Η PricewaterhouseCoopers στην Ελλάδα (PwC) ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της PwC για την καθοδήγηση στη σωστή εκπαιδευτική και επαγγελματική σταδιοδρομία διακεκριμένων και ταλαντούχων νέων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • Απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Πολυτεχνείων – για μεταπτυχιακά πλήρους φοίτησης
  • Στελέχη επιχειρήσεων – για μεταπτυχιακά μερικούς φοίτησης.

Οι υποτροφίες (ύψους 2.000-4.000 € η κάθε μία) προσφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό σε χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού, τραπεζικά, internal audit, risk regulation, IT systems & security, Information Systems, Total Quality Management & Systems, MBA, ναυτιλιακά και περιβαλλοντικές επιστήμες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα κριτήρια επιλογής επισκεφτείτε το www.pwc.gr.