Την Τετάρτη 14 και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το τέταρτο και τελευταίο session των 4 πρώτων group του Προγράμματος Pathways 2016, το οποίο παρακολούθησαν 112 Στελέχη από περισσότερες από 35 εταιρείες.

Εισηγητές του Pathways είναι ο Δημήτρης Παπανικητόπουλος και ο Αρτέμης Μυρόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Linkage αντίστοιχα. Παράλληλα, έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 3 από τα 4 sessions του 5ου group, του οποίου εισηγητής είναι ο Σταμάτης Τσαπραλής, Partner της Linkage.

Το Πρόγραμμα Pathways αποτέλεσε τη συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος Linkage Network, το οποίο ήταν ένα Σχολείο Ηγεσίας που σχεδιάστηκε για να αναπτύσσει στελέχη υψηλού δυναμικού σε θέματα ηγεσίας.

Η ολοκλήρωση των 4 sessions πραγματοποιήθηκε με την εορταστική αποφοίτηση των στελεχών με την παράδοση πιστοποιητικών παρακολούθησης. To Pathways είναι ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στελεχών Υψηλού Δυναμικού, το οποίο αποτελείται από τέσσερα ημερήσια sessions σε βάθος χρόνου ενός έτους.

Η θεματολογία του βασίζεται στο μοντέλο Ηγεσίας που διαμόρφωσε ο Warren Bennis σε συνεργασία με τη Linkage, το High Impact Leadership Model.

Τα δομικά στοιχεία του Pathways είναι:

 • Πάνελ ομιλητών / Βιντεοσκοπημένες ομιλίες Thought Leaders
 • Ανοικτές συζητήσεις με Μέντορες (CEOs & Διευθυντικά Στελέχη)
 • Partners της Linkage με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη Ηγεσίας
 • Εργαλεία Αυτοαξιολόγησης
 • Εργασία σε ομάδες και Peer coaching
 • Υλικό μελέτης και Action Learning
 • Ηλεκτρονική Υποστήριξη

H Linkage στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας αυτοβελτίωσης, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος πραγματοποίησε μια Έρευνα προκειμένου να εντοπίσει εκείνα τα στοιχεία που βοήθησαν τα Στελέχη στην Εργασιακή τους καθημερινότητα καθώς και τον αντίκτυπο που είχε στη λειτουργία τους ως Ηγέτες. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της Έρευνας αποτελούν τη βάση μας για την περαιτέρω βελτίωση του προγράμματος. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τα αποτελέσματα της Έρευνας αυτής προκειμένου να τα μοιραστούμε μαζί σας.

Συγκεκριμένα:

 1. Οι Ομιλητές και το υλικό τους που ικανοποίησε περισσότερο τα Στελέχη, είναι η ιστορία του Shackleton αναφορικά με την Καθοδήγηση Ομάδων σε Δύσκολες Καταστάσεις, το Leadership Values through Story Telling του Αρτέμη Μυρόπουλου, η θεωρία του Daniel Goleman αναφορικά με την Συναισθηματική Νοημοσύνη και ο Παναγιώτης Κοτρωνάρος με την ομιλία του αναφορικά με την αναρρίχηση της Εθνικής Ομάδας ορειβασίας στο Έβερεστ.
 2. Τα Στελέχη έκριναν ότι η πιο αποτελεσματική συχνότητα των sessions από πλευράς μάθησης είναι η επανάληψη τους κάθε 1-2 μήνες, μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση και διαφοροποίηση από τους 3 μήνες που γινόταν μέχρι σήμερα.
 3. Στην ερώτηση κατά πόσο τα coaching sessions βοήθησαν τα Στελέχη στην προσωπική τους ανάπτυξη, το 90% απάντησε ΠΑΡΑ ΠΟΛY ή ΠΟΛΥ ενώ μόλις το 10% απάντησε ΜΕΤΡΙΑ και κανείς δεν επέλεξε την απάντηση ΛΙΓΟ Ή ΚΑΘΟΛΟΥ.
 4. Το Pathways είχε σημαντικό αντίκτυπο στη βελτίωση της σχέσης των Συμμετεχόντων με τους συναδέλφους & τους υφιστάμενους τους καθώς το 96% των μελών του Pathways δήλωσε ότι το πρόγραμμα τους βοήθησε σε αυτόν τον τομέα!! Το 80% των Συμμετεχόντων απάντησε ότι το Pathways τους βοήθησε να βελτιώσουν την επαγγελματική τους θέση και το 67% των Συμμετεχόντων ότι τους βοήθησε να βελτιώσουν τη σχέση τους με τον Προϊστάμενο τους.
 5. Το 100% των Συμμετεχόντων (!!) απάντησε ότι θα σύστηνε οπωσδήποτε το Pathways ως μια μοναδική εμπειρία ανάπτυξης Ηγεσίας, με βασικότερους λόγους – μεταξύ άλλων – το γεγονός ότι το θεωρούν μοναδική εμπειρία που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα προγράμματα, το πλήρες πρόγραμμα με τη θεωρητική ενίσχυση εννοιών του επιχειρείν, τον θετικό αντίκτυπο που έχει στο άτομο αναφορικά με τη σχέση τους με τους άλλους αλλά και την αύξηση της απόδοσης του, το εξαιρετικό και πρωτοποριακό περιεχόμενο/ υλικό και τους έμπειρους εισηγητές του.
 6. Τέλος, στην ερώτηση αναφορικά με το τι είναι αυτό που τους άφησε το Pathways, οι Συμμετέχοντες φαίνεται πως αισθάνθηκαν τον αντίκτυπο που το πρόγραμμα έχει τόσο στην επαγγελματική τους όσο και στην προσωπική τους ζωή.

Η Linkage λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της έρευνας, προχωρά σε βελτιωτικές ενέργειες προκειμένου τα νέα groups που θα ξεκινήσουν τον Φεβρουάριο 2017, να είναι ακόμη περισσότερο αποτελεσματικά στην Ανάπτυξη Ηγεσίας των Στελεχών. Θα είναι χαρά μας να ανταποκριθούμε στην επιθυμία ένταξης Στελεχών σας στα νέα groups του Προγράμματος Ηγεσίας PATHWAYS που θα ξεκινήσουν από τον Φεβρουάριο 2017!