Στροφή σε τομείς της ελληνικής οικονομίας με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης και οι οποίοι μπορούν να φέρουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας θα πρέπει να κάνουν οι επίδοξοι Ελληνες επιχειρηματίες, οι οποίοι, ακόμη και εν μέσω κρίσης, προτιμούν να δημιουργούν εταιρείες που ακολουθούν παραδοσιακά μοντέλα.

Αυτό είναι ένα από τα βασικά μηνύματα της μελέτης της Endeavor Greece, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που βοηθά νέες ελληνικές επιχειρήσεις, που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας ήταν πως μόλις το 10% των νέων επιχειρήσεων το 2012 αφορούσε κλάδους με σημαντική δυναμική ανάπτυξη, ποσοστό που είναι μικρό. Η μελέτη εντοπίζει και εννέα τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυναμική και πολλαπλές ευκαιρίες για όποιον αναλάβει το ρίσκο να κινηθεί σε αυτούς. Οι τομείς αυτοί είναι: – τεχνολογία και επικοινωνίες – ηλεκτρονικό εμπόριο – ενέργεια και πράσινη τεχνολογία – βιοτεχνολογία – νανοτεχνολογία – χρηματοοικονομικές υπηρεσίες – τουρισμός – υγεία – αγροτικά προϊόντα – τρόφιμα.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι σε αυτούς τους κλάδους υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες σε πιο συγκεκριμένους τομείς της αγοράς. Πρόκειται κυρίως για τομείς οι οποίοι μόλις τώρα κάνουν την εμφάνισή τους σε παγκόσμιο επίπεδο, άρα υπάρχει μικρότερος διεθνής ανταγωνισμός, ενώ παράλληλα προσφέρουν λύσεις προστιθέμενης αξίας με μεγαλύτερα περιθώρια κερδοφορίας.Ένα ενδιαφέρον στοιχείο που τονίζει η μελέτη της Endeavor είναι ότι υπάρχει ένα «παράθυρο ευκαιρίας» 12-24 μηνών, κατά το οποίο επιχειρηματίες και επενδυτές καλούνται να δράσουν άμεσα.

«Παρά τις θετικές ενδείξεις για την αύξηση της ποιοτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, παραμένουν ισχυρά εμπόδια και στρεβλώσεις που δυσχεραίνουν το επιχειρείν, αποθαρρύνουν τη μεγάλη κλίμακα και οδηγούν πολλές εταιρείες στη μεταφορά της έδρας τους στο εξωτερικό», δήλωσε ο Χάρης Μακρυνιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Endeavor Greece και συνεχίζει: «οι ίδιοι οι νέοι επιχειρηματίες αναφέρουν ως κυριότερο πρόβλημα όχι τόσο το απόλυτο ύψος των φορολογικών συντελεστών όσο τη συνεχιζόμενη αστάθεια που χαρακτηρίζει το φορολογικό, εργασιακό και ασφαλιστικό τοπίο».