Με το μήνα Απρίλιο να σφύζει σε εκδηλώσεις για το ανθρώπινο δυναμικό, τα στελέχη HR και οι εργαζόμενοι είχαν την τιμητική τους. Η ετήσια βράβευση των 20 εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα θύμισε σε όλους πόσο σημαντικές είναι η αξιοπιστία, ο σεβασμός, η δικαιοσύνη, η υπερηφάνεια και η συντροφικότητα για την επιτυχή ανάπτυξη των οργανισμών. Όπως αναφέρθηκε και στην εκδήλωση κανένας επιχειρηματίας δεν μπορεί να πετύχει εάν δεν έχει μια ομάδα που να πιστεύει στις αξίες και να έχει όραμα.

Οι εργαζόμενοι που προτείνουν και συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την καθημερινότητά τους, που λειτουργούν σε ένα περιβάλλον, όπου η διοίκηση μοιράζεται την πληροφόρηση και εξασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής-οικογενειακής ζωής ήταν εκείνοι που βράβευσαν τις εν λόγω επιχειρήσεις. Οι εργαζόμενοι που αισθάνονται κομμάτι της δημιουργίας είναι εκείνοι που θα οδηγήσουν κάθε επιχείρηση στην οικονομική ευρωστία και ανάπτυξη.

Ποιος, όμως, είναι εκείνος που θα φροντίσει για τη δημιουργία ενός τέτοιου περιβάλλοντος; Για πολλούς, η απάντηση είναι αυθόρμητη, έρχεται στο μυαλό χωρίς δεύτερη σκέψη: το τμήμα Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων. Κι όμως. Σε μερικές από τις επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν δεν υφίσταται τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Σηματοδοτεί αυτό ότι ο ρόλος των ανθρώπων του HR κλονίζεται;

Όπως φαίνεται σε πολλές συζητήσεις που γίνονται στο χώρο τελευταία, το HR «βγαίνει» από τις παραδοσιακές δομές εκείνες που ήθελαν να ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τις προσλήψεις, τις άδειες και τη μισθοδοσία. Στα χρόνια που έρχονται αναμένεται να μεταβληθεί σε στρατηγικό εταίρο. Με τον καιρό αποκτά ρόλο συντονιστή μέσα στην εταιρεία, επιβλέπει αν οι πρακτικές που εφαρμόζονται συντείνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και αν πραγματικά οι δραστηριότητες της εταιρείας επιφέρουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Όπως αναφέρθηκε και στο HR Forum, στον επιχειρηματικό κόσμο του αύριο, που προδιαγράφεται πιο σκληρός και ανταγωνιστικό από ποτέ, ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να λάβει μια περισσότερο ενεργή θέση μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και να συνδράμει ουσιαστικά στη λήψη των αποφάσεων που θα καθορίσουν την πορεία κάθε επιχείρησης.