Από το Νοέμβριο του 2008 έως και το Φεβρουάριο του 2009, έχουν σημειωθεί 12.012 απολύσεις και 2.050 εργαζόμενοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέγραψε η ΓΣΕΕ.

Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της Συνομοσπονδίας, δύο επιχειρήσεις εφαρμόζουν εκ περιτροπής εργασία, 774 εργαζόμενοι οδηγήθηκαν σε υποχρεωτική άδεια, ενώ στον ΟΤΕ και στον ΟΣΕ, ανακοινώθηκαν προγράμματα εθελουσίας εξόδου που θα επηρεάσουν περίπου 5.500 εργαζόμενους. Οι κλάδοι που πλήττονται περισσότερο από την κρίση είναι η βιομηχανία, η κλωστοϋφαντουργία, το εμπόριο και οι κατασκευές ενώ οι περιφέρειες στις οποίες έγιναν οι περισσότερες απολύσεις είναι η Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, η Θράκη, η Πελοπόννησος και η Αττική.