ως εκ τούτου, την αύξηση της εκπροσώπησης των δύο φύλων, στο πλαίσιο της ανώτερης διοίκησης. Όπως εξηγεί η Μαρία Ξεροβάσιλα, HR Administrator, Elpen, η εταιρική κουλτούρα στην οποία καλλιεργείται προοδευτικά η αξιοκρατία και η έλλειψη ανοχής σε άδικες διακρίσεις και αποκλεισμούς, μπορεί να ενδυναμώσει έμπρακτα τον ρόλο των γυναικών. «Στην πράξη, η ενεργοποίηση πολιτικών ίσων ευκαιριών και εξάλειψης των διακρίσεων βάσει φύλου μπορεί να δώσει, μεταξύ άλλων, πολλές ευκαιρίες στη γυναικεία ηγεσία». Με αυτόν τον τρόπο, όπως μας εξηγεί η ίδια, κάθε πολιτική ανεξάρτητα με τον στόχο της, θα πρέπει να σχεδιάζεται ώστε να:
Ενθαρρύνει στην πράξη τη συνεισφορά των γυναικών και των ταλέντων τους
Υποστηρίζει τη διαμόρφωση προγραμμάτων προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την απαιτούμενη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
Δίνει ισότιμες ευκαιρίες εξέλιξης, που αφορούν και τα δύο φύλα.

Παρακάτω, ακολουθούν 10 tips που προάγουν το women leadership σε οργανισμούς:
1. Προώθηση μιας περισσότερο gender-inclusive κουλτούρας. Αν στόχος μας είναι η αλλαγή, χρειάζεται να υιοθετήσουμε μία κουλτούρα που ευνοεί την ανάπτυξη των female leaders. Μία καλή αρχή, είναι να δίνεται σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου, η ευκαιρία προαγωγής, σύμφωνα με τις δεξιότητές τους. Το ίδιο ισχύει και με τις άδειες, οι οποίες δεν θα πρέπει να αποτελούν προνόμια μόνο σε συγκεκριμένο φύλο. Οι γονεϊκές άδειες είναι χρήσιμο να δίνονται τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, προάγοντας το gender equality.
2. Επένδυση σε προγράμματα που «αγκαλιάζουν» το diversity. Δεν αρκεί να μιλάμε μόνο για το diversity, αλλά να επενδύουμε σε προγράμματα που ενισχύουν τη διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας.
3. Γνωστοποίηση της προσπάθειας. Όταν γνωστοποιούμε τις ενέργειές μας για την ισότητα των φύλων, εκτός του ότι είναι μια αποτελεσματική ενέργεια PR, καθιστά την εταιρεία ως πηγή έμπνευσης για άλλους οργανισμούς που επιθυμούν να σχεδιάσουν πολιτικές σχετιζόμενες με την ηγεσία. Και ένας από τους πιο αποδοτικούς τρόπους για να συμβεί αυτό, είναι να δοθεί βήμα στις γυναίκες leaders να μιλήσουν οι ίδιες για την εμπειρία τους ή ακόμα και να συμμετέχουν σε CSR προγράμματα. Έτσι, ενθαρρύνονται και άλλες γυναίκες να είναι πιο ενεργές, ενώ παράλληλα διευρύνεται και το δίκτυο του οργανισμού.
4. Παράθεση feedback. Το feedback χρήζει ιδιαίτερης σημασίας, είτε αναφερόμαστε σε γυναίκες είτε σε άνδρες. Θα πρέπει να είναι πρακτικό, to the point, ώστε να δίνει περιθώρια βελτίωσης στον εργαζόμενο και να μην αποτελεί απλώς μία σύσταση.
5. Οριμός των ηγετικών δεξιοτήτων. Χωρίς μία σαφή περιγραφή του τι εννοούμε με τον όρο «ηγετικές δεξιότητες» και πώς θέλουμε να συμπεριφέρονται οι leaders, δεν θα υπάρξει καμία απολύτως αλλαγή. Αντί να αναπαράγουμε το στερεότυπο του αυταρχικού και απόλυτου αφεντικού, είναι χρήσιμο να εξηγήσουμε πως ο ιδανικός leader νοιάζεται για το wellbeing της ομάδας του και την επιτυχία της, χτίζοντας με τους ανθρώπους μια σχέση εμπιστοσύνης.
6. Υιοθέτηση προγραμμάτων mentoring. Για την ανάδειξη των ιδανικών leaders, χρειάζεται όλοι οι εργαζόμενοι να βρίσκονται στην «ίδια σελίδα», έχοντας ίσες ευκαιρίες ανέλιξης. Αντί να γίνεται απλώς η αξιολόγηση από τον supervisor αν όλα κυλούν ομαλά, ας εξετάσουμε την περίπτωση της υιοθέτησης mentoring προγραμμάτων, βάσει των οποίων η ηγεσία θα εμπλακεί ενεργά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην καθοδήγηση των ανθρώπων, ώστε να βγάλουν στην «επιφάνεια» τον καλύτερό τους εαυτό.
7. Επιβράβευση των γυναικών με υποτροφίες. Ένας από τους καλύτερους τρόπους να βοηθήσουμε τις γυναίκες να αναπτύξουν τις ηγετικές τους δεξιότητες, είναι να τις ανταμείψουμε με υποτροφίες. Οι ηγέτες δεν δημιουργούνται από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά εκπαιδεύονται και ενθαρρύνονται να αναπτύξουν τα skills τους.
8. Aντιμετώπιση του «Συνδρόμου των απατεώνων». Πολλές γυναίκες υποφέρουν από το «Σύνδρομο των απατεώνων». Αμφιβάλλουν για τις ικανότητες και τις επιδόσεις τους, αμφισβητούν τον εαυτό τους και νιώθουν πως δεν αξίζουν πραγματικά τους επαίνους που λαμβάνουν. Δεν αρκεί απλώς μία συζήτηση μερικών λεπτών για να εξαλειφθεί αυτό το αίσθημα, αλλά απαιτείται συνειδητή προσπάθεια. Η συμβολή των επαγγελματιών coaches μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη, καταπολεμώντας το αίσθημα της ανασφάλειας, δημιουργώντας παράλληλα, ικανούς και αφοσιωμένους leaders.
9. Δίνοντας ώθηση στις γυναίκες leaders να μιλούν «ανοικτά». Το να μην αναγνωρίζουν οι γυναίκες πως έχουν τη δική τους «φωνή» είναι ένα από τα βασικά εμπόδια στο leadership. Αν δεν νιώθουν σιγουριά να μιλήσουν, δημιουργούνται σοβαρά εμπόδια που τις αποτρέπουν από το ν’ αναλαμβάνουν ηγετικές θέσεις. Μία πρακτική που βοηθά τις γυναίκες να εκφράζονται ελεύθερα, είναι η διοργάνωση open meetings.
10. Λέμε «ναι» στη συνεργασία. Επιτυχημένοι είναι οι οργανισμοί στους οποίους προάγεται η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο φύλων. Αν και έχει γίνει πλέον κλισέ, οι εταιρείες που δεν έχουν εντάξει το teamwork στις αξίες τους, έχουν υψηλό retention rate. Οι άνθρωποι δεν νιώθουν το αίσθημα του ανήκειν, με αποτέλεσμα να μην έχουν κοινό όραμα με την εταιρεία, διεκπεραιώνοντας τις εργασίες τους, απλώς επειδή πρέπει.

Στέλλα Κάσδαγλη, Συνιδρύτρια Women On Top, Εκπαιδεύτριαm και συγγραφέας
«Οι γυναίκες δεν είναι από τη φύση τους καλύτερες ηγέτιδες, προικισμένες στην επικοινωνία, γεννημένες με ενσυναίσθηση. Δεν διαθέτουν έμφυτες δεξιότητες που τις κάνουν καλύτερες για τον έναν ή τον άλλο ρόλο. Είναι εξίσου διαφορετικές, ικανές, ατελείς, δυναμικές, σύνθετες, εξοργιστικές, οραματίστριες και ρεαλίστριες, όσο και οι άντρες και γι’ αυτό χρειάζεται να έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν τη δική τους οπτική, η καθεμιά στο τραπέζι. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε, ως εταιρείες και οργανισμοί, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες ενός κοινού που αποτελείται από 50% γυναίκες και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να λύσουμε αποτελεσματικά τα σημαντικότερα προβλήματα του κόσμου, μαζί».
H παρούσα δήλωση δόθηκε στο Workforce.

Έρη Παυλάκη, Co-founder & Director of Women Do Business
«Σαφώς, έχει επέλθει σημαντική πρόοδος για τη θέση της γυναίκας στην κοινωνία μας. Όμως, σύμφωνα με το Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (E.I.G.E) ο δείκτης ισότητας φύλων κατατάσσει την Ελλάδα στο 52.5%, δηλαδή στην τελευταία θέση στην Ευρώπη. Αυτό, λοιπόν, μας δείχνει ότι έχουμε ακόμα αρκετά βήματα να διανύσουμε. Σήμερα, οι μεγαλύτερες προκλήσεις είναι οι περιοριστικές πεποιθήσεις, η έλλειψη αυτοπεποίθησης, οι οικογενειακές υποχρεώσεις και η έλλειψη ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος και αυτοί είναι οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους μια γυναίκα μπορεί να μην εξελίσσεται επαγγελματικά».
Η παρούσα δήλωση δόθηκε στο Workforce.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ
Η εταιρική κουλτούρα είναι ο «καθρέφτης» μιας επιχείρησης, εφόσον, μέσω αυτής, προσδιορίζονται οι αποφάσεις και οι συμπεριφορές των ατόμων και των ομάδων στην καθημερινή πρακτική, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση και κατ’ επέκταση τις προσδοκίες της. «Οι έννοιες της ισότητας, των ίσων ευκαιριών, της ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας και της σωστής αντιπροσώπευσης των γυναικών μέσα στην επιχείρηση θα πρέπει να αποτελούν βασικές αξίες της εταιρικής κουλτούρας», αναφέρει η Γ. Μαλαματένιου. Κατά την ίδια, οι γραπτές πολιτικές, τα προγράμματα ευαισθητοποίησης των εργαζομένων αλλά και η συμπεριφορά των ηγετών μιας επιχείρησης στην καθημερινότητα, χαράζουν την κουλτούρα της και καθορίζουν την πρακτική λειτουργία της και τη συμπεριφορά των ανθρώπων μέσα σε αυτή. «Οι εταιρίες που πετυχαίνουν με το παράδειγμά τους μια κουλτούρα ενδυνάμωσης των γυναικών δηλώνουν την ικανότητά τους για βιώσιμη ανάπτυξη και συμβολή στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο του ευρύτερου περιβάλλοντος όπου δραστηριοποιούνται», τονίζει.

Όπως μας εξηγεί η Ε. Μακρή, η διαμόρφωση μίας διαχρονικής εταιρικής κουλτούρας αποτελούσε ανέκαθεν απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. «Τα τελευταία χρόνια, οι εταιρείες καλούμαστε να την προσαρμόσουμε στις ολοένα και μεταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας, που φέρνουν σε πρώτο πλάνο τη θέση του γυναικείου φύλου στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, η εκάστοτε εταιρική κουλτούρα θα πρέπει να στρέψει την προσοχή της σε αυτά τα δεδομένα, ώστε να μπορέσει να υποδεχτεί ο κάθε οργανισμός τη γυναίκα με υψηλό αίσθημα δικαίου, δίνοντας ίσες ευκαιρίες και πρωτίστως, σε ένα περιβάλλον που θα της επιτρέπει να διεκπεραιώσει όχι μόνο τα καθήκοντά της αλλά και τους πολλαπλούς ρόλους τους οποίους καλείται να υπηρετήσει, όπως αυτός της μητέρας». Εάν αυτό καταστεί δυνατό, τότε κάθε οργανισμός έχει να λαμβάνει μόνο θετικό αντίκτυπο, υποστηρίζοντας το empowering women.

Σύμφωνα με την Ελένη Παλιούρα, HR Assistant, Elpen, η δημιουργία κουλτούρας που ενισχύει τις γυναίκες σε έναν οργανισμό, χωρίς αποκλεισμούς ή διακρίσεις σε φανερό ή μη επίπεδο, αποτελεί πρόκληση για κάθε εταιρεία. «Η ίση αντιμετώπιση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με εταιρική βούληση και δέσμευση στην ουσιαστική υποστήριξη των γυναικών, τη δημιουργία ίσων ευκαιριών και την εξάλειψη των προκαταλήψεων». Και συνεχίζει: «Η πρωτοβουλία για την ενδυνάμωση των γυναικών πρέπει να συμβαδίζει απόλυτα με τις αξίες και τους εταιρικούς στόχους, ώστε να είναι εφαρμόσιμη σε όλες τις εργαζόμενες γυναίκες που θέλουν να συμβάλλουν σε ένα κοινό και ισότιμο παρόν και μέλλον. Οι γυναίκες, έχοντας την αναγκαία υποστήριξη από την ίδια την επιχείρηση αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να αναπτυχθούν, να εξελιχθούν και να παράξουν ένα σπουδαίο έργο, σε ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών».

Η εταιρική κουλτούρα βοηθά επίσης, στην απόκτηση της ανθεκτικότητας που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες κρίσεις. Όσο περισσότερο οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, τόσο πιο καινοτόμοι είναι στη δουλειά τους και τόσο πιο αφοσιωμένοι είναι ατομικά στον στόχο της εταιρείας.

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΜΕΝΤΟΡΑ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας «Empowering Women in the Workplace» που διεξήγαγε η Robert Walters, το 71% των ερωτηθέντων θεωρεί πως βασικός μοχλός για την ενδυνάμωση των γυναικών στην καριέρα τους, αποτελούν τα προγράμματα mentoring. Ακολουθούν τα προσωποποιημένα training προγράμματα (48%), τα leadership προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από τους εργοδότες (46%) και οι ευκαιρίες δικτύωσης εντός των οργανισμών, με τη δυνατότητα γνωριμίας και συνομιλίας με ανώτερα στελέχη (44%).

Τι εννοούμε, όμως, με τον όρο mentoring; To mentoring είναι μια σχέση συνεργασίας μεταξύ δύο ατόμων, η οποία επιτρέπει την ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, πληροφοριών και πρακτικών συμβουλών για έναν συγκεκριμένο τομέα απασχόλησης ή δραστηριότητας. Είναι μια σχέση εμπιστευτική, συνεργατική και βοηθητική, που ενδυναμώνει και αναπτύσσει το συναίσθημα της αυτοπεποίθησης, ενισχύοντας τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητες και των δύο μερών. Χρησιμοποιείται για να βοηθήσει στην ανάπτυξη και εξέλιξη των ατόμων και διαρκεί για καθορισμένη χρονική περίοδο. Το mentoring επίσης, προϋποθέτει τη θέληση και από την πλευρά του μέντορα (mentor) αλλά και του καθοδηγούμενου (mentee) για την ανάπτυξη και συνεχή καλλιέργεια μιας σχέσης καλής επικοινωνίας, εμπιστοσύνης και σεβασμού με αθροιστικά θετικά αποτελέσματα. Μέσω του mentoring, λοιπόν, προτείνονται πρακτικές συμβουλές που απομυθοποιούν τις δυσκολίες και δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και προόδου.

Πόσο εύκολη είναι, όμως, η εύρεση του κατάλληλου μέντορα; Παρακάτω, παραθέτονται ορισμένες συμβουλές:
Καθορισμός των στόχων. Πριν την αναζήτηση του ιδανικού μέντορα, είναι χρήσιμο να αναλογιστούμε τους λόγους που μας ωθούν σε αυτό το βήμα. Ψάχνουμε συμβουλές για το πώς θα γίνουμε καλύτεροι ηγέτες ή ελπίζουμε να βρούμε ένα πιο έμπειρο άτομο, που θα γίνει πηγή έμπνευσης για εμάς; Αναζητάμε ευκαιρίες δικτύωσης ή θέλουμε να μάθουμε περισσότερα για την έναρξη της δικής μας επιχείρησης; Επιθυμούμε την παρακολούθηση τακτικών συνεδρίων ή μια πιο περιστασιακή επαφή, σε περίπτωση που νιώθουμε την ανάγκη για καθοδήγηση, όταν αντιμετωπίζουμε κάποιο δίλημμα; Εφόσον κατανοήσουμε τι ακριβώς θέλουμε να κερδίσουμε από το mentoring, είναι πιο πιθανό να βρούμε τον κατάλληλο μέντορα που ταιριάζει στις ανάγκες και τις προσδοκίες μας.
Μentoring και workplace δεν πάνε αποκλειστικά ως «πακέτο». Ίσως είναι πιο εύκολη η εύρεση ενός μέντορα στον χώρο εργασίας, αλλά ένας άνθρωπος που βρίσκεται εκτός αυτού, ενδεχομένως να είναι πιο αντικειμενικός, με «φρέσκες» προοπτικές και απόψεις. Ο κατάλληλος μέντορας μπορεί, λοιπόν, να βρεθεί μέσω επαγγελματικών networking sessions, κοινωνικών εκδηλώσεων, εθελοντικών δραστηριοτήτων ή άλλων ενεργειών στις οποίες έχουμε ενεργή συμμετοχή.

Αμεσότητα με ανοικτό το ενδεχόμενο της απόρριψης. Στη συνάντηση γνωριμίας με τον μέντορα, θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε τους στόχους και τις προσδοκίες μας αλλά και για ποιον λόγο θεωρούμε πως είναι αυτός, ο κατάλληλος άνθρωπος για εμάς. Είναι ζωτικής σημασίας να είμαστε ειλικρινείς μαζί του αλλά και προετοιμασμένοι για την περίπτωση που δεν αισθάνεται έτοιμος να αναλάβει τον ρόλο του καθοδηγητή.

Διαχείριση των προσδοκιών. Τόσο ο mentor όσο και ο mentee, οφείλουν να κατανοήσουν τις δεσμεύσεις που έχουν σε αυτή τη «σχέση». Ποια η συχνότητα των συναντήσεων και σε ποιο ύφος θα γίνονται; Ποιο μέσο επικοινωνίας είναι το ιδανικό (e-mail, τηλεφωνική κλήση, μήνυμα κ.λπ.); Η απάντηση στα παραπάνω απλά ερωτήματα μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή παρεξηγήσεων, διασφαλίζοντας την επιτυχημένη και ικανοποιητική σχέση των εμπλεκόμενων μερών.

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ
Οι διακρίσεις που βιώνουν οι γυναίκες σε εργασιακό επίπεδο είναι υπαρκτές, όμως, γίνονται σημαντικά βήματα από τους οργανισμούς ως προς την εξάλειψή τους. Η υιοθέτηση της κουλτούρας που «αγκαλιάζει» κάθε εργαζόμενο, ανεξαρτήτου φύλου θα πρέπει να είναι βασικός στόχος κάθε επιχείρησης που σέβεται τους ανθρώπους της. Το γυναικείο κίνημα δεν είναι γυναικεία υπόθεση. Είναι ζήτημα που αφορά όλους μας και ενέργειες που προάγουν το empowering women οφείλουν να επικοινωνούνται και να προβάλλονται, δίνοντας το ορθό παράδειγμα και το έναυσμα για να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Παράλληλα, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δίκαιου κόσμου, όπου οι φυλετικές διακρίσεις και η ανισότητα δεν έχουν θέση.