Η δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει την ισότητα, μέσα από την υιοθέτηση πρωτοβουλιών συμπερίληψης και ευημερίας για τις γυναίκες.

Στην εποχή που η ισότητα αποτελεί προτεραιότητα και αναγκαιότητα στον επαγγελματικό τομέα, στην Campeón Gaming, είμαστε υπερήφανοι που βραβευθήκαμε ως Best Workplace for Women Hellas 2024, στην 6η θέση, στην κατηγορία 50-250 εργαζόμενοι. Η βράβευσή μας ως ένα εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον για τις γυναίκες, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στη δημιουργία ενός ισότιμου και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Η φιλοσοφία μας, Είμαστε οι Άνθρωποί μας, έχει στο επίκεντρο τους ανθρώπους μας, και καλλιεργεί τις συνθήκες για τη δημιουργία μιας κουλτούρας, στην οποία ενισχύεται η ισότητα, η συμπερίληψη, και η υιοθέτηση πρωτοβουλιών και πολιτικών, με στόχο τη μείωση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος και των έμφυλων διακρίσεων.
Με το 50% του ανθρώπινου δυναμικού μας να αποτελείται από γυναίκες, δεσμευόμαστε για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας που ενθαρρύνει την επιτυχία και την εξέλιξή τους.
Επίσης, με ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών 29% σε διευθυντικές θέσεις, και 33% σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, αποδεικνύουμε ότι οι γυναίκες έχουν σημαντικό ρόλο στην ηγεσία και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Καθώς περίπου το 1/3 των γυναικών αποτελούν υψηλά στελέχη της εταιρείας, δημιουργούμε ευκαιρίες για την ανάπτυξη των γυναικών σε ρόλους ηγεσίας και λήψης αποφάσεων, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία ενός αναπτυσσόμενου εργασιακού περιβάλλοντος, βασισμένου στη συμπερίληψη.

Ενισχύοντας τη δέσμευσή μας στην ισότητα, παρέχουμε, επίσης, ευέλικτες λύσεις για τους γονείς μέσω του προγράμματος FlexiParents Perks, μιας πρωτοποριακής προσέγγισης που τους υποστηρίζει στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Συγκεκριμένα, παρέχουμε 5 επιπλέον ημέρες γονικής άδειας ετησίως, επί πληρωμή, πλέον της κανονικής άδειας που δικαιούνται, καθώς και 2 επιπλέον ημέρες τηλεργασίας τον μήνα, πλέον των 8 ημερών που δικαιούται όλο το ανθρώπινο δυναμικό μηνιαίως, ενισχύοντας τη δημιουργία ενός ευέλικτου περιβάλλοντος εργασίας, για το οποίο δουλεύουμε από το 2019. Επίσης, με πρωτοβουλίες όπως η οικονομική ενίσχυση για τις ανάγκες των παιδιών τους, με την παροχή €100 μηνιαίως, τους δίνουμε τη δυνατότητα να ασχοληθούν ενεργά με την οικογένειά τους, χωρίς να υποχωρούν από την επαγγελματική τους ανέλιξη, στοχεύοντας στην ενίσχυση της ισότητας.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της απόδοσης, καθώς και της διαδικασίας Προαγωγών και Αυξήσεων, κάθε υπάλληλος αξιολογείται με βάση τους προκαθορισμένους προσωπικούς του στόχους, δημιουργώντας ένα δίκαιο περιβάλλον αξιολόγησης. Τόσο οι προαγωγές, όσο και οι μισθολογικές αυξήσεις, εφαρμόζονται με σαφείς και διαφανείς διαδικασίες, ενισχύοντας τη δημιουργία και διεκδίκηση ίσων ευκαιριών. Μέσω της αντικειμενικής και δίκαιης διαδικασίας αξιολόγησης, βασισμένη σε σαφή κριτήρια απόδοσης και ανάπτυξης, διασφαλίζουμε ότι η αναγνώριση των επιδόσεων είναι αμερόληπτη και δίκαιη για όλο το ανθρώπινο δυναμικό, ανεξαρτήτως φύλου.

Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών, μένουμε πιστοί στην φιλοσοφία μας, διαμορφώνοντας ένα εργασιακό περιβάλλον, στο οποίο στόχος είναι η μείωση του έμφυλου μισθολογικού χάσματος, των έμφυλων διακρίσεων, και η αύξηση της μισθολογικής διαφάνειας. Η βράβευσή μας αυτή είναι αποτέλεσμα της συνεχούς προσπάθειάς μας να δημιουργούμε ένα ενθαρρυντικό, ισότιμο, και υποστηρικτικό για όλους περιβάλλον, καθιστώντας την Campeón Gaming ως Εργοδότη επιλογής, για τις γυναίκες που επιζητούν μια δίκαιη και ενθαρρυντική επαγγελματική πορεία.